Ratan, Umeå lastvagnar och dansens hus.

Av , , Bli först att kommentera 1

Fester fungerar ofta som snabbrecentioner av politiska debatten. Gårdagens 60-års kalas (Grattis en gång till!) blev inget undantag.

RATAN
Eftersom kalaset genomfördes i Ratan var det självklart att prata om nästa års firande av friande av slaget 1809. Många blev glada förra veckan då regeringen beviljade miljoner till Projektet "Sista Slaget" i Sävar. Tillsammans med de 550 000 från Umeå kommun kan vara vi säkra på att 200 år av fred kommer att märkas av. Robertsfors kommun är lika aktiv och vi hoppas på kungabesök i Ratan nästa år.På skäret har fyren och båken renoverats. Grunden efter gamla tullhuset och krogen har röjts upp. Intresset för den lokala historien på bägge sidor bottenviken blomstrar.

VOLVO LASTVAGNAR
Många frågar också om något ligger bakom Holmlunds prat om att 1000 jobb är hotade i Umeå. Flera runt bordet jobbar med Volvo och kände sig förvånade. Tvärtom ser dom starten av en fabrik i Kaluga, Ryssland som en jättechans för både Umeåfabriken och transporterna över Kvarken. Jag kommer hursomhelst att fortsätta lobba för de positiva möjligheterna istället för att syssla med skrämselhicka.

DANSENS HUS
Igår dansades det i Umeå. Uppbackningen av ett nytt dansen hus i Umeå är både bra och angelägen. Tankarna passar mycket bra in i Umeås förhoppning om att få bli kulturhuvudstad 2014. Rätt rattat kan dansintresset i hela norra Sverige mobilisera dansare i alla åldrar. Alltifrån danslogar och bygdegårdar till internationell dans. Jag lovar matcha i kultursatsningarna. Dansentusiasten Rolf Appelblad kan få igenom sitt förslag om en bra dansbana mitt i Umeå!

Bli först att kommentera

Umeå kan börja bocka av framgångarna: Forskningspolitiken först ut!

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår presenterade regeringen forskningspolitiken och det blir den hitills kraftigaste satsningen. Detaljerna är inte klara men forskningen i norra Sverige kommer definitivt med på tåget. Forskning inom det medicinska området, klimat- och teknikforskning pekas särskilt ut och då finns Umeå med. Förstärkningen av en marina forskningen, som nyligen beslutats, är bara ett exempel.

Trots att statens pengar ökar kraftigt är det lika viktigt att det finns forskning som ligger så långt framme att man kan konkurrera om både statens och andra forskningsresurser. Efterfrågan kommer alltid att varar mycket större än tillgången. De senaste åren har EUs strukturfonder spelat en betydande roll när det gäller pengarna och förankringen i regionen. Samtidigt måste vi bli duktigare på att jobba med andra, större fonder inom EU.

Umeå kommun måste hela tiden fundera över hur vi blir bättre på stimulera dessa frågor. Jag tog tidigt upp behovet av det som nu är Globaliserings- och forskningsutskottet. Jag tror att det är både möjligt och nödvändigt att utveckla kommunens och den kommande Norra regionens förmåga att hålla sig framme.

Det behövs ett helt annat och nytt tonläge dilaogen i Umeå. Det måste skapas en attityd som välkomnar nya perspektiv och debattvilja. Vi måste motarbeta förbud och skygglappar. I Umeå ska engagerade personer kunna delta i den offentliga debatten utan att bli avspisad och osynliggjord. Kvinnor ska vara lika välkomna i debatten som män!

Bli först att kommentera

Replik:Holmlund skrämmer utan att ha på fötterna!

Av , , 2 kommentarer 1

Först och främst: Centerartiet lovade inte att sänka bensinsktten i valet 2006. Vi lovade höja avdraget för arbetsresorna. Det är gjort!

Dessutom: När Lennart Holmlund väljer att skrämma med att 1000 jobb kan försvinna från Volvo är huvudsyftet att svärta ner regeringen. Påståendet saknar annars helt och hållet saklig grund!!

Att påstå att Volvo lastvagnars existens i Sverige och Umeå är avhängigt 15 miljoner/år i transportstöd innebär att man i såfall blundar för att problemet i grunden är ett helt annat och mycket större.

De signaler jag uppfattar från Volvo Lastvagnar i Sverige är lika hög grad de stora möjligheterna i kölvattnet av en offensiv miljössatsning. Det kan ge Umeå 1000 nya jobb!!

