De rödgrönas Sverige drabbas av soppatorsk!

Av , , 2 kommentarer 31

 

Dom stänger dörren för kvinnorna. Dom vill avskaffa RUT-avdraget, höja marginalskatterna och hindra privata vårdalternativ. Det försvårar för kvinnor att kombinera karriär med familj och att gå från lågbetald anställning i offentlig sektor till framgångsrika företagare i privat.

Arbetslinjen byts mot bidragslinjen. Högre tak i a-kassan gör det mer lönsamt att inte jobba. Högre inkomstskatt gör det mindre lönsamt att jobba. De monterar ned reformerna i sjukförsäkringen som byggt broar tillbaka till arbetsmarknaden. Detta är en politik mot tillväxt och välfärd.

Man vänder löntagarna ryggen! 4,4 miljoner löntagare får höjd skatt. Ungdomars arbete beskattas med dubbelt så höga arbetsgivaravgifter. Landsbygden drabbas av kilometerskatt och höjd bensinskatt. Var finns respekten för medborgarnas pengar?

 

Orden tillväxt, företagande och landsbygd omnämns inte en enda gång. I alliansens valmanifest återfinns tillväxt 12 ggr, företagande 18 ggr och landsbygd 6 ggr.

 

    (S)oppatorsk!        

2 kommentarer
Etiketter: ,

Umeås nya humanistiska program.

Av , , 2 kommentarer 29

Jag tänkte passa på att lyfta fram den värdegrund som Centerpartiet i Umeå går till val på. Vi hoppas och tror att värderingsfrågor åter får en central roll i människors valoch därmed i politiken. Centerpartiet i Umeå skriver så här:

Centerpartiets människosyn har sin värdemässiga grund i humanismens krav på respekt för människovärdet och tron på individens egen drivkraft och kompetens. Varje människa är unik och oersättlig, och människovärdet är överordnat andra värden.

Människan är också en del i ett ekologiskt sammanhang. Människor har ett särskilt ansvar för annat levande och för att bevara de ekologiska systemen. Att bruka, utan att förbruka!

Politiken i Umeå ska bygga på en humanistisk värdegrund och respekt för det demokratiska samhället. Beslut ska föregås av en humanistiska analys för att stärka det mänskliga perspektivet ock öka den sociala styrkan.
 
Umeå kommun ska formulera en humanistisk värdegrund som används inför större beslut inom skola, välfärd och omsorg samt samhällsplanering och investeringar.

Jag är övertygad om att även lokalpolitiken behöver formulera sig idémässigt. Hur ser andra partiers värdegrund ut?Tacksam för svar via VK-bloggen?

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Umeå kommun kan öka trycket på mer närproducerade livsmedel.

Av , , 4 kommentarer 36

Centerpartiets motion om Upphandling av närproducerad och ekologsik mat ska diskuteras i dagesn kommunfullmäktige. Kommunens upphandlingskontor har gjort ett bra jobb som innebär att man vill höja kommunens ambitioner.

Centerpartiet har två yrkanden:

– Ge kommunstyrelsen i updrag att upphandla mer av närproducerade livsmedel

– Inarbeta miljöstyringsrådets kriterier i kommunens upphandlingspolicy

S, V och FP sitter nöjda i kommunstyrelsen och föreslår att motionen ska besvaras.

Jag anser att det är viktigt att kommunfullmäktige ökar ambitionen. Det skulle ge både upphandlarna och branschen en stabilare grund som man kan lita på. Den som vill veta mer om hur man kan agera för att trygga att andelen ekologisk och miljökvalitativa lismedel kan läsa mer på Miljöstyrningsrådets hemsida. Här finns bl.a. den viktiga frågan om hur hänsynen till bra djurskydd ska klaras.

Jag håller tummarna för att motionen ska vinna idag. Matens kvalitet är en viktig fråga för snart varje människa!

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Fullträff!

Av , , Bli först att kommentera 30

Botniabanans invigning blev en folklig fullträff. Trots tveksamt väder var uppslutningen efter hela banan från Kramfors, Övik, Nordmaling och Umeå mycket stor. Det visar att alla uppfattar satsningen som bra och viktig.

Storfrämmande

Första parkett!

 

En nöjd kung tackar för middan

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Av , , 2 kommentarer 22

Senaste dagarna har jag träffat många människor i samband med konferenser och invigningar. Maud Olofssons förslag om en fond för Norrlandsinnovation väcker berättigad nyfikenhet. Tillsammans med Centerpartiets landsbygdsmanifest och Matmanifest blir landsbygdsfårgiorna mycket mer konkreta i årets valrörelse.

Landsbygden har mycket stor potential att medverka i Sveriges jobbtillxäxt och motor i en grön, klimatpositiv utveckling.

Alliansregeringen får fart på Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 29

Lennart Holmlund tackar Leif Zetterberg för regeringens insatser för Umeå

Idag invigdes nya, härliga godsbangården i Umeå. Många har hjälpt till men jag vet rent praktiskt vilken betydelsefullroll nuvarande regering har haft för att få ordning på planering och beslutsfattande.

Imorgon invigs Botniabanan. Det är många som bidragit till att Botniabanan nu finns på plats. Egentligen kom det politiska genombrottet under Bildt- och Personregeringarna på 1990-talet.

Idag presenterade Maud Olofsson detaljerna kring den Innovationsfond för Norrlands inland som Centerpartiet numer har stöd från hela regeringen. Det är två miljarder som finns från och med 1 januari 2011 om alliansen får fortsatt förtroende. Norrlands inland har aldrig tidigare fått tillgång till så mycket pengar. Syftet med fonden är att stärka innovationskraften och företagandet i Norrlands inland.

