En god och omtänksam jul!

Av , , 1 kommentar 8

24 december har en speciell prägel. Julafton förstås med alla de förberedelserna. Men även omtanke på runt omkring oss. Tänker på alla som arbetar i helgen. Inte minst inom sjukvården. Sköt om er!

Men även fåglarna ska få sitt. Husdjuren får förstås sin omtanke. Julklappar till hunden!. Har just varit runt till alla i bygdegårdens styrelse med årets julklapp. Den frid och det lugn som präglar naturen och husen finns bara på julafton. Håll tummarna för att årets jul får fortsätta på det viset

 

God Jul!

1 kommentar
Etiketter:

Generöst av Krister Olsson!

Av , , 2 kommentarer 8

Dagens stora julklapp i Umeå är Krister Olsson och Baltic-gruppens beslut att med 20 miljoner öka tillgången på jobb för unga i Umeå. Ungdomsarbetslösheten är utan tvekan den viktigaste frågan just nu!

Krister Olssons initiativ går helt i julens anda – generositet. Dessutom är budskapet att arbetsplatserna inom både kommuner, landsting och det privata näringslivet att göra allt för att öppna dörren för fler unga. Det är låga arbetsgivaravgifter för alla under 27 år. Här finns många med bra utbildning och stora ambitioner.

GOD JUL

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Köpenhamn, SAAB och smutsig Lennart Holmlund

Av , , 7 kommentarer 8

Så var det dags att skriva  julveckan 2009 i kalendern. Detta efter en av de allra mest intensiva politiska veckorna. Köpenhamnsmötet nådde inte ända fram. Det har vi nog haft på känn i flera månader. Dels motsättningen USA – Kina blev alltför svår. Dessutom är nog Andreas Carlgrens besvikelse på vissa oljeländers förhalningstaktik väldigt relevant.

 
Avvecklingen av SAAB-produktionen är nog heller ingen överraskning men lika tuff ändå.Tyvärr skjuter oppositionen in sig på Maud som näringsminister. Alla utom kommunalrådet i Trollhättan Gert-Inge Andersson (S) som hela tiden berömt näringsdepartementet. Jag tror att vi får se nya parhästar: Maud Olofsson och Gert-Inge Andersson! Jag klipper in Mauds presskommentar från i fredags:
 
"– Dagens besked från GM är mycket tråkigt och överraskande. Inte minst är det ett tungt besked för alla anställda som kämpat hårt.
– Med dagens besked tvingas vi byta fokus. Hur kan vi hjälpa alla anställa, kommunen och regionen inför framtiden? Här i Trollhättan finns massor av duktiga människor som har stor kompetens som måste tas tillvara.
– Vi har därför idag beslutat att inrätta en ny arbetsgrupp som kommer att ta sig an de nya förutsättningarna för Saab och regionen. Syftet är att gå igenom alla de delar vi behöver jobba med för att möta den här situationen, men också att inventera de möjligheter som finns.
– Parallellt med detta har vi försäkrat oss om att alla berörda myndigheter har de resurser de behöver för att möta de människor som behöver stöd på olika sätt.
– Det finns en stor framtidstro, kompetens och vilja här i Trollhättan. Nu måste vi tillsammans ta oss an de nya utmaningar vi har framför oss. "
 
Peter Eriksson (MP) kritiserar Maud och regeringen. Hyckleri – från ett språkrör som gjort det mesta för att belasta bilindustrin. Dessutom seglade han själv runt förra valet i en japansk fyrhjulsdrake!
 

En annan smutskastare är Lennart Holmlund. På Fase book skriver han att  Maud sfick om hon ville. SAAB läggs ner. Lennart vet naturligtvis att han har fel. Men hans viktigaste uppdrag verkar vara "dirty campaigning" dvs smutskasta Maud i alla lägen. Låt oss slippa vårt smutskastande kommunalråd efter nästa års val!

 

 

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Västerbottens riksdagsledamöter ska inte vara skrivna i Stockholm!

Av , , 5 kommentarer 9

Det börjar klarna vilka de västerbottens riksdagsledamöter kan bli efter nästa år val.  Hos (S) och (V) vet vi att toppnamnen är pesoner som kommer att vara skrivna i Stockholm. Jag vill ställa frågan om det den utvecklingen vi vill ha?

