Bitter Börje Hörnlund är helt enkelt oförskämd.

Av , , 2 kommentarer 0

Vad ligger egentligen bakom Börje Hörnlunds oförskämda inlägg på dagens DN debatt. Det är inte omtanken om kommunernas ekonomi. Hörnlunds inlägg kommer att göra det än svårare att lyfta småkommunernas trängda läge. Det är definitivt inte omtanken om Maud Olofsson. Med sådana vänner behöver Maud inga fiender. Börje Hörnlund har upprepat attackerna på Maud gång på gång.

När Börje Hörnlund anklagar Maud Olofsson för maffiametoder då går hans bitterhet långt över det tillåtligas gräns. Det är ord från en f.d. minister som möjligen speglar Hörnlunds egna maktmetoder. Börje Hönlund väljer att leverera sina kaskader i en tid när Maud mer än någon annan visat ledarskap, tillgänglighet och öppenhet.

Till sakfrågan om kommuners och landstingens ekonomi: Samhällsekonomin speglar förstås finanskris och extrem konjunkturinbromsning. Samtidigt sker det från den högsta tillväxt- och sysselsättningsnivå i inlandskommunerna på årtionden. Jag har bra information om kommunernas ekonomi och det finns bra initiativ som ska stötta de kommuner som mest behöver stöd. Sänkningarna av både generella och riktade arbetsavgifter (yngre under 27) har gett kommunerna mer än de siffror Hörnlund nämner i sin artikel. Hursomhelst är kommunernas och landstingens ekonomi nästa stödområde för regeringen. För sysselsättningens och social trygghetens skull.

Tyvärr riskerar Börje Hörnlunds oförskämda angrepp på Maud Olofsson att kraftigt försvaga hennes möjligheter att även denna gång arbeta för småkommunernas ställning. Senast det begavs sig lyckades Maud och centerpartiet halvera effekterna av den (s) och (m)-präglade skatteutjämningsmodell som den gången beslutades. Med Hörnlunds taktik grusas alla sådana möjligheter.

I Börje Hörnlunds tidigare angrepp mot Maud lovordade Hörnlund finansminister Anders Borg som den enda hederliga regeringsmedlemmen. Visst känner Hörnlund till moderaternas och Anders Borgs syn på kommunala utjämningssytem? När Hörnlund dessutom hänvisar till Mats Odell tål det att påpekas att alla regeringsbeslut är gemensamma!

Opinionen ger alliansregeringen allt större stöd i den djupaste ekonomiska kris i mannaminne. Detta faktum verkar bara spä på Börje Hörnlunds bitterhet. Den bitterhet som brukar synas hos politiker som hammnat i skuggan. Börje Hörnlund saknar självkritik.Törs Börje Hörnlund höra sanningen. Kommer vi någonsin att få läsa ord med uppskattning av Maud Olofsson från Börje Hörnlunds penna?

2 kommentarer

Bråket om hemsjukvården blossar upp igen! Konservativt och fyrkantigt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det pågår en tyst, stor konflikt i Umeå mellan kommunens socialtjänst och landstingets primärvård och hemsjukvård. Det handlar förstås om ekonomi dvs ersättning för insatser till patienter i egna hemmet för sådant som beskrivs som sjukvård. Delning av mediciner, omläggningar, näringstillskott, andningshjälp m.m. Systemet grundas på ett system som härstammar sen slutet av 1980-talet dvs före ÄDEL-reformer, före handikappreformer. Före 20-års utveckling av sjukvård.

Synen på patientens ställning och medbestämmande har förändrats. Kommunen bedriver inom sin egen verksamhet ofantligt mycke mer sjukvård idag än på 1980-talet. Ingrepp som då betraktades som sensation tillhör idag vardagen. Låt mig ge ett exempel: Tekniken att ge föda via en sond till magsäcken genom ett hål i magväggen blev mer allmän på nittitalet. Nu är det ’vardagsmat’ för både yngre och äldre individer. Då var det en högklassig sjukvårdsinsats, idag är det en rutinfråga. Jag har varit med om det ute på fjället när en svårt flerhandikappad fick chansen att njuta av de svenska fjällen när det är som bäst. Vi andra grillade korv!

