Kärnkraft

Av , , Bli först att kommentera 23

Kärnkraften står nu för 7 Twh av total elproduktion 22,8 Twh eller 30% av elproduktionen. I dagens krissituation finns de som fortfarande vill avveckla kärnkraften. Instabiliteten i elförsörjningen som det ökande utbyggnaden av vindkraft medför är uppenbar för svenska folket. Det är till och med så att nedläggning av kärnkraft i södra Sverige försvårar elöverföring från norr till söder. Nu behövs en realistisk energipolitik när den nuvarande S,Mp,V ochC politiken havererat.

Oljeförbränning

Av , , 6 kommentarer 22

Karlshamnsverket har satts i beredskap. Risken finns att man åter kommer att förbränna 140 000 liter olja i timmen. Karlshamnsverket kallas den sista livlinan i svensk energiförsörjning. Vår regering bränner hellre olja och släpper ut stora mängder CO2 än nyttjar befintlig fungerande kärnkraft som inte släpper ut CO2.

2,33

Av , , 2 kommentarer 23

Idag kostar elen i prisområde 1 och 2  2kronor och 33 öre per kilowattimme.Till det kommer skatt och skatt på skatten för konsumenterna. Det måste ju innebära rejäla vinster för de som producerar el. Har inte aktuella siffror på vad det kostar att producera el i våra vattenkraftverk men antar att kostnaden ligger mellan 5 och 10 öre per kilowattimme.

Vattenkraft

Av , , 4 kommentarer 20

Vattenkraften ska nu miljöprövas och viss tappning kan komma att komma fiskvandring till del. Vattenkraftens miljöpåverkan är ju ganska omfattande men svenskarna verkar acceptera detta för en stabil elförsörjning. Vattenkraft är ju en ren och säker energikälla som behövs eftersom den är reglerbar. Kraftverken kan effektiviseras för att få ut mera energi men ytterligare storskalig utbyggnad kommer nog inte på fråga.

Elprischock

Av , , 1 kommentar 24

På tisdag var det rörliga elpriset i norra Sverige 15 öre per kilowattimme. Idag 3 dagar senare är priset 1,17 kr per kilowattimme. Gigantiska svängningar i elpriset visar på hur illa energipolitiken skötts och vilka dramatiska följder det får. Den omhuldade vindkraften står idag bara för 4,9% av Sveriges energiförsörjning på grund av att det inte blåser. Enligt uppgift har vattenkraften problem på grund av isbildning i dammar. Vi behöver mera stabil energiproduktion för att klara vår energiförsörjning, en förutsättning för utveckling och välstånd. Dags att planera för ny kärnkraft.

Firade dagen med pizza

Av , , Bli först att kommentera 18

Det blev pizza till middag för att fira att oppositionen budget antogs och att MP lämnar den kommande regeringen. Magdalena Andersson fick inte vara statsminister i många timmar. Är kaoset vi nu idag skådat ett verkligt paradigmskifte i svensk politik där Socialdemokratisk dominans är bruten? Det kommer att bli en mycket svag enpartiregering med enbart S. Förhoppningsvis får vi beslut om kärnkraftsavfall och annat som blockerats av Mp.