Bombar barn

Av , , 2 kommentarer 15

Ungerns premiärminister har rest till Moskva och Peking för att låtsas få ett slut på Rysslands krig mot Ukraina. Resultatet av detta kom härom dagen när Ryssland utförde massiva bombningar av Ukraina. Man bombade bostadshus och en mödravårdsklinik. Man bombade ett sjukhus för cancersjuka barn.

Det var ju ett ytterst tydligt svar på alla fredsförsök.

Val i Storbritannien

Av , , 17 kommentarer 10

Man slås av hur snabbt vi ser ett valresultat vid val i Storbritannien och hur snabbt man utser en ny Premiärminister. Systemet med enmansvalkretsar har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det går snabbt och att det blir tydliga majoriteter och inga långa koalitionsförhandlingar. Nackdelen är ju att det inte behöver vara en majoritet i varje valkrets som står bakom sin kandidat utan den som fått flest röster. Stora partier gynnas och små missgynnas, Nu har 34 % av väljarna som röstat på Labour åstadkommit en klar majoritet i Parlamentet.

Miljötalibanerna

Av , , 4 kommentarer 29

Miljöpartiet vill att skogsägare ska få låna pengar från staten till förmånlig ränta istället för att avverka sin skog. Vilka skogsägare som föredrar att öka sin skuldbörda istället för att få en skogsinkomst framgår inte.

Miljöpartiet vill ingå i en rödgrön regering. HUUVA!

EU debatt

Av , , 15 kommentarer 20

Lyssnade på debatten inför EU valet igår. Det slår mig att det verkar som att de rödgröna tror att höjda priser på bensin och diesel i Sverige kommer at rädda världen från höjda halter CO2. Hade reduktionsplikten varit kvar och utökats hade nog dieseln varit dubbelt så dyr idag. Har inte svenska företag och privatpersoner nog svårt att få ekonomin att gå ihop idag efter inflationsexplotionen som höjt alla priser och gett oss dagens höga räntor?

Inlandsbanan

Av , , 13 kommentarer 19

Representerade Vilhelmina kommun på Inlandsbanans bolagsstämma i Östersund. Efter en ganska tuff tid verkar framtiden betydligt ljusare för bolaget.

Ökade transporter av energived och massaved ökar transportvolymerna. Men framförallt det förändrade säkerhetspolitiska läget och satsningar på försvaret gör Inlandsbanan väldigt intressant och öppnar för upprustningar och förhoppningsvis återöppningar av tvärbanor.

Företagsklimat

Av , , 5 kommentarer 13

Ett bra företagsklimat är avgörande för att en kommun ska utvecklas. Kommuner som aktivt satsat på ett bättre företagsklimat har i många fall vänt en negativ utveckling till att vara positiv.

Attityder, handläggning av ärenden hos kommunen, taxor och skattesats är viktiga för ett bra företagsklimat.

Moderaterna i Vilhelmina anser att ett bättre företagsklimat är helt nödvändigt för att befintliga företag ska vilja satsa och expandera, nya företag ska flytta hit och etablera sig samt att människor ska få jobb och flytta hit.

Vi måste ha en effektiv kommunförvaltning som anpassas efter förändrade förutsättningar och befolkningsmängd. Därför måste vi ständigt se över kommunens verksamhet. Vi vill se över den centrala administrationen, värna kärnverksamheterna och säger nej till högre kommunal skatt. Hög kommunal skatt drabbar de med lägsta inkomster och är negativt för kommunens utveckling.

Vi tycker därför att det är oerhört tråkigt att partier nu i budget för 2025 föreslagit skattehöjningar på upp till 50 öre. Tillsammans med regionens förväntade skattehöjning riskerar vi då att hamna i absoluta toppen av skatteuttag bland Sveriges kommuner. Det kommer inte att vara positivt för kommunens utveckling och motverka vår ambition till att istället utveckla kommunen.

Underskott

Av , , Bli först att kommentera 25

Medan många kommuner vasar ett överskott i sina redovisningar för 2023 så har Vilhelmina ett fortsatt underskott. Det egna kapitalet minskar med 14,7 miljoner. Vi Moderater fortsätter att säga nej till budgeterade underskott och höjda skatter. En alltför stor kommunal utgiftsmassa måste anpassas till våra inkomster. Tyvärr så finns många populister i kommunfullmäktige som inte orkar ta nödvändiga beslut.

Infiltrerade

Av , , 14 kommentarer 36

Det är förskräckligt att polisen blivit infiltrerade av gängkriminella. Men inte konstigt. Gängkriminaliteten växer sig in i samhället. In i myndigheter och politiska partier. I åratal har media och politiker gullat med kriminella. Det är först sedan vi fick en ny regering som vi på allvar ser motåtgärder.

Polisen säger att man varit naiva. Sådant får väl inte förekomma inom polismyndigheten. Det kallas väl snarare inkompetens. En av polisens viktigaste uppgifter är ju att hålla rent inom den egna organisationen.

Rätt eller lätt

Av , , 2 kommentarer 14

Ska kommunerna göra rätt saker eller göra det lätt för sig? Vi är inne i en tid då budgetarbetet dominerar. Många kommuner har gjort rätt och sett till att ha ett överskott i sina årsredovisningar. En del har gjort det lätt för sig och redovisar ett underskott. Vilhelmina kommun hör till den senare gruppen. En majoritet i kommunfullmäktige budgeterade ett underskott på 8 miljoner vilket nära på blev utfallet.

Nu när vi ska lägga en budget för 2025 uppstår samma frågeställning igen. Ska man ta tag i de alltför höga kostnaderna eller ska vi budgetera ett underskott alternativt höja skatten?

Vi Moderater i Vilhelmina säger nej till skattehöjningar och tycker att vi bör anpassa kostnaderna efter inkomsterna och även ha ett överskott som marginal.