När kommun och landsting nu bråkar om pengaersättningen för sjukvård och rehabilitering som utförs av kommunens hemtjänstpersonal är det både bra och dåligt. Jag hoppas att fler sätter sig in i ett ganska bryråkratiskt system som mest är resultatet av att kommuner och landsting i vårt län har visat den omvittnade förmågan att sällan komma överens. Hemsjukvårdsavtalet rasade samman för två år sedan. Parterna fortsätter tjuras. Under tiden konserveras en alltmer ålderdomlig syn på vad som är sjukvård och omsorg. Nästan hela övriga Sverige är klara med dessa frågor. Jag hoppas alltfler protesterar.

Det dåliga är att de låsta positionerna kostar bara pengar i onödan. Mitt i en tid när allt och alla klagar över sämre tider. Det dåliga är också att revirstriderna hämmar att nya och bra idéer kommer in i hemsjukvården. Till syvende och sist hamnar den ensamme patienten i kläm!

Bli först att kommentera

Önskar att fler hade samma positiva energi som Maud!

Av , , 1 kommentar 0

Dags för ytterligare en vecka. För de flesta går veckorna med mer eller mindre mycke att göra. I mediasverige finns en del som verkar jobba dygnet runt. Jag undrar när Maud fått en sovmorgon de senaste veckorna. Det har varit regionfrågan, klimat- och energifrågor, kommundagar, SAAB, kommande vårbudget, massor av vanliga ärenden på departementet och i partiet mitt i bland alla intervjuer, presskonferenser, radiodueller och TV-soffor från morgon till kväll. Hur hinner människan?

Visst borde vi alla andra visa Maud och andra lite mer uppmuntran för det stora och djupa engagemanget. Chansen finns via alla bloggar och insändare. Engagerade människor är kärnan i vår demokrati.

1 kommentar

Sorgligt om SEKAB faller!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens nyhet är att SEKAB är på fallrepet. Finanskris, lågkonjunktur och en osäker etanolmarknad har direkt försvårat den försäljning som är på gång.

Jag undrar om inte den viktigaste motkraften ändå är oljebranschens oerhört starka ställning och lobbykraft. En liten uppstickare som SEKAB är alltid i underläge. De rykten och TV-inslag som ifrågasatt olika etanolprojekt har sannolikt varit varit en del av oljebranschens motaktiviteter.

Det är riktigt sorgligt att SEKAB möter alla dessa problem. Det motiverar egentligen att vi borde kraftsamla för att stötta SEKAB över krisen. Det behövs aktörer kring bioenergidrivmedel i framtiden. Det är bra om verksamheten finns i Sverige och framförallt i norra Sverige.

Det är samtidigt klart att det inte ligger i kommunernas uppdrag att långsiktigt driva etanolbolag. Lika lite som staten ska äga SAAB och vara bilproducenter. Men i skarven mellan det ena och andra behövs stöd och stimulans. Det gäller även SEKAB. Ett sätt att gå vidare är att kommunerna agerar för att låta pilotanläggningen i Övik fortsätta sitt uppdrag. Etanolhandeln måste finna andra ägare.

I grund och botten är det som sagt sorgligt att SEKAB riskerar att falla. Jag hoppas verkligen att vi slipper undan kommentarer som präglas av skadeglädje och vad-var-det-vi-sa!

Bli först att kommentera

Lennart Holmlund måste bekänna färg!

Av , , Bli först att kommentera 0

I sin senaste blogg skriver Lennart Holmlund : Jag tror att regeringens mål är att skrota den svenska fordonsindustrin som har gett så mycket jobb och välfärd över tiden!

Detta är en mycket ful anklagelse! Holmlund skriver så mitt i en allvarlig kris för SAAB med två syften: 1) Smutskasta regeringen så mycket som möjligt 2) Skyla över att han och socialdemokraterna själva saknar stöd och egna förslag.

Jag vill att Lennart holmlund besvarar följande frågor:

– Anser du att staten ska gå in som ägare för SAAB? Mona Sahlin har idag svarat nej på den frågan!

– Anser du att samhället ska hålla företag som gör stora förluster under armarna? Tidigare har du sagt att industri måste gå med vinst.

