Underskott

Av , , 6 kommentarer 11

I kommunfullmäktige i Vilhelmina diskuterades den ekonomiska situationen i kommunen. Den är inte alls bra. En majoritet i kommunfullmäktige beslutade om en budget för 2023 med ett underskott på ca 8 miljoner, vilket vi reserverade oss emot. Nu ser underskottet ut att bli betydligt större. Kanske det dubbla. Moderaterna föreslog att se över vår budget för nästa år för att säkerställa kommunfullmäktiges beslut om ett överskott på ca 6 miljoner. Tyvärr så röstades vårt förslag ner.

Grunden för en positiv utveckling i vår kommun är en sund ekonomi med god ekonomisk hushållning och ett överskott i finanserna. Vi hoppas att vi kan få en större uppslutning kring det.

Energiomställning utan MP

Av , , 6 kommentarer 23

När vi går från fossila energislag till fossilfria kommer mera fossilfri el att behövas. Vi har i Sverige haft en stabil elförsörjning som tyvärr började monteras ned av den förra regeringen när S och Mp lade ner kärnkraftverk i förtid. Kraftverk som hade kunnat producera el i tiotals år framåt.

Det sker en enorm utbyggnad av vindkraften. Mängder av nya vindkraftsparker tillkommer varje år. Trots svag lönsamhet och stora variationer på grund av väderförhållandena. För att kunna producera el när det inte blåser krävs planerabar el i form av el från kärnkraft och vattenkraft.

Nu säger Miljöpartiet nej till ny kärnkraft och vill inte ingå i en ny S regering som bygger ny kärnkraft. Man vill istället ha vattenkraft, batterier och energilagring mm. Samtidigt vill man ha en enorm ytterligare utbyggnad av vindkraften. Om man bygger 100 Twh ny vindkraft så kommer det att behövas stora mängder ny reglerkraft. Vad finns det då för möjligheter? Batterier som lagrar såna mängder el finns inte. Befintlig vattenkraft kan effektiviseras något, men inga enorma tillskott av el.

Risken med Miljöpartiets politik är att man för att klara Sveriges elförsörjning tvingas att offra de sista outbyggda älvarna för att klara reglerkraft till ett enormt antal vindkraftverk.

Miljöpartiet är ett känslostyrt farligt parti utan konsekvenstänk. Hoppas att svenska folket inser det innan det är för sent.

Mindre byråkrati

Av , , 1 kommentar 19

Det är glädjande att regeringen nu börjar ta beslut för att minska den statliga byråkratin. 10 myndigheter har fått i uppdrag att samordna sig till 5. En bra början. En rad myndigheter och statliga verk kan samordnas eller läggas ned. Ofta har nya myndigheter startats för att ge fina högavlönade jobb till likasinnade och partikamrater.

Sverige behöver mera frihet och mindre regler och byråkrati!

Kolinlagring

Av , , 8 kommentarer 11

Det sprids felaktigheter om vilken skog som är bäst för klimatet. Missuppfattningen är att en gammal skog är bättre än en ung skog som växer. I en gammal skog som är 200 år sker ingen nettoinlagring av kol. Det lilla som den växer är lika stor som nedbrytningen. Grenar och träd dör och bryts ned. De små träd som växer upp i luckorna har det tufft i konkurrensen och växer väldigt sakta.

Det är lätt att jämföra genom att gå ut i en skog när den är 40, 50 och 60 år gammal. Man ser med ögat hur skogen har växt och hur volymen har ökat. Det hat skett en stor inbindning av CO2.

Om man samtidigt går ut i en skog som är 200, 210 och 220 år gammal så syns ingen större skillnad på dessa 20 år.

Det är tråkigt att missuppfattningar sprids när skogsforskares resultat jämställs med uppfattningar från aktivister med en egen agenda.