Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: ungdomsarbetslöshet

Bra klimat idag

Av , , Bli först att kommentera 10


Media var lite tystlåtna om det, men det var glädjande att se att Moderaterna gått upp 4 % enligt Demoskop. Både det och bemötandet vi dagens kampanj var uppmuntrande. Även vädret var vänligt i Vännäs.

Flera hade en oro för regeringens sammansättning om den skulle ledas av Löfven. Andra var bekymrade för hur det ska gå för de unga om SVMP skulle få möjlighet att dubbla deras arbetsgivaravgifter.

Roligt var det också att dela ut Moderatkvinnornas kokbok denna särskilda MQ-dag. När en ung Vännästjej tog emot en sa hon att hennes faster nog hade ett recept i den. Visst var det så. Faster är minister i Reinfeldtregeringen.

IMG_1375.JPG

Hur är det med de unga?

Av , , 2 kommentarer 6


Det är alldeles för många unga som av olika anledningar är arbetslösa, men betydligt färre är sysslolösa än de flesta tror.

Även här får svartmålningen lätt trista och olyckliga konsekvenser. Många unga går sluttaxlade in i framtiden, alldeles i onödan. Man får hoppas att de får ta del av den nyaste statistiken som talar om lägre arbetslöshet bland både äldre och yngre. De som är arbetslösa ska ha god, engagerad och engagerande hjälp. Ungdomsarbetslösheten kan och ska sänkas ännu mer.

Ta en titt på den här mer långsiktiga EU-statistiken:

IMG_1296.JPG

IMG_1294-0.JPG

Fel om S

Av , , Bli först att kommentera 10


Jag tror Anna Dahlberg har fel i dagens Expressen-artikel om en eventuell S-seger. På minst en punkt.

Hon säger att den höjda arbetsgivaravgiften för unga inte är ett hot. Jag tror den kommer att slå stenhårt mot de ungas möjligheter till arbete, men också mot kommuner och landsting som anställer så många av dem. Även mindre kommuner kan komma att förlora miljoner.

Det är illa att så många gått på att sänkta skatter alltid bara är pengar i sjön. Sänkta skatter innebär bland annat att pengar gör nytta på andra ställen. Det är ingen liten hemlighet bakom att Sveriges ekonomi står så jämförelsevis stark efter de stora kriserna.
Ofattligt att så få inser vad den sänkta arbetsgivaravgiften för unga innebär för den offentliga sektorn inom t.ex. vård och omsorg. Fler kommer att göra det om den höjs.

Annars tror jag nog att Anna Dahlberg är ganska rätt ute.

Det finns jobb

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tänkte fortsätta lite på temat från bloggen ”Arbetskraftsbrist och framtid”. Den här VK-artikeln från förra tisdagen tar upp det märkliga och sorgliga att Västerbottens småföretag (under 50 anställda) faktiskt backar för att man inte hittar arbetskraft. Under tre år ledde Västerbottens småföretag konjunkturligan i landet, men nu slog det back i maskin.

Bristen finns på flera områden, men inte minst på mekaniker-, verkstads- och hantverkssidan. Det finns många orsaker, men en är att praktiska och tekniska yrken inte anses ha nog status. Det kan också hända att tidigare generationer styr bort sina unga från yrkena på grund av arbetsmiljön som fanns i deras ungdom.

Om man inte tar vara på skolan, särskilt gymnasietiden, och kanske inte fullföljer en utbildning är det förstås svårt att få jobb. I flera yrken som förr inte krävde lika mycket behövs idag goda kunskaper i språk, matte, IT-kompetens och lust och förmåga att hantera människor.

Ett riktigt bristyrke är bil- och lastbilsmekaniker, eller tekniker som man benämns med lite erfarenhet och kompetensutveckling. I vårt avlånga och transportberoende land är alla branscher och verksamheter beroende av just lastbilen till någon del, inte minst i norr. Flera av näringarna vi och vår välfärd är helt beroende av bygger på vägtransporter. Idag är det väldigt ont om mekanikerna, något som inte bara drabbar verkstäderna, utan så många fler branscher i allt högre grad. Inom de fordonstekniska yrkena räknar branschen med att det behövs anställas över 200 personer i Västerbotten bara fram t.o.m. 2015.

