Bra direktiv – men var är förankringen?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har bloggat några gånger tidigare om kulturpolitiken. Idag presenterade kulturministern direktiven till den utredning som ska leda till ett nytt kulturpolitisk beslut senast 2010. Jag gilla direktiven eftersom de är breda och satsar på mångfald. Men var är debatten.

Kulturpolitik måste debatteras och brytas. Jag anser det ahde varit bst med en parlamentarisk utredning. Nu blir det en kommitté och politisk referensgrupp och det kanske kan funka. Debatt och öppenhet är ordet!

Allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande är viktigast av allt.Kulturrådet har visat på att åskådarperspektivet inom kulturområdet ökat på bekostnad av deltagandet, trots ambitionerna sedan 1974 om motsatsen.

Jag saknar en tydlig signal i direktiven om samspelet mellan media- och kulturpolitiken. Den nyligen tillsatta utredningen om Public Service måste samordna delar av sitt uppdrag med kulturutredningen.

Kultursponsring tycker jag är ett bra sätt att öka kulturutbudet. Men det får inte innebära att de offentliga aktörernas ambitioner minskar.

Jag har sett i debatten att Nobelmuseum och Nationalmuseet nämns som exempel på viktiga satsningar. Jag tror det finns bra sponsring för att klara det.

Det är värre att hitta sponsring till slöjd och hantverk, regionala kulturinstitutioner, många mötesplatser och lokaler. Därför behövs det offentliga stödet för att det cicila ska funka.

Den viktiga frågan blir hur vi får 75% av befolkningen att vara delaktiga och engagerade i kulturarbetet! Det skulle berika många och förebygga en massa andra bekymmer.

Bli först att kommentera

Midsommar, EU och vägpaket

Av , , Bli först att kommentera 0

Midsommarhelgen var häftig. I norra Sverige fick vi uppleva riktigt häftigt sommarväder. Yngsta grabben, som bor och jobbar i Göteborg, fick uppleva säsongens häftigaste regnoväder. Förresten jobbade han i köpcentrat til kl 16 på midsommarafton! Midsommar bore vara lika helig som julafton. För två år sedan var jag och min fru i Norge under midsommar. Norrmännen firade definitivt inte!

I Bryssel fanns regeringecheferna och jobbade med att förhandla EN:s nya fördrag.De verkade glömma blommorna under kuddarna och inte blev det heller något drömresultat. Begriper inte alla andra att midsommarhelgen är helig!

Naturen är oerhört viktig för oss i Sverige. Därför är sommarexplosionen en känslosam upplevelse. Ljus och färgrik, full med liv. Runt stugan i Ratan fanns flera talgoxpar som lockade ut nyfjädrade ungar ur boet. Samtidigt fanns en ekorre som såg chansen att samla färsk fågel till sina egna ungar.

I lokaltidningarna har det varit tätt med rubriker om Umeås havererade vägpaket. Jag och Centerpartiet tog i april initiativ till att Åsa Torstensson och hennes medarbetare ägnade en hela dag till att lyssna till Umeå lokala infrastruktur behov. Sedan dess har partnerlösningar (kallas OPS) varit heta föreuropavägslösningar längs Kolbäcksleden och genom I20:s gamla övningsfält. Det är kombinationen med den nya godsbangården som gör norra länken så het.

Jag har förut varnat för att köra fram länken förbi Backens kyrka och Röbäcksslätten. Den kommer att reta oerhört många umebor och har dålig vägekonomi.
Jag tycker att det enda kloka är att satsa på en västlig länk väster om Prsätsjön som passerar umeälven där den är som smalast. Fortsättningen kan passera i skogen bakom Röbäck. Det piggaste vore om bron byggdes med ett sticksår med järnväg från Volvos hyttfabrik till järnvägen ovanför entré väst där K-Rauta ligger. Kortaste vägen, billigaste investeringen, bästa nyttan, minsta miljöintrånget.

Bli först att kommentera

VK och bloggarna

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser just på Nyhetsbolagets AB:s blogg att Metrobloggare betalar sina kändisar. Kommersialiseringen av bloggvärlden verkar vara på gång. Metro är en av uppdragsgivarna bakom Nyhetsbolaget AB – symbiosen verkar uppenbar i bloggvärlden.

VK:s blogg är ganska ny och har mig veterligen inte jobbat med ersättning till bloggare. Eller hur hanterar VK dessa frågor framöver? Uppenbarligen har VK nytta av sin välbesökta blogg.

Kanske dags för bloggarnas intresseförening. Dvs alla utom politikerna förstås som jobbar i allmänhetens tjänst. Eller hur vet läsaren om det är en blogg med ersättning.