Idag bekräftade statssekreterare Leif Zetterberg att regeringen med full kraft nu driver frågan om att E 12 genom länet ska in på EUs karta över viktiga transportleder. E 12 får TEN-status.

Igår beskrev aliansregeringens jobbmanifest att landsbygdspolitiken och matlandet Sverige skalyftas fram kommande år. Samtidigt lovade man att avslå alla förslag om kilometerskatt

Alliansregeringen får fart på Norrland!

 

SNFs rapport: Saknar vetenskap och journalistisk objektivitet.

Av , , Bli först att kommentera 30

Svenska Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartierna miljö och klimatpolitik väcker med rätta känslor.  Jag är SNF-medlem och tar mig friheten att granska rapporten i sig. Själva rapporten skulle inte klara att bli granskad som vetenskap eller journalistisk objektivitet.

Låt mig ta tre exempel på sakförhållanden som inte beskrivs i rapporten:

– Sveriges offensiva arbete med klimat- och miljöfrågorna under ordförandeskapet förra hösten. EUs klimatpolitik har förstärkts till att bli världsledande. Vad är det värt i SNFs ögon?

– Genombrottet för vindkraften har skett sedan 2006 och är påväg att bli ett verksamt alternativ till både vattenkraft och kärnkraftsel. Är vindkraft att räkna med enligt SNF?

– Bioenergins betydelse för den svenska energiförsörjningen har nu gått om oljan. Här spelar inte minst kommunernas satsningar en avgörande roll. Umeå kan redovisa investeringarna vid Dåvamyran. Vad säger SNF om detta?

Det är synd att SNF förlorar sig i i sina egna detaljer och förlorar trovärdighet i helheten. När man läser rapporten blir beskrivningarna mest en pappersbeskrivning av enkäten från 2006, motioner i riksdagen och jämförelser med SNFs egna positioner. Hur kan man jämföra organiserad vargjakt med ökad vindkraft, ökning av bioenergi  och minskat oljeberoende.

Det är synd att SNF tar så tydlig ställning som rödgrön lobbyorganisation. Jag tror både SNF och miljön är förlorare i längden. Ett mer opolitiskt bundet SNF (som det var förr) skulle ge miljön en högre röst. SNF ska kunna agera utifrån en position som inte är partipolitiskt fastlåst. Annars riskerar organisationen att förlora mycket av sin legitimitet.

Förslaget till nytt kulturkvarter: Varmt och generöst!

Av , , 3 kommentarer 23

 

Idag presenetrade Balticgruppen sina dvs arkitetbolaget Snöhettas  fördjupning av hur kvarteret Heimdal och kajen kan utvecklas. Förslaget bygger på en tilltalande analys av hur Umeås stadskärna kan förändras och utvecklas mer mot älven. En böandning mellan kulturlokaler, småskalig kulturell företagsamhet, varuhandel eller saluhall och hotell med konferens. Arkitekten sammanfattade ambitionerna med att omrdået och byggnaderna skulle upplevas flexibelt och generöst.

Min känsla under presentationen var en känsla av värme och generositet. Ett kulturkvarter har sina byggnader som stöd för en rad aktiviteter. Jag tänker på hur man bäst organiserar innehåll och drift för att både skapa oväntad spänst och nya upplevelser samtidigt som handel, konferenser och hotell får sina kalkyler att gå med vinst. Det gäller att skapa enöppenhet som tillåter nya angreppsvinklar om det visar sig att en del pusselbitar inte fungerar.

Det ser lovande ut! Det skapar flera spännande platser för aktiviteter och modern teknik.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Regeringens satsningar på miljöbilar en bra chans för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 25

 

Regeringen står nu bakom Centerpartiets förslag om supermiljöbilspremie. Det innebär att bilar med riktigt bra miljöeegenskaper stiumuleras. Det innefattar framförallt elbilar och biogasbilar.

Umeå enerigi har redan bra idéer om att hur man kan stimulera elbilsflotta i Umeå. Centerpartiet har tidigare motionerat om att etablera biogastankstållen i Umeå.

Nu kan Umeå via bilbranchen, Umeå energi och några drivmedelsbolag kan gå samman till en lokal satsning i Umeå. Nu kör vi !

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Helen Pettersson – ett uppriktigt tack!

Av , , Bli först att kommentera 32

Min bloggdebatt med Helen Pettersson började med Helens ifrågasättande av Centerartiets förslag till Nystartszoner i vissa tätorter med hög arbetslöshet särskilt bland invandrare. Centerpartiet tänker sig att det är företagens arbetsgivaravgifter som skulle reduceras kraftigt under en femårseriod för att få igång både företag och jobb.

Ett system med nystartszoner skulle under alla omständigheter utredas och detaljgranskas, remissbehandlas m.m. Jag var hursomhelst besviken över Helens sätt att "missförstå" och ofta anklaga Maud Olofsson för än det ena, än det andra.

Därför blev frågan om debttteknik och ordval viktigt. I sin senaste VK-bogg tar Helen Pettersson som förste (S)-företrädare avstånd från den typ av anonyma attacker under senae år på Maud i länets media. Vi som kan följa frågorna ser en jätteskillnad mellan det som händer i Västerbotten jämfört med andra län. Man får dirkt intryck av en kampaj.

Jag vill uppriktigt tacka Helen för hennes känslosfulla avståndstagande från allt som heter osa Maud, kränkande ordval och likande. Det är viktigt för vår demokrati att vi hjälps åt at hålla rent! Tack Helen!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,