Arbetsmiljön kan vara tuff när man är ute på fältet, men verkstäderna och hjälpmedlen ser idag helt annorlunda ut än för några årtionden sen. Bilarna också. Bara de senaste åren har IT-utvecklingen i dem tagit gigantiska steg. Motorer, avgasrening, styrning och bromsar, allt är digitalt styrt. Det behövs bra bakgrundskunskaper för att ta hand om det hela.

Utvecklingsmöjligheterna efter utbildningen är inte alls dåliga. Många branscher rekryterar folk som har mekanikerutbildning. Det blir inte en större andel människor som har handens kunskap, men behovet av dem finns alltid. I hög- som lågkonjunktur. Det är inte bara de som lockas iväg till Norge eller blir sina egna som kan ha en god löneutveckling, även om verkstäderna i gemen kanske måste spotta upp sig en del lönemässigt. Att kunna gå in i arbetslivet utan studieskulder är en klar fördel och som läget är nu kan man nästan lova att den som tar vara på gymnasietiden och vill ha jobb får det. Det borde vara hyfsad kö till en sån utbildning kan man tycka.

Det finns många andra yrken som företagen har svårt att rekrytera till. Hoppas att vårens Yrkes-SM i Umeå kan kasta lite ljus mot de praktiska yrkena och skapa mer intresse. Skulle det bli så kommer vi förmodligen bara för det att ha betydligt lägre ungdomsarbetslöshet om några år.

 

 

Ungdomsarbetslösheten

Av , , 2 kommentarer 6


Arbetslöshet bland ungdom är allvarlig, vad den än beror på i det individuella fallet.

De nya ILO-reglernas siffror på 25 % unga arbetslösa mellan 15 och 24 citeras flitigt i debatten. Det finns mycket att diskutera med det nya sättet att räkna, särskilt i Sverige där en stor andel av befolkningen finns på arbetsmarknaden. Då slår räkneesättet extra snett. Att en femtonåring som söker sommarjobb räknas som arbetslös känns också tämligen snedvridande.

I DN 2013-04-23 finns en intressant artikel skriven av deras samhällsekonomiske krönikör Johan Schück. Han förvånas över att både regering och opposition ”låtsas” som om ungdomsarbetslösheten verkligen skulle ligga kring 25 %.

Enligt Schück visar statistiken från 2011 att 6,8 % av åldersgruppen står utanför arbete, utbildning eller andra åtgärder. Detta sätter Sverige på en femte plats bland OECD-länderna. Snittet där är 16,4 %.

Det här är ett sätt att se arbetslösheten bland unga. Artikeln är inte en politisk inlaga och därför extra intressant. Tyvärr har jag inte hittat den på DN.se. Att låtsas som att ungdomsarbetslösheten verkligen är 25 % känns i alla fall inte seriöst.

46 500 fler unga i arbete

Av , , Bli först att kommentera 5

SvD har granskat Fredrik Reinfeldts påstående att fler unga hade jobb 2011 än 2006. Det stämmer, det visar sig enligt tidningen att 46 500 fler i åldrarna 15-24 har jobb.Det är väldigt roligt att läsa. Om sysselsättningsgraden ökat kan man däremot inte säkert säga.

Förhoppningsvis kan den aviserade jobbpakten hjälpa fler unga att komma in på arbetsmarknaden. Det behövs fler initiativ på olika plan och även att attityden till de studiemöjligheter vi har i Sverige förbättras hos en del av våra unga.

Det sista får man kanske inte säga om man ska vara helt politiskt korrekt, men eftersom jag är övertygad om att det är så säger jag det ändå. Antipluggkulturen förstör mycket för många.

 

Ungdomsarbetslösheten

Av , , 2 kommentarer 4

Den här artikeln tar upp flera både intressanta och skrämmande aspekter med ungdomsarbetslösheten i Europa.

Spanien där det är värst har över 50 % arbetslöshet i åldrarna 16-24. Sverige har tillräckligt skrämmande 23 %, allt enligt det skärpta sättet att mäta som infördes här 2007. I dessa siffror räknas även studerande som sökt ett jobb. Enligt artikeln är knappt hälften av de noterat arbetslösa utan sysselsättning. Men allvarligt är det. Det är bl.a. dessa unga som snart förväntas betala pensionerna under en lång tid framöver.

Det är viktigt att få de relativt få (färre födda än i pensionsgenerationerna) ungdomarna på spåret. Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett problem för dem själva. Det måste på flera sätt bli intressantare att anställa unga.