Rent befolkningsmässigt kommer storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö att få egen majoritet i nya riksdagen. Mantalsskrivningsorten avgör inte alltid hur en riksdagsledamot agerar politiskt.. Jag anser ändå att den sociala förankringen och kontaktytan på längre sikt spelar roll för hur attityder och erfarenheter utvecklas.

Jag vill rikta frågan till Ibrahim Baylan (S) och Jonas Sjöstedt (V): Hur ser ni på den generella frågan om betydelsen av närhet mellan väljarna och de  valda? Den vardagliga, sociala representativiteten? På längre sikt behövs en debatt kring just representativiteten, valkretsar och legitimitet. Behöver Sverige och Europa tänka om? Kommer det att behövas ett tvådelat parlament med  en senat och ett representanthus? Mer makt till starka regionfullmäktige och en mindre riksdag kan vara alternativet. När partiernas toppkandidater inte bor i sin valkrets försvagas legitimiteten! Då försvagas demokratin!

5 kommentarer
Etiketter: ,

Regeringen starka väg- och järnvägspolitik

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår genomfördes Pollinärmötet dvs det möte som näringslivsorganisationerna i Umeå inbjuder bl.a. politiker till. Platsen var Botniabanans kontor och gäst var statssekreterar Leif Zetterberg. Det var ett starkt framträdande Leif gjorde.

Leif Zetterberg är stark!

Leif Zetterberg

Efter tre år arbete med vägar, järnvägar och andra kommunikationer har regeringen vänt utvecklingen. Det fanns stora resursbrister som nu långsamt ändras. Stödet till enskilda vägar har ökat från 400 milj/år till drygt 1000 milj/år. Stödet till vägar och järnvägar totalt har ökat till långt över 400 miljarder för en tolvårsperiod. Botniabanan invigs i augusti 2010. Igår kväll fick Norrbottniabanan besked om att det grönt ljus att börja förhandla olika finansieringslösningar. Gamle bekantingen Hans Rohde kommer säkert att vara lika effektiv för norrbottniabanan som han var när vägpaketet i Umeå snabbförhandlades.

Det var många frågor  som Leif Zetterberg gav klara besked på. Stödet till underhåll och bärighet ökar igen efter trafikverkens försök att använda pengarna till andra , nya områden. Våra kommunikationers betydelse för Europa och bort mot Kina finns med. Resurserna för  bredbandsutbyggnaden fortsätter komma. 2010 finns knappt 500 miljoner för detta. Imponerande.

Det var många nöjda kommentarer efter gårdagens möte. Alliansregeringen har mycket starka kort när det gäller kommunikationerna. Umeå och Västerbotten får väldigt mycket av detta.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Hur många i Umeå har rötter i Riga?

Av , , Bli först att kommentera 4

Gårdagkvällens barnopera var riktigt rolig att se och höra. Operan heter Fåglarna och bygger på Dr Dolittle som tema. Halva publiken bestod av barn och de levde med på ett fantastiskt sätt. Okestern visade sig vara toppklass.

Just musiken har ett starkt fäste i Lettland och Riga. Vi fick höra om deras planer på att utveckla körsången som gränsöverskridande kontakt runt Östersjön. Körsången var en av Lettlands effektivare protestmetoder inför landets självständighetskamp från dåvarande Sovjet.

Iadg äger själva överläggningarna rum. Det finns fler bra idéer. En fråga jag vill sätta liv i en undersökning av hur många personer i Umeå och Västerbotten som på ett eller annat sätt har rötter i Riga och Lettland? På min arbetsplats visar det finnas  flera. Du som läser detta. Kommentera eller maila mig om du skulle vilja vara med och bygga upp ett närverk av Umebor med rigakontakt. Inför förberedandet av kulturhuvudstad 2014 kan det hända mycke roligt!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Sofiehemsskolan, Riga

Av , , Bli först att kommentera 5

SOFIEHEMSSKOLAN OCH MP

Läser att Miljöpartiet har lagt en motion om att bevara Sofiehemsskolan. Bra men ändå lite märkligt. Förstod efter lite resonemang med representanetr för miljöpartiet häromdagen att de planerade något för att komma ur den knipa som de skapade för sig själv vid senaste kommunfullmäktige. Vi får nu jämföra motionen med de många medborgarförslag som ocksålämnats in.