– Anser du att det är viktigare att staten ska prioritera miljarder till bilindustrin och ägare i andra länder före stöd till kommuner och landsting? Härom dagen skrev du i bloggen: Kommunerna kan inte och ska inte ta över statens ansvar för den misslyckade politiken om man inte från nationellt håll skickar över pengar för detta.

Bli först att kommentera

En bra dag: Tummen upp för bad och hotell, tummen ner för garage under Rådhusesplanaden!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tisdagen den 17 februari ser ut att bli en bra dag. Den presentation vi justa har fått kring bad och hotell i centrala Umeå ser riktigt bra ut. Hotellet är en av hörnpelarna i projektet. Nu tillkommer bra bostäder och ett riktigt snyggt bad. Dessutom bra förslag till garage under jorden i källaren. Välkommen till centrum!

Samtidigt har (m) och Anders Ågren börjat ta till sig det vi andra vetat länge: Björkarna efter Rådhusesplanaden ligger i farozonen om garageprojektet under gatan fullföljs. Dessutom är ekonomin mycket tveksam. Till sist måste vi göra allt för att förhindra att centrala Umeå är en enda stor grop när det är dags för kulturhuvudstad 2014. Välkommen upp ur jorden, Anders Ågren!

Bli först att kommentera

Regionfrågan, arenan, kommunalt stimulansprogram.

Av , , Bli först att kommentera 0

REGIONFRÅGAN
I dagens VK förmedlar Maud Olofsson samma sak som alla kunnat läsa i två veckor: Sverige ska styras med tre nivåer – kommun, region och nationen. Nu återstår det för moderaterna i norra Sverige att läsa på läxan. Det verkar moderater i alla andra delar av Sverigen ha gjort. Norrstyrelsens beslut förra veckan att inbjuda Jämtland in i arbetsgrupperna arbete är konstruktivt och framsynt. I min kulturarbetsgrupp är det väldigt uppenbart nyttigt inte minst i skuggan av kulturutrednuingens förslag.

UMEÅS NY ARENA
Utspelen fortsätter. Jag anser att det inte finns anledning att lyfta badplaneringen från det centrala läget vi Mimer i centrala stan. City behöver magneter och badet behöver city. Dessutom är hotellidéerna på Mimertomten mycket intressanta.

Den nya eventarenan tror jag skulle vara en perfekt tillgång inför framtiden bl.a. inför kulturhuvudstadsarbetet. Placeringen är öppen för mig någonstans mellan hamrinsberget till godsbangården eller nära Umestan. Men det brådskar om man tänker på 2-3 års genomförandetid.

KOMMUNALT STIMULANSPROGRAM
Dagens arbetsutskott tog emot allianspartiernas skrivelse om ett samlat stimulansprogram för Umeå i skuggan av lågkonjunkturen. Även Umeå kommun behöver bry sig och förbereda vettiga beslut på satsningar och tidigareläggningar. Kommunen har två givna tillfällen dvs bokslut efter 2008 års överskott och beslut med anledning av delårsbokslutet efter 2009 års fyra första månader. Bägge frågorna ska till fullmäktige. Det går inte att som Lennart Holmlund bara klaga på att regeringen är sent ut medan kommunen sitter med arnarna i kors. Politik är att vilja har det sagts!

Bli först att kommentera

Vårt behov av historia och självförtroende.

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser just nu Martin Hårdstedts Finska Kriget 1808-1809. Det är ett bra sätt att förbereda sig inför sommarens firande av märkesåret 2009. För 200 år sedan förändrades Sverige i grunden och Finland föddes i skuggan av årtionden av europeiska krig och Napoleons kejsarvälde. Vår moderna grundlag föddes. Det var starten på en optimistisk tidsperiod. Stormaktsdrömmar ersattes av en tro på individen. Folkskolan föddes i Sverige under 1840-talet!

Härom året kom Allan Sandström ut med boken Oron vid älven. Boken handlar om umefödde Nils Grubb och hans intressanta livsöde i Umeå och Europa. Nils Grubb hann med att både bli professor, kyrkoherde i Umeå samt i rikssammanhang bekämpa diktatorn Karl XII och de kyrkliga skamstraffen, som mest drabbade kvinnor.

