Rätt eller lätt

Av , , 2 kommentarer 13

Ska kommunerna göra rätt saker eller göra det lätt för sig? Vi är inne i en tid då budgetarbetet dominerar. Många kommuner har gjort rätt och sett till att ha ett överskott i sina årsredovisningar. En del har gjort det lätt för sig och redovisar ett underskott. Vilhelmina kommun hör till den senare gruppen. En majoritet i kommunfullmäktige budgeterade ett underskott på 8 miljoner vilket nära på blev utfallet.

Nu när vi ska lägga en budget för 2025 uppstår samma frågeställning igen. Ska man ta tag i de alltför höga kostnaderna eller ska vi budgetera ett underskott alternativt höja skatten?

Vi Moderater i Vilhelmina säger nej till skattehöjningar och tycker att vi bör anpassa kostnaderna efter inkomsterna och även ha ett överskott som marginal.

Eldningsförbud

Av , , 7 kommentarer 19

Det svenska förslaget om förbud att elda löv på sina tomter är ytterligare ett exempel på den ökande aktivismen hos våra tjänstemän och kvinnor. I EU har man inte beslutat om eldningsförbud, man vill öka återvinningen. Men svenska myndigheter och politiker har bestämt att utöka beslutet till ett förbud.

Tilltron till demokratin urholkas när demokratiskt fattade beslut inte gäller utan det är tjänstepersoners tolkningar och vilja som präglar slutprodukterna i bestämmelserna. Detta är helt oacceptabelt. Vi politiker måste återta makten och se till att myndigheter följer politiska beslut och inte driver sina egna agendor!

Kaos

Av , , 14 kommentarer 18

När det snöar i södra delen av landet blir det ofta kaos på vägarna. Nu tycker de rödgröna samstämmigt att det ska satsas mera pengar på snöröjning i den delen av landet under April månad. Även om det är ganska ovanligt med stora snömängder under denna tid. Miljöpartiet tycker samtidigt att det satsas för mycket på vägarna och att pengar ska föras över till skötsel av järnvägar. Konsekvensen av deras politik verkar då bli mindre pengar till vägarna i norra Sverige för att ha beredskap för snöröjning i April i södra delen av landet ?