Det är bra om (MP) står kvar och bildar majoritet för Sofiehemsskolan i kommunfullmäktige. Jag tycker det hade varit bättre om vi hade gått fram med en fempartimotion. Omtaget innebär emellertid att för- och grundskolenämnden  får klara uppdraget med fem miljoner mindre i budget. Beslutet om extra pengar går nog inte riva upp.

TILL RIGA IDAG

I september utsågs först Umeå sedan Riga i Lettland till Europeiska kulturhuvudstäder förår 2014. Idag reser vi till Riga för första officiella kontakten inför det fortsatta arbetet. Det ingår i uppdraget att de två städerna ska genomföra gemensamma aktiviteter. Det har varit många kontakter de senaste åren och det finns därför flera idéer till samarbete. Rigas intresse för det samiska är stort. Vi har intresserat oss för Lettlands musik, körtradition m.m. Ska exempelvis bli roligt att se deras ljusfestival.

Det är klart att Lettlands ekonomi är bekymmersam men det är flera år kvar till 2014. Kanske kan Umeå och Sverige inom ramen för Östersjösamarbetetstärka Rigas möjligheter. Ikväll möter jag, Marie-Lousi, Fredrik, Jan och Charlotte Rigas delegation. Rigas borgmästaren fick förhinder ikväll – de diskuterar just i dagarna budgetläget i sitt fullmäktige!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Sjukdom – vad är det?

Av , , 3 kommentarer 8

Den gågna veckan hamnade försäkringskassans krav på återgång i någon form av arbete i debattens centrum. Som tur är reagerade minsiter Christina Husmark Persson föredömligt snabbt och föreslår tydligare regler kring sjukdomsbegreppet. Det var cancerläkarna som slog larm men samma fråga kan komma kring personer med neurologiska sjukdomar, personer som behöver rejäl tid till rehabilitering efter exempelvis stroke och hjärnskador.

En del vill se kända diagnoser som bevis på sjukdom. Kända orsakssamband borde finnas  bakom olika diagnoser. Det finns en diagnosbok som heter ICD-10 som samlar de flesta diagnoser. Men alla diagnoser har inte kända boimedicinska förklaringar. Ett exempel är smärta som verkligen har många förklaringar.

En tydlig diagnos  innehåller ofta en stor variation när det gäller hur allvarliga symtomen är. Jag har psorias men jag känner mig verkligen inte sjuk. Andra med psoriasis har definitivt stora besvär i perioder eller hela tiden. Samtidigt är många symtom och tillstånd diagnoser utan att de är medicinskt förklarbara. Det är tillstånd som hörtill "livets normala gång". Exempel är symtom  graviditet, svår sorg eller stress eller traumatiska upplevelser.

Sjukdomsbegreppet behöver verkligen analyseras. Den nyligen bortgågne Lars Werkö har diskuterat sjukdomsbegreppet i relation till läkemedelsbehandling:

"En sjukdom är ett tillstånd där individen har sådanan symtom eller nedsättning av normala funktioner som kan medföra risk för invaliditet eller död och där tillståndet har sin orsak hos individen".

Den synen innebär att det varken är diagnosen eller den biomedicinska förklaringen som avgör om det är en sjukdom. Det är funktionsförmågan och symtomen som står i centrum. Det finns ett  "diagnossystem" som kallas ICF (International classification of functions) som även fångar dessa aspekter.  

Anna Hedborg är inne på liknande tankar i den nyligen presenterade Arbetsförmågeutredningen: Den medicinska vetenskapen klarar inte alltid av att korrekt sätta diagnos på uppenbart sjukliga symtom. Det innebär att sjukförsäkringen även måste omfatta  tillstånd med nedsatt funktions-och arbetsförmåga. Samtidigt är det viktigt att allt t.ex graviditet, sorg m.m. ska betraktas som sjukligt.

Jag är övertygad om att opinionen är beredd på den mer sammansatta synen på vad som är sjukdom. Förutsättningen är att vi slipper de hårklyverier som framkommer i en del fall som det skrivit om i media. Mötet mellan läkaren och annan behandlande personal och patient är kankse det viktigaste om man ska någon ordning på sjukdomsbegreppets oklara gränser.

3 kommentarer
Etiketter: ,