Man kan undra var våra arbetslöshetssiffror varit om vi i Sverige inte sänkt arbetsgivaravgiften för den här gruppen. Men jag skulle vilja veta mer om varför Tyskland, Österike och något land till ligger under 10 %.

Klicka på länken längst upp och läs artikeln.

Mellan dröm och verklighet

Av , , Bli först att kommentera 4


Ibland blir det mest bara dröm.

Läste igår hur företagen har svårt att hitta arbetskraft. Inte människor, men sådana som har gångbara utbildningar och kunskaper (inte alltid samma sak). Det är inte första gången man hör om detta, men det blir inte roligare ju oftare man hör det. Att några företag står mellan att flytta verksamheten eller att importera arbetskraft när så många är arbetslösa är frustrerande.

Jag tror det krävs mer klarsyn och rakare besked både hemma och i skolan. Det finns många populära yrken där det inte finns plats för så många utövare. Att utbilda sig i riktning av ett sådant kan vara ett stort vågspel.

Nyligen mötte jag en ung man som hade en dröm. Det kändes som om jag lurade honom om jag inte sa vad jag trodde, att möjligheten att ha den drömsysselsättningen som yrke var väldigt liten.
Däremot finns möjligheten att ha den som fritidssysselsättning, det sa jag också.

Vi behöver bli bättre på att motivera de unga att verkligen ta vara på sina möjligheter och utbildningens väldiga förmån. Siktar man dessutom in sig på verkligheten tror jag chansen är mycket större att en hel del drömmar kan gå i uppfyllelse också.

Gymnasievalet och jobben

Av , , 4 kommentarer 5

Har ätit frukost med en grupp ungdomar i 15-18-årsåldern. Vid vårt bord blev det tal om utbildning och jobb.
En tjej upplevde det så att gymnasieskolorna bara kommer till högstadieeleverna med "sockret". För att fylla sina platser lockar man mest med saker som har med nuet(eller mindre realistiska framtidsdrömmar) att göra. Man talar inte mycket om arbetsmarknad och framtid. Följden blir att alltför många ungdomar inte får med sig efterfrågade utbildningar ut i livet.
Nu talas det om att man kanske måste importera vissa sorters "hands-on"-ingenjörer, motsvarande dem somkom ut från våra tidigare 4-åriga gymnasieutbildningar. Det känns bakvänt med tanke på vår höga ungdomsarbetslöshet.
Det kanske är dags att få till en sorts "meritering" av våra gymnasieutbildningar?
En som visar utvecklingen för eleverna på 5 och 10 års sikt kanske vore något?

Åldersnoja

Av , , Bli först att kommentera 6


Hörde för ett par år sedan om en konsult inom processindustrin som jobbade, efter fyllda 90.

Hans specialistkunskaper var sällsynta och företag ville fortfarande betala för den extremt vitale mannens tjänster. Han tog ingens plats. Ingen hade fyllt hans och ingen skulle förmodligen göra det heller. Hans specifika teknikområde var på utgång, men bidrog ännu till stora exportinkomster där det var i bruk.

Idag hörde jag om en dokumenterat högpresterande person på annan ort som hade en bit kvar till halva den åldern. En högre mellanchef hade uttryckt att han ansågs vara för gammal att satsa bl.a. vidareutbildning på.

Vore jag VD eller HR-ansvarig hade jag plockat in den chefen för ett samtal om hans förmåga att stimulera och utveckla personalen. Kanske t.o.m. om hans egen framtid. Man behöver inte vara högbegåvad för att inse hur ett sådant åldersresonemang påverkar motivationen hos en som har bortåt 30 år kvar till pensionen. Många yngre medarbetare ställer sig också säkert frågan om man egentligen arbetar på ett framtidsföretag.

Vi behöver få de unga i arbete (och efterfrågad utbildning!) på ett helt annat sätt än vi fått de senaste 10-20 åren. Ska barnens samhälle och pensionerna se ut ungefär som nu kommer vi dessutom behöva att fler jobbar längre än idag.

90-åringsexemplet i början hoppas och tror jag inte ska bli någon trend. Däremot måste företag och samhälle på var sina vis verka för att människor uppmuntras och stimuleras till arbete och utveckling. Även om de råkat fylla 40.