Minskat bistånd ger Ryssland makt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen drar ned klimatbiståndet med 40 %. Ett fullständigt bedrövligt beslut!

Många länder kämpar med att förbättra levnadsstandarden för sina medborgare. En viktig del i denna process är att få tillgång till el och annan energi. Bland det viktigaste vi kan göra, både för dessa länder och klimatet, är att hjälpa till att bygga moderna och förnyelsebara energisystem. Alternativet för dem är att göra om samma misstag som vi och bygga sig fast i fossila bränslen.

Ryssland hoppar gärna in och ger bistånd för att länder ska göra sig beroende av rysk fossil energi. För många länder är det detta som är alternativet.

Tänk lite längre för en gångs skull, regeringen…snälla!

 

 

Ett annat Sverige i och med Nato!

Av , , Bli först att kommentera 6

De som påstod att Sverige skulle kunna behålla rollen som en oberoende kraft för fred och avspänning trots ett Natomedlemskap fick ett snabbt uppvaknande. Redan samma dag som regeringen tog beslutet om att ansöka hamnade man under press från Turkiets president Erdogan.

Eftergifter från Sverige kommer givetvis krävas nu, och i framtiden, som följd av denna allians. Vilka värderingar och vilka människors rättigheter som kommer att behöva åsidosättas får framtid visa.

Ett förbud mot kärnvapen på svensk mark är därför en tydlig gräns som vi måste sätta!

 

Nato – en fråga för eliten?

Av , , 1 kommentar 8

Varför är det så bråttom med ett Natobeslut? Är risken att Sverige blir anfallna av Ryssland inom en snar framtid särskilt stor? Knappast då Rysslands reguljära stridskrafter är inblandad i ett anfallskrig mot Ukraina. Knappast då Rysslands stridskrafter dessutom möter starkare motstånd än vad de rimligen hade kunnat föreställa sig. Vem ser en risk att Ryssland i det här läget skulle få för sig att anfalla Sverige?

Och om FInland skulle välja att gå med, varför skulle det göra saken ännu mer akut?

Oppositionspartierna som tidigare också varit för ett Natomedlemskap tar givetvis tillfället att pressa på för ett snabbt beslut då opinionen snabbt fluktuerar. Socialdemokraternas ledning ser risken att Natofrågan ska bli en valfråga och vill ha bort den från dagordningen så fort som möjligt. Det är detta som gör att det har blivit bråttom. Ett politiskt spel för kortsiktiga vinster, men en förlust för världens långsiktiga säkerhet och Sveriges demokrati.

Frågan om Natomedlemskap handlar om att lämna ifrån sig makt över sitt eget försvar, sitt eget territorium, sin egen utrikespolitik och sitt utrymme att arbeta för fred och nedrustning. En fråga som kommer att förändra Sverige som land och vår roll i världen. En fråga som medborgarna självklart borde ha rätt att ta ställning till.

De ekonomiska klyftorna i samhället ökar alltjämt. När den demokratiska klyftan nu också verkar djupna är det ett högt pris vi betalar för partiers valtaktiska vändningar.

 

Bevara skogen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vännäs kommun har valt att bygga ännu en storförskola, och denna gång granne med en redan fungerande förskola. Elva förskoleavdelningar på samma plats. Ett på många sätt obegripligt och olyckligt beslut.

Nu har man också planer på att hugga ner det enda skogsområde som dessa elva förskoleavdelningar kommer att ha tillgång till.

Det är inte nödvändigt att förstöra de goda värdena i Vännäs i en ständig iver att locka ”nya” invånare.

Bevara skogen för barnen och deras föräldrar som redan bor i Vännäs.

 

 

Spara energi för Ukraina!

Av , , Bli först att kommentera 0

Att använda energi effektivare är bra för miljö, klimat och plånbok. Om inget av detta räcker som motivation så är ett effektivare energianvändande också en indirekt hjälp till Ukraina.

Vårt allt vidare energisystem genomgår ett paradigmskifte. I och med de sammankopplade elsystemen i Europa så ger minskad elförbrukning i Sverige ett minskat beroende av rysk gas. Så har ni inte sett över hur ni kan minska er egen förbrukning så gör det. Vi exporterar redan mycket el men ju mer vi kan exportera till mellaneuropa desto mindre blir det i krigskassan för Putin.

Att m, sd och kd skar bort pengar till energieffektiviseringar ur statsbudgeten är nu extra olyckligt, och att så mycket havsbaserad vindkraft i södra Sverige stoppas av moderatledda kommuner är också bekymmersamt, men var och en av oss kan ändå försöka göra lite mer för att använda vår energi lite effektivare, såväl för miljö som för demokrati.

Skänk pengar till de organisationer som stöttar Ukrainas folk och krigets flyktingar. Ställ upp för de flyktingar som behöver hjälp. Höj din röst då tillfälle ges, och spara energi om du kan.

 

 

 

 

Mer hänsyn i skogen!

Av , , 1 kommentar 3

En skogsavverkning är en massiv påverkan på ett ekosystem. Enligt direktivet om skydd av arter så ställer det krav på den som vill avverka att skaffa den kunskap som behövs för att kunna bedöma konsekvenser av en så stor påverkan. Detta är en del av Sveriges miljölag som EU nu kräver att vi ska leva upp till.

LRF vill gärna framstå som att de representerar de lokala skogsägarna som känner sin skog sedan generationer och brukar den på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vad är då problemet? Dessa skogsägare har inga problem att ta fram den kunskap som krävs för att kunna bruka den på ett sätt som tar rimliga naturhänsyn.