2 kommentarer

Umeå och Västerbotten ligger i vinnarhålet i kommande regeringsbudget

Av , , 3 kommentarer 1

Nu börjar vi skönja konturerna i regeringens kommande budget. Umeå och Västerbotten har stora chanser att bli en vinnare. Paradoxen är att i skuggan Lennart Holmlunds och Lars Bodéns allt ettrigare klagosång kommer nyttan av att leva i allianssverige bli allt större för Umeåborna.

Stort och smått har redan hänt, stort och smått kommer att i hända. Några långbänksfrågor under s-åren fick snabba lösningar redan 2007. Extra pengar till Kvarkenfärjan, Vägverkets ansvar för Holmöfärjan, ordentlig satsning på enskilda vägar kan kanske räknas till smått och gott. Exempel på stora saker är rekordlåg arbetslöshet för alla åldrar och tvåsiffriga tillväxtsiffror för inlandskommunerna. Skog och jord blomstrar som aldrig förr. Småföretagen får ett rättvist transportstöd – en fråga som höll på dö ut under Ulrica Messings tid.

Kunskapsstaden Umeå är vinnare i en tid när undervisningsväsendet reformeras. Umeå s-ledda kommun var en av få kommuner som försökte blunda när lärarlyftet sjösattes – trots att Umeå Universitet var en av motorerna. Miljöpolitiken har äntligen fått luft under vingarna. Alltifrån miljöbilar och marina forskningen om havet gynnar även umeborna. Västerbotten blir vindkraftens stora vinnare. Bioenergin ligger som hand i handske för Norrland.

Från centerpartiet i Umeå har vi tyst och stilla arbetat för att föra infrastrukturfrågorna i land på ett snyggt sätt. Vårt seminarium den 16 april förra året innebar vändpunkten. Kontakterna mellan Sverige-Finland kommer att växa som aldrig förr. I slutet av september har Maud fixat Nordiska ministerrådet till Umeå. Samma sak gäller det stora EU toppmötet om tillväxt och innovationer nästa år. I förra vecka tog regeringen beslut om miljonsatsningar på nästa års firande av Märkesåret 2009. Från att ha missat starten har nu även Umeå kommun hakat på regeringen.

Nu ligger viktiga frågor i röret. Miljarder till infrastrukturen, forskningen, läkarutbildningen i norr, pensionärerna, småföretagen, låg- och mellaninkomstagare. Och en klimatpolitik värd namnet mejslas fram.

Under tiden klagar Lennart Holmlund populistiskt över drivmedelsskatterna – trots att han vet att (s) och (mp) står för en politik som bara beskattar utan att utveckla. Samtidigt försöker vänstern strypa den tjänstesektor som börjat växa även i Umeå. De kommer inte att lyckas.

Umeå och Västerbotten ligger i vinnarhålet i kommande regeringsbudget

3 kommentarer

Café Station – utsätts för mobbning!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens fullmäktige har behandlat en motion från rättvisepartiet om att fritdsnämnden ska starta ett kvälls-/nattöppet Café mitt i Umeå. Motionen avslogs bla med hänvisning till att Hamnmagasinet och Café Station redan finns.

Både rättvisepartiets ledamöter och några från vänsterpartiet pratade engagerat om betydelsen av att ha en mötesplats för äldre ungdomar som är drogfri och öppen länge på kvällarna. Café Station, som startade 1996, uppfyller just allt detta. Café Station är populärt!
Men talarna från rättvisepartiet och vänstern lyckades undvika att omnämna Café Station med ett enda ord under debatten.

Jag kallar det att osynliggöra Café Station. Det är en av de härskartekniker som politiken borde slippa undan. Som tur var avlogs motionen med ett rungande nej!

Bli först att kommentera

Grundskolans elever behöver synas mer!

Av , , Bli först att kommentera 0

Just pågår en debatt i kommunfullmäktige om vilket inflytande grundskolans elever ska ha i sin skola. Jag blev mycket bekymrad över att debatten tappade forfästet. Det går alltid att anklaga andra för extrema ståndpunkter men det är inte en snygg debattaktik. Lika usel som när olika (s)-företrädare konsekvent svartmålar alliansregeringens arbete.

