Prispåverkan

Av , , 11 kommentarer 14

Senaste tiden har vi flera gånger fått läsa om att kärnkraftverk stänger för reparation och att elpriserna då stiger. Det är ju konstigt. De rödgröna och deras supportrar i media har ju gång på gång deklarerat att nedstängning av kärnkraftverk inte påverkar elpriset. Vad ska folket tro på ? Verkligheten eller grundlösa påståenden?

Sänk skatter

Av , , 8 kommentarer 20

I Sverige har vi ett av världens högsta skattetryck. Det hämmar tillväxt och ger folket mindre i plånboken av den lön de arbetat ihop. Studier visar att tidigare jobbskatteavdrag varit positiva för Sverige. Socialdemokrater vet att sänkt skatt är positivt. Därför sänkte Göran Person skatterna i början av 2000-talet. Nu vill de även sänka skatter. Det är bra. Under de 8 år de senast hade makten höjdes en rad skatter kraftigt och urholkade köpkraften för vanligt folk. Man försöker vinna poäng på att den automatiska indexeringen av skatteskalorna är något dåligt, trots att utebliven indexering gör att vanliga löntagargrupper tvingas till att betala även statlig skatt. Man försöker påskina att de borgerligas skattesänkningar är negativt för landet, vilket inte stämmer.

Efter 8 år av vänsterstyre och ekonomisk stagnation behöver Sverige fokusera på ekonomisk tillväxt. Vanligt folk behöver mera pengar i plånboken för att klara prisökningarna. Vi behöver mera pengar till sjukvård, vägar, järnvägar och försvar.

Ingen hederlighet

Av , , 2 kommentarer 10

I USA verkar de hederliga kandidaterna till presidentposten inom det republikanska partiet inte ha någon chans mot den kriminelle Donald Trump. Trump stöds av en majoritet av de republikanska väljarna liksom av ledande republikanska politiker. Stödet från utländska diktatorer som Putin och ledarna i Kina och Nordkorea ska nog inte underskattas.

Det är tragiskt att republikanerna som tidigare stod för lag och ordning nu förvandlats till motsatsen. Personer som gör motstånd som Liz Cheney och Mitt Romney fryses ut. Det är tragiskt.

Otur och tur för Putin

Av , , 4 kommentarer 12

Vilken otur Putin hade när man tävlade med Indien om att bli först att landa vid månens sydpol men ryssarna hade inte tid med en riktig landning utan kraschade mot månen. Totalt fiasko! Grattis till Indien som utförde en månlandning där för några dagar sedan.

Vilken tur Putin hade när hans värsta fiende, Wagnerledaren Prigozhin, troligen befann sig på just det plan som kraschade i marken och troligen dog.

Stoppa bidrag

Av , , 8 kommentarer 26

Pengar från det kommunala utjämningssystemet måste omfördelas. Storstäder som Malmö som slösar och inte klarar sin egen ekonomi får enorma summor medan små fattiga inlandskommuner har svårt att upprätthålla den kommunala servicen. Pengar måste omfördelas från storstäder till de små kommunerna. De stora kommunerna med stor befolkning och stora kommunala skatteintäkter måste rimligen klara sig bättre på egen hand.

Stormfällning

Av , , 4 kommentarer 10

Förra Tisdagen 8 Augusti åkte vi från Skellefteå mot Malå för att sedan komma hem till Vilhelmina. Vi kom då just efter en tromb orsakat en enorm stormfällning. Stora arealer drabbades med nedblåsta träd och träd låg över vägar och kraftledningar. Oerhört tråkigt för de skogsägare som drabbas och stora ekonomiska förluster då det är farligt och dyrt att upparbeta stormfällda träd. Många saknar även försäkringar för stormskador.

Nu är det bråttom att ta rätt på den stormfällda skogen innan snön kommer och försvårar arbetet ytterligare. Tråkigt att den alltmer stelbenta och byråkratiska Skogsstyrelsen inte underlättar arbetet utan kräver att avverkningsanmälningar ska behandlas under 6 veckors tid. Man kan ge dispens vilket gjordes ganska smärtfritt efter stormen 2013. Skogsstyrelsen behöver en översyn uppifrån och ner!

Frihet

Av , , 6 kommentarer 12

I Sverige har vi stor frihet. Vi har yttrandefrihet, religionsfrihet och frihet att tillhöra organisationer och föreningar. Det finns inte i alla länder. Att stödja människors frihet i alla länder är oerhört viktigt. Vår frihet får inte inskränkas av andra länder där frihet saknas.

Samtidigt måste vi kunna avvärja yttre hot mot Sverige och svenskar. Utländska kampanjer för att svärta ner Sverige och nu hindra vårt medlemskap i NATO måste kunna bemötas.

Jag undrar hur mycket pengar man får när man bränner en koran ? Då inte i rubel utan omräknat till svenska kronor.

Översvämmningar

Av , , 8 kommentarer 7

Det verkar vara besvärligt på många håll i Sverige och Norge efter sista tidens kraftiga regn. Våra stora kraftverksdammar och vattenmagasin har förstärkts de senaste åren och klarar nog stora vattenmängder.

Det är knepigare med bebyggelse i sluttningar med bäckar där man måste kunna förutse stora vattenmängder och bygga hinder för vatten, slam och stenar.

I Åre har man drabbats hårt av de stora regnmängderna och stora skador på vägar och bebyggelse. Vilhelmina kommun gjorde ett studiebesök till Åre för ca 14 år sedan för att se hur man hanterade riskerna med stora vattenmängder. Det gjordes i samband med de ökande byggnationerna i Kittelfjäll där liknande problem finns. Vi fick se hur man byggde dammar och slamkasuner som skulle fånga upp slam och sten. Nu räckte det tydligen inte då de nedgrävda bäckarna slammade igen och vattnet tog nya vägar vilket orsakat erosion och förstörelse.

För framtiden är det viktigt att lära av det som skett för att undvika framtida förstörelse vid kraftigt regn och stora vattenmängder. Detta gäller speciellt i fjällområdet.