Ingenting om Västerbottens del i Napoleonkrigen eller händelserna under Nils Grubbs tid minns jag från skoltiden – dvs folkskolan, realskolan, Östra gymnasiet eller tiden vid Umeå Universitet. Ingenting som lyfta vår lokala situation in i ett större sammanhang. Det var viktigare för skolan att lära eleverna om fyra älvar (eller åar) i Halland än lokal historia i en av Sveriges allra fattigaste områden.

Vill vi problematisera oss umebor och västerbottningar idag är det nog vår brist på förankring i historien. Vi delar tyvärr bottenplaceringen med de flesta svenskar. Det är lättare att hitta historien i många andra länders kulturer. Men det går att rätta till. Jag hoppas och tror att märkesåret 2009 och förberedelerna inför Umeå som kulturhuvudstad 2014 kan bli en återfödsel av vårt kunnande om bakgrund och historiska förhållanden.

Vi behöver veta mer om vår lokala situation i ett större sammanhang. EU-valet borde handla mer om detta. Valet får inte fastna i banala regler och bestämmelser. EU-valet borde handla om sammanhanget kring upplysning och bildning där vår svenska och norrländska bidrag är både betydelsefullt och originellt. Vårt självförtroende skulle få chansen att växa.

Vad tycker Du?

Bli först att kommentera

Bra gjort Sture Bergman! Rensa bland VKs kommentarer.

Av , , 1 kommentar 0

VKs nye ansvarige utgivare Sture Bergman skriver i sin spalt i dagens VK att tidningen ska se över reglerna för hur kommentarer till artiklar och bloggar ska se ut. Vi är många som förvånats över att oförskämdheterna har fått pågå så länge. Personangrepp och osakliga dumheter är riktigt tråkigt för de som drabbas. VKs anseende drabbas. Viktigast är kanske att läsarna känner motvilja och obehag. Det förlorar hela nyhetsförmedlingen och debatten på.

I en replikväxling med Thomas Hartman (vi är överens) skrev jag den 6 november 08 på VKs blogg:

’Kan vi ändå få en vettig diskussion om eländet. Det handlar egentligen om kränkningar som aldrig skulle accepteras i något annat sammanhang. Det handlar om lömska bakhåll på människors vilja att engagera sig demokratiskt. Partiengagemanget beskrivs iregel som enbart suspekt och egocentriskt. Anomymiteten är ett hot mot öppenheten och spelar mörka, politiska krafter i händerna.

Min andra strimma av hopp är läsarna. De flesta läsare besvarar eländet med andliga kräkningar. Men vi kan ändå aldrig bortse från risken att smutskastningen skadar! Därför undrar jag om du och jag, Thomas, kan starta Nätverket mot Anonym Politisk Smutskastning, NAPS?’

Mitt förslag till Sture Bergman är: En kommentar i internet- eller papperstidningen ska aldrig tillåtas vara anonym! Undantaget är och ska vara Ordet fritt – där finns en redaktör som ansvarar för att de pressetiska reglerna följs.

1 kommentar

Från Europa forum i Östersund: Mona Sahlin sviker Östersjögrannarna.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens diskussioner vid Europa forum i Östersund har handlat mycket om framtidens Östersjösamarbete. Det finns stora förhoppningar att en region från Bottenviken till västligaste Östersjön ska skapas för att kämpa för miljön i havet och utvecklingen runt vårt stora innanhav.

Samtidigt har Mona Sahlin förvirrat alla genom att kräva ett stopp på planerna om en elkabel mellan Sverige och Baltikum. Den kabeln är ett sätt att hjälpa de baltiska länderna från deras beroende av Ryssland. Littauen kommer att få stöd i sitt arbete avveckla det farliga kärnkraftverket i Ignalina. Eu krävde det för att ta med Litauen i EU-medlemsskapet.

Under panelsamtalet sa Östersunds kommunal råd Jens Nilsson (s) att han inte förstår vad Mona Sahlin menar och varför hon har ändrat åsikt. Är det någon överhuvudtaget som förstår Sahlin? Först föreslog hon och (s) att pensionsfonderna skulle dräneras genom att köpa bilindustrin. Nu vill hon klippa banden med de baltiska länderna. Snacka om att backa in i framtiden.

Bli först att kommentera