Gamle Herbert Bylund, VK i Nordmaling, fick 5 öre raden när han skrev sina VK-reportage. Skulle kanske passa även för bloggaren Ola! Vad säger Torbjörn Bergmark?

Bli först att kommentera

Nu är det klat: Det blir ett nytt kulturpolitiskt program i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Direktblogg från Umeå kommunfullmäktige: Alliansen har föreslagit att Umeå kommun ska starta arbetet med ett nytt kulturpolitiskt program för Umeå kommun bl.a. med syfte att lyfta ett kulturpolitiskt
helhetsperspektiv kring engagemanget bland olika aktörer.

För fem minuter sedan meddelade Lennart Holmlund att även (s) ställer sig bakom detta förslag.

Det är bra!

Senare år har kulturlivet i Umeå spretat alltmer med brist på sammanhang och helhet. Norrlandsoperan under Magnus Aspegren är allt bättre samtidigt som teaterlivet är brett. Samtidigt verkar kulturbolagen, Folkets hus, bredden inom studieförbunden och kulturförvaltningens medarbetare vara gansak långt från varandra.

Alla verkar dessutom ta semester samtidigt. Näringslivet har inte hitta fram på samma sätt i Umeå som på andra plaster i vårt land. Jag tänker mest på Göteborg men även design som Svensk Form.

Mediastaden Umeå är allt tyngre med både TV och bra kunnande inom interaktiva media. Men totalt verkar det mest som pusselbitarna ligger utströdda utan att bilda helheten och bidra till att lyfta tillsammans.

Vad händer med samspelet mellan kommun, landsting och nationella nivån när landstingsekonomi blir allt mer ansträngd och regionen förändras. Det är sannolikt dags för att ersätta 1974 års kulturbeslut ett nytt handslag inom svensk kulturfinansiering för att klara framtiden. Bredd och djup kräver att institutioner hittar vägen till kulturorganisationerna och studieförbunden.

Bli först att kommentera

Den kommande kulturpolitiken behöver en parlamentarisk utredning

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen ligger i startgroparna för en ny kulturpolitisk utredning. Det behövs verkligen. Kulturpolitiken behöver både breddas och fördjupas. I detta arbete är behovet av en bra förankring i kulturlivet, politiken och i landets regioner.

Både förra regeringen och den nuvarande har ofta utsett enmansutredare inom olika områden. Kulturpolitiken är emellertid ett politikområdet som fylls av värderingar och många aktiva aktörer.

Jag vill ge några några exempel. Den livskraftiga kulturen i landets regioner måste utvecklas. Människors aktiva deltagandet ska stimuleras för att bryta den utveckling som mer grundats på det passiva åskådarperspektivet. Många kulturföreningar och alla studieförbund spelar avgörande roll för en majoritet av alla männiksor i Sverige. Betydelsen av bra mötesplatser och arrangörer växer. Kopplingen till näringsliv och tillväxt är också viktig.

Därför vill jag skicka en vädjan till regeringen: Låt den kommande kulturutredning bli en parlamentarisk utredning!!

Bli först att kommentera

Var finns moderaternas handlingskraft? Hela Sverige ska leva!

Av , , Bli först att kommentera 0

Moderaternas paartisekreterare skriver på DN-debatt att regionfrågan ska läggas på is utom i Skåne och Västra Götaland. Det verkar som om splittringen i Uppsala-Stockholm ska lägga en våt filt över resten av Sverige.

Jag undrar var svaren finns på följande frågor:

– Hur ska det den specialiserad sjukvården i norra Sverige klaras mot bakgrund av den sviktande befolkningsutvecklingen?
– Många utbildningar bl.a Läkarutbildningen behöver hela Norrland som bas. Samma gäller forskningen. Hur ska det gå till?
– Insatser inom arbetsmarknad, utbildning, miljö och kultur behöver Norrland som bas. Hur ska det gå till?
– Varför ska näringslivet i norra Sverige behöva kämpa med/mot medan storstadsregionerna i Skåne och Västra Götaland slipper? Stockholmsområdet har hursomhelst alltid nära till makten.
– Norra Sverige behöver status i sitt arbete i Norden och norra Europa. Hur ska det gå till?

De gamla moderaterna tar inte Sveriges regioner på allvar.

Bli först att kommentera

Varför har det blivit tyst om Vallberget?

Av , , Bli först att kommentera 0

Mårten EdbergUnder åren har det funnits många bra ideer om Vallberget i Tavelsjö. Både vinter och sommarprojekt. Hela området mellan Tavelsjön och västerut mot Vindelälven innehåller många möjligheter till naturism. Det är mest skidanläggningen som diskuterats men egentligen bör man se området som helhet.