Jag är övertygad att framtiden behöver medborgare som är vana att engagera sig och få plats med sina synpunkter. Ibland kan kan enstaka människor missbruka öppenheten men de avslöjas omdelbart. Skolan har enligt min åsikt ganska lång väg kvar för att hitta en bra balans mellan medarbetarnas, elevernas och föräldrarnas roller i skolans sätt att fungera. Eftersom alla har ett ansvar ska alla också ha möjligheter att synas.

I fredags deltog jag med mitt jobb med en kick-off om hur medskapandet kan utvecklas. På ett sätt är även skolans elever medarbetare i skolan. Det är viktigt att elever och föräldrar respekteras som medskapare i skolans arbete

Bli först att kommentera

Det borde vara förbud att sälja livsfarliga produkter!

Av , , Bli först att kommentera 0

Konsumenternas medvetenhet brukar bevaka livsfarliga produkter. När det gäller livsmedel är det självklar. Barnprodukter är också självklart. Av maskiner och utrustning brukar det krävas säkerhetsmärkning. Det gäller särskilt elapparater. Även bilar har numer en omfattande säkerhetsbevakning. Gång på gång hör vi talas att bilmodeller återkallas p g a säkerhetsfel. I trafiken är säkerhetsfrågan lika viktig för förare som passagerare. Och medtrafikanter!

Läste just om en svår Mc-olycka i VK. Den gågna veckan har fyllts av svåra olycksfall som kräver avancerad vård på Universitetssjukhuset. Jag pratar inte om alla som omkommer i MC-olyckor och som hela tiden ökar. Jag pratar om svåra, obotliga förlamningar. Ofta ryggskador men även hjärnskador. Mötte i korridoren en bekant som klarat döden med en hårsmån. Hans minne hade återhämtat sig så mycket att han direkt kände igen mitt ansikte.

Just nu väntar vi på patienter från Finland och grannlänen.

De som tillverkar och säljer motorcyklar blundar för att det handlar om livsfarliga produkter.
Ingen annan bransch tillåts strunta i säkerheten som motorbranschen.

Det borde åtminstone vara förbjudet att sälja motorcyklar. Människan klarar varken krafterna eller hastigheterna. Motorcykeln behövs inte! Starta ett uppror mot MC-kulturen!

Bli först att kommentera

Nu börjar höstterminen! Viktigt med bättre trafiksäkerhet för skoleleverna!

Av , , Bli först att kommentera 0

Under vårterminen inträffade flera otäcka olyckor där unga på väg till/från skolan drabbades. Mopedförare har under sommaren varit inblandede i fler dödsolyckor när någonsin. Det gäller även cyklister. När höst och vintermörkret slår till är alla skolvägar potentiella olycksfällor.

Centerpartiet i Umeå har motionerat om att alla elever i årkurs 1 -3 ska förses med reflexvästar. Vi ser gärna att även förskolan hakar på. Många grupper har redan satsat på reflexvästar. Vi vet att reflexer är ett jättebra att synas i trafiken. Om alla barn har reflexväst blir det mycket lättare för både föräldrar och skolpersonal att få alla att använda västarna.

Nu är trafiksäkerhet inte bara en fråga om reflexvästar. Det handlar framförallt om vårt sätt att agera i trafiken – mest vuxna i alla åldrar. Men vi tror att en satsning på reflexvästar till alla ger en anledning till att sätta trafikfrågorna i centrum igen.

Så fort det handlar om mopeder, motorcyklar, skotrar på snö och vatten, fyrhjulingar m.m. verkar det sprida sig en form av odödlighetstänkande. Det verkar även gälla cyklisterna i Umeå. Detta beteende måste förändras! Jag möter som läkare många av dom råkar ut för det allra svåraste skadorna på hjärna och ryggmärg.

Alltså: Reflektera på allvar över trafiksäkerheten.

Bli först att kommentera

Kultur och föreningsaktiviteter är bästa sättet att motarbeta drogbruket hos unga?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ska alldeles strax lämna Liverpool för återresan till Umeå. Jag upplever att vi nu har en stark grund för Umeås ansökan till att bli kulturhuvudstad 2014. Det finns ett patos, det finns en kulturpolitisk ambition. Liverpool har lärt oss ett kulturengagemanget fungerar som bäst när det samtidigt bidrar till att förändra viktiga humanistiska värdringar.

Dagens Daily Telegrafh skriver på första sidan om en kraftig ökning av drogmissbruk bland barn! 1200 barn fick specialistsjukvård under 2007 efter bruk av allt kraftigare, olagliga droger. En fördubbling på några år coh långt över siffrorna i Sverige.

