Skatt på drivmedel

Av , , Bli först att kommentera 13

En majoritet av svenska folket är nu emot höjda skatter på drivmedel. För många är bilen det enda alternativet för att ta sig till jobbet och affären eller olika fritidsaktiviteter

Lyssnade en stund på dagens debatt i riksdagen där finansministern ansattes hårt av Edvard Riedel och 2 andra moderata riksdagsmän.

Symbolpolitik som elcyckelpremier och svensk flygskatt samtidigt som man stödjer naturgasutvinning i Ryssland är helt fel.

Ett aktivt brukande av skogen, alternativa fossilfria drivmedel och en fortsatt omställning av industrin ger större effekter för minskade nettoutsläpp av koldioxid.

Vem styr Sverige ?

Av , , 2 kommentarer 7

I kväll har jag lyssnat på ett intressant föredrag av Karl Hedin. Känd för att han

anklagades för jaktbrott på lösa grunder och satt häktad i över 30 dagar.

Finns tydligen inga som helst bevis för anklagelserna, varken död varg eller

aska efter påstådd bränd varg. Den person som har framfört anklagelserna har

psykiska problem och har nu tagit tillbaka sina anklagelser. Fallet har ända inte lagts ned !

Är det så att vi har tjänstemän som driver en agenda utan att det finns politiska beslut ?

Det är upp till våra folkvalda att agera om så är fallet !  Mycket allvarligt !

Skogen sköter vi själva !

Av , , Bli först att kommentera 13

Skogsnäringen är oerhört viktig för landet, länet och speciellt inlandet.

Ungefär hälften av skogarna ägs av privata skogsägare. Resten ägs av

skogsbolag,staten ,allmänningar, kommuner mm.

Den privata äganderätten är en grundpelare i vår demokrati.

Vi moderater värnar om äganderätten och vill att skogsfrågorna ska

skötas av oss svenskar och inte styras av EU.

 

EU samarbete gagnar fred

Av , , Bli först att kommentera 8

Europas historia är fylld av krig. Man har genom åren slagits och slagits för att

erövra landområden från sin granne.

EU samarbetet har medverkat till att vi har haft fred i stort sett sedan andra världskriget,

Men konflikterna om landområden finns där under ytan fortfarande.

Ungrare vill ha tillbaka förlorat land. Österrikare vill ha tillbaka förlorat land.

Ryssar vill återupprätta Sovjetunionen. På Balkan är inte gränserna givna och det är inte

så många år sedan krig och död rådde där.

När nationalister i Österrike och Italien försöker bilda en gemensam nationalistisk front

så börjar de bråka om var gränsen mellan länderna ska gå.

Vi ska inte ta freden för given. Konflikter och krig finns under ytan.

 

Bra att samarbeta inom EU

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu är det en vecka kvar till EU valet. Intresset verkar vara ganska stort

och vi får hoppas på ett högt valdeltagande.

Jag har varit positiv till EU ganska länge. Jag minns vår bilsemester i

Tyskland ner till Luxemburg 1988. Då fanns fortfarande järnridån och kalla kriget.

Det kändes spänt som främling i en liten gränsstad mellan Väst-och Östtyskland.

I Luxemburg hade bilarna EU flaggor och jag tänkte att vi borde också vara med i EU.

Jag röstade ja i folkomröstningen om EU. Då fanns ett stort motstånd som nu verkar

ha svängt.

Nu när britterna lämnar får vi anpassa EU budgeten efter det. Ingen höjning av avgiften.

Eu är ett stort fredsprojekt . Handel och handelsavtal och skydd av yttre gränsen är viktiga.

Skogsfrågor , jakt och klåfingriga vapenregler ska EU inte syssla med.

Beslut ska tas på lägsta möjliga nivå.

Det behövs mera statliga pengar till kommuner

Av , , Bli först att kommentera 9

Den senaste rapporten från Sveriges kommunen och Landsting, SKL,

visa att var tredje region och var fjärde kommun hade underskott 2018.

Kommuner och regioner måste naturligtvis se över alla sina kostnader för att

anpassa utgifterna till intäkterna.

Det skulle behövas att statens överskott i större omfattning överförs till

kommuner och regioner för att möta kommande utmaningar.

En bra skola

Av , , Bli först att kommentera 8

Den ekonomiska situationen i Vilhelmina är tuff. Vi har dragit på oss allt för stora kostnader

och måste anpassa verksamheten efter de intäkter som vi har i kommunen.

Det är oerhört viktigt att en av de områden som prioriteras är skolan.

Våra barn som nu växer upp ska få en bra utbildning med välutbildade och kunniga

lärare. En bra start i livet behövs för att sedan kunna välja vilken väg och inriktning

på sina fortsatta studier och arbeten man vill satsa på.