Kommunfullmäktige i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 10

Det blev en lång dag på måndag med sammanträden från 8 på morgonen till nästan 12 på natten. Först extra kommunstyrelse, sedan gruppmöten och från 10.00 kommunfullmäktige.

Den presenterade delårsrapporten inger oro för kommunens ekonomi. Det pekar mot ett underskott på ca 36 miljoner 2018, en helt otrolig siffra. Jag har varit borta från politiken i 8 år och aldrig tidigare upplevt en sådan obalans i ekonomin. Mycket har gjorts för att spara pengar och mera kommer att göras. Frågan är om det räcker. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ekonomin och jag befarar att det behövs stora förändringar i verksamheterna för att räta upp situationen.

Under dagen pratade jag mycket om skogens betydelse för företagande och jobb i inlandet och min oro för att  nuvarande och kommande restriktioner i brukandet får svåra konsekvenser för skogsägande, inkomstmöjligheter och jobb i inlandet.

Jag tycker att staten måste ta ansvar och ersätta de skogsägare som tvingas avstå från att bruka områden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Stora arealer är redan idag avsatta som reservat eller frivilligt avsatta av skogsbolag eller privata markägare. Det måste finnas en gräns för hur mycket som avsätts och jag tycker att den gränsen är nådd. Skogen måste brukas för att binda koldioxid, producera sågtimmer, papper, energi och nya material som exempelvis ersätter plast. Då skapas möjlighet till företagande och jobb  samt därigenom möjligheter att bo och leva i inlandet.

Jag stred för att vi skulle säga ja till en folkomröstning om stopp för  reservathysterin och ja till att bruka skogen med god naturhänsyn. Tyvärr röstade majoriteten i kommunfullmäktige nej till det vilket var synd. Det kunde ha blivit en manifestation för folks oro för att äganderätten åsidosätts och att skogen måste brukas även i framtiden.

Markägare måste ersättas !

Av , , Bli först att kommentera 12

Regeringen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att inventera skogsområden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper.

När ett område klassats som nyckelbiotop innebär det att i stort sett ingen vill köpa skogen och den blir då värdelös. Staten genom skogsstyrelsen kan göra detta utan att behöva ersätta markägaren.

Det här är ett orimligt system som behöver ändras. Ett sätt är att skogsstyrelsen slopar begreppet nyckelbiotop och alltid ersätter markägare genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Begreppet nyckelbiotop kan användas vid frivilliga avsättningar av privatskogsbruket eller skogsbolag.

På detta sätt hålls markägare skadeslösa och förhoppningsvis bromsas bevarandehysterin när pengarna sinar !