Den svenska socialdebatten lyfter fram allt fler exempel på att det är föreningsengagemang, kultur och allmänbildning som fungerar bäst i arbetet mot drogroblemet. Enskilda individer behöver förstås hjälp om man hamnat i drogfällan. Men ska samhället jobba förebyggande måste det ske genom engagemang som fyller vardagen med friska värderingar. Det är förstås bra att föräldrarna finns hemmavid. En annan rubrik berättar at britterna lämnar Irakkriget helt och hållet senst i maj nästa år.

Ett område som också kräver ett vardagligt engagemang och värderingsarbete är vårt ansvar för miljö och klimatansvar. I samma tidning skrivs det om att det varmare klimatet har resulterat i att RÖDHAKEN numer lägger sina ägg på våren en vecka tidigare än 1970. I tidningen beskrivs att staden Liverpool ska börja källsortera sina sopor nästa år!

Snart lyfter planet hem!

Bli först att kommentera

Umesosse – en hemsida som lever farligt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Hemsidor och bloggar har snabbt vuxit till att bli ett dominerande inslag i dialog och debatt. Insändarsidorna betydelse har samtidigt minskat. Det är synd. Hemsidor och bloggar inbjuder till glidande och ibland osanna skrivningar. Till skillnad från insändare finns inga etiska regler eller gränser för bloggandet.

Umesosse är en hemsida som verkar ha som ambition att dels i alla lägen glorifiera (s)-politiken i Umeå, dels nedvärdera det mesta som alliansregeringen tar sig för. Lars Bodéns båda roller som ledarskribent på VF och partigängare inom socialdemokratin blandas friskt eftersom han har stående plats på hemsidan umesose. Lennart Holmlunds allt mer partivinklade bloggande lyfts fram på hemsidan. Hemsidan gör även reklam för enskilda sossars hemsidor och bloggar.

Andreas Lundgern är en av dem. Jag tänker använda hans hemsida som ett exempel på hur tokigt det kan bli.

Efter budgetfullmäktige ’rapporterade’ Andreas till sina läsare följande:
Socialdemokraternas budget fick som väntat stöd på dagens kommunfullmäktige. Vi satsar på minskade barngrupper medan högeralliansen vill sänka skatten. Tydligt vad man prioriterar.’

Jan kan rapportera från samma budgetullmäktige:
’Socialdemokratera förlorade rekordmånga voteringar. Allianspartiernas förslag sedan flera år om ett beslut om minskade barngrupper i förskolan fick äntligen stöd från socialdemokraterna. Alliansen förslag om att sänka Umeås skatt med 10 öre avslogs och istället siktar (s) på fortsatt stora överskott. Socialdemokraterna avslog även en riktad satsning på fler jobb inom kommunen för unga under 27 år.’ Alltihop finns att läsa i både protokollet och i tidningarnas referat från budgetmötet.

Egentligen är jag inte ute efter sakfrågorna. Jag ställer mig frågan vilken etiks hållning som ligger bakom Andreas kraftigt vinklade ’rapport’. Kanske är tanken att även osanningar urholkar stenen såsmåningom. Tidningarna rapporterade mycket bra från budgetfullmäktige och med det i ryggen förstår alla att Andreas rapport inte går att ta på allvar.

Just nu händer samma sak kring riksdagens beslut om nya regler för sjukförsäkringen. Ingen (s)-bloggare rapporterar att även socialdemokratiska utredare och politiker före 2006 ansåg att Sverige måste skapa en bortre gräns för hur längen en person kan vara sjukskriven. Ungeför samma som Finland haft i några år. När rriksdagen beslutat om en bortre parantes i sjukförsäkringen görs s-bloggare allt för att både dölja partiets tidigare ställningstagande och presentera lösrykta detaljer som enbart har till syfte att framställa riksdagsbesluten som hårda och känslokalla. Ingenting om försäkringsekonomin som höll på att krascha.

(s) brukar helt riktigt kritisera sverigedemokraterna för att konsekvent manipulera fakta om exempelvis invandrarnas situation. I andra frågor använder (s)-bloggare samma metod utan att blinka. Jag tror att alla partier måste passa sig för ’dirty campaigning’ för att inte legitimera extrempartiernas sätt att argumentera.

Jag ser fram emot att läsa Andreas Lundgrens förklaring till sitt sätt att ’rapportera’!

Bli först att kommentera