Det är de stora skogsägare som inte har någon lokal kännedom och som äger sin skog enbart för ekonomisk avkastning som nu kommer att behöva sätta sig in i vilka ekosystem de riskerar då de vill kalhugga. Det är ett högst rimligt krav och ett litet steg i rätt riktning.

Att LRF går i taket över detta gör att man undrar vilka de egentligen representerar?

1986 var slutet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Får var en del av min uppväxt. Pappa fick en tacka på sin femtioårsdag som fick namnet ”Victoria” efter det brittiska imperiets forna drottning. Baggen ”Albert” hämtades och med tiden uppgick besättningen till ett 30-tal djur. För föräldrarna var det en hel del jobb med skörd och skötsel under drygt tio år, men för oss alla mest positiva minnen av meningsfullt arbete, lyckade lamningar och hängivna djur.

1986 tog det slut! Härdsmältan i Tjernobyl spred radioaktivt Cesium över Västerbotten och markerna kontaminerades. Att släppa ut fåren på bete den våren var inte möjligt. Slakt av hela besättningen var enda alternativet och perioden som småbönder var över för mina föräldrar. Många andra drabbades mycket värre och under mycket längre tid av det radioaktiva nedfallet.

Efter Kärnkraftsolyckan i Harrisburg var liknande olyckor i framtiden inte sannolika.

Efter härdsmältan i Tjernobyl var liknande olyckor inte sannolika.

Efter härdsmältorna i Fukushima…..

Kärnkraft är obehaglig och riskfylld återvändsgränd – Framtiden är en annan väg.

El på marknad?

Av , , 4 kommentarer 8

Vi har sedan 1996 en avreglerad elmarknad. Marknadskrafterna styr genom tillgång och efterfrågan. Funkar det bra? Ja, enligt de marknadsekonomiska teorierna. Nej, menar marknadsförespråkarna utifrån det faktiska utfallet av dessa teorier.

Det är i alla fall bra att många reflekterar mer över sin elanvändning och får tummen ur för effektiviseringar.

Det är i alla fall bra att det blir tydligt att kommande vindkraftsutbyggnad måste koncentreras till södra Sverige.

 

Som konsument har jag kunnat välja mellan ett fast eller rörligt pris utifrån min syn på trygghet och risk. Ett marknadsmässigt val utifrån vad marknaden erbjuder. Vad händer med en elmarknaden då politiker signalerar tillfälliga skattelättnader som gynnar energislösande risktagare framför energieffektiva kunder som eftersträvar stabilitet. Knappast blir det bättre skulle jag tro.

 

 

Myran inte så bra, eller?

Av , , 2 kommentarer 3

En storförskola som Myran i två plan minskar driftskostnaderna. Att storleken inte har någon betydelse för kvaliteten låg till grund för beslutet att bygga en ny likadan förskola på Vännäsborg med åtta (8) avdelningar. Minskade driftskostnader var viktigare än närheten för föräldrar och barn.

När man nu frågat pedagogerna framkommer det att ”en tvåplansförskola blir hämmande både utifrån logistik och integration”. Borde man inte ha frågat pedagogerna tidigare? Nu har man istället bestämt att den nya förskolan ska byggas i ett plan istället. De minskade driftskostnaderna blev en tummetott. För att ändå kunna visa upp minskade kostnader för projektet har man förhandlat ner den totala ytan tack vare verksamhetens ”välvilja”. Ja nån ska ju betala.

Så då blir det som att bygga två fyravdelningsförskolor på samma ställe. Lite avsides för de flesta, och granne med en redan fungerande förskola. Många avdelningar blir det.

Vi tycker att man nu ska ta ett steg tillbaka och istället planera för två mindre, ändamålsenliga förskolor nära barn och föräldrar, precis som vi alltid förespråkat.

Gör om, gör rätt; vore det rimliga även här.

Kanske en ny slogan för Vännäs kommun?

Vännäs behöver ingen ”gympa”!

Av , , 2 kommentarer 3

Vegaskolan i Vännäs behöver större utrymmen för att undervisning i Idrott och hälsa. Samtidigt längtar inomhusidrotterna fortfarande efter möjligheter att få visa upp sina idrotter på ett normalt sätt inför publik. Det ekonomiskt och praktiskt självklara vore att lösa dessa båda behov genom att bygga en ni sporthall på Vegaskolan med läktarplatser och cafémöjligheter. Lokalen skulle också vara en stor resurs vid andra arrangemang inom och utom skolans verksamhet, framförallt då andra samlingslokaler i kommunen försvinner.

Vännäs kommun vägrar dock se den långsiktiga vinsten med en hall som kan utnyttjas effektivt alla vakna timmar, sju dagar i veckan utan vill istället bygga en ”gymnastikhall”? Jo, det är det begreppet man använder för att ge sken av att den nya hallen bara ska ta hänsyn till skolans behov. Att ämnet ”gymnastik” inte funnits på schemat i skolan sedan 1994 avslöjar den verklighet de som beslutar befinner sig i.

En ny hall kommer, oavsett för vilkas behov den i första hand byggs, att till stor del användas utanför skoltid av ideella föreningar. Trots det har ingen dialog alls förts med dessa från Vännäs kommun. Det är ett demokratiskt underbetyg, men också ett slöseri med den stora kompetens som finns i vårt lokala föreningsliv.

Volleyboll och innebandy är de största inomhusidrotterna i Vännäs. I dessa sporter är en stor del av de aktiva tjejer. Att också ge tjejer möjlighet att visa upp sig inför publik på hemmaplan borde vara en strävan för en kommun där jämställdhet är viktigt. Men då måste de som bestämmer ha en mer uppdaterad bild av tjejers aktiviteter än volanger och sockiplast.