Förslaget om att bygga skidanläggning är klart att starta. Men nu har allting tystnat. Lennart Hiolmlund har tydligen munkavle och konflikten med skidintressena är uppenbar. Varför? Det är uppenbart att Umeå regionen behöver nya attraktioner för både skidor och naturimsen både sommar och vinter. Området kan ge plats för många olika turistföretagare. Umeå kommun måste visa framfötterna även utanför centrumfyrkanten.

Bli först att kommentera

Direktreklam, Falu rödfärg, seniorboenden hos Bostaden och Rehabprofessur..

Av , , Bli först att kommentera 0

I torsdgas invigde Posten sitt nya centrum för Oadresserad DirektReklam (ODR) vid Signalvägen. Grattis! Drygt 60 personer sköter om att organisera den direktreklam som delas två gånger i veckan till alla brevlåder som vill ha. 20 % lär avstå. Umeå sköter de fyra norra länen. Imponerande logistik. Men lite undrar jag hur länge vi ska dela ut reklam, post och tidningar var för sig. Mycket papper och många bilkilometer. Men vi som har lantbrevbärning har en fantastisk service!!

Annars är försommaren tiden för hus, trädgård, blommor och annat trivsamt pyssel. Vi har målat huset med Falurött för fjärde gången under 25 år. Skönbt att arbeta med en färg som håller måttet när det gäller miljö och bra trävård.

Ganska diger läsning inför de olika kommunala sammanträden. Både arbetsutskott och näringsliv- och planeringsutskott på tisdag. Och kommunstyrelsen. Dessutom kulturhuvudstadsstyrgruppen. Och sedan ägardirektiv till kommunens bolag. Jag fortsätter bevaka frågan om Bostadens ansvar för dels socliala boenden, dels seniorboenden. Sökte på Googles och får 169 000 träffar på seniorboende. Det verkar definieras som boende för +55 år. Hoppsan! Jag tillhör målgruppen! Nu ska jag jobba för att Obbola, Sävar och andra orter där det finns efterfrågan ska komma ifråga för seniorboenden.

Veckans viktigaste sammanträde är jag utestängd från. Medicinska fakultetsnämnden ska på torsdag ta ställning om professuren i rehabiliteringmedicin ska få fortsätta. Förslaget är att INTE återbesätta lärartjänsten. Jag tycker det är en rent ut sagt bedrövlig signal från universitetet till Norrlands och Sveriges sjukvård och rehabilitering. Jag osäkrar min andes pistol.

Sommar innebär läsning. Jan Mårtenssons senaste och Åsa Larsson två senaste deckare fyller fantasin. Två av deckarna anande jag upplösningen redan före mitten. Inget bra deckarbetyg.

Bli först att kommentera

Resor i försommaren, Sundsvall och Povel Ramel

Av , , Bli först att kommentera 0

STEFAN JERREVÅNGDet har blivit mycket resande senaste tiden i försommar Sverige. Ochj lite bloggande. Först bil mellan Arlanda – Umeå i skuggan av den onödiga SAS-konflikten. Besök i Sundsvall med teamet på jobbet förra torsdagen Därefter Åsarna i Bergs kommun för att möta Bygdegårdssverige på sin förbundsstämma. Hela tiden möten med många människor vilket ger perspektiv på Umeålivet. Umeå är bra på mycket men långt ifrån outstanding. I Sundsvall finns också en framåtanda både inom kommunen och inom sjukvården. Jag tror vi ska lägga mer energi på att hitta en axel mellan Luleå-Umeå-Sundsvall för att lyfta vårt gemensamma norra Sverige!

I den här sortens frågor är inte alltid ledningarna i Umeå särskilt smidiga. Norra Sverige är en fjärt i världen och vi behöver hela kraften för att märkas. Vi kan inte drunkna i sketna gräl om vem som är huvudstaden i norr.

Därför är det riktigt roligt att läsa Sundsvall stöd för Umeå i kandidaturen för Kulturhuvudstad 2014. Sundsvall vill bredda och fördjupa samarbetet.
Jag vill bredda även till andra områden – utbildning, miljöfrågor, kommunikationer. läkarutbildning m.m.

Idag kom beskedet om att Povel gått bort. Lite väntat med tanke på att det varit känt att Povels hjärta krånglat. Jag är säker på att en stor majoritet svenskar har en plats i hjärtat för Povel Ramel.
Jag har ett solklart minne av Povel från Knäppupp revyns besök i Vilhelmina 1962! Martin Ljung var nog mest populär med figurer som Viking, Fingal m.fl. Det berättades att Martin Ljung med Povel som passagerare körde in till Shell-macken i Martin Ljungs Karmann-Ghia och sa till servicemannen: Vräk i 5 liter!!
Typisk Povel Ramel crazyhumor.

Bli först att kommentera