Skogen är viktig

Av , , Bli först att kommentera 1

Den svenska exporten av pappersmassa, papper och sågade trävaror drog år 2019 in 150 miljarder till Sverige. Dessutom skapas jobb i skogsbygder, industri och transportnäring. Speciellt viktigt i inlandet där det inte finns så mycket industrijobb. Skogen är en viktig inkomstkälla för alla privata skogsägare där många lägger ned stort arbete på att sköta sin skog.

Bli först att kommentera

Dags för nya ledare

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är uppenbart att både Sverige och USA behöver nya ledare. Sverige hade den lägsta tillväxten i hela EU före coronakrisen. Vad tror ni händer nu? Stödet för Trump faller i USA och han kritiseras av sin förre försvarsminister och stabschef. De som stod honom nära och känner honom väl har sett alla hans svagheter.

Det är märkligt att USA och Sverige har hanterat coronakrisen på likartat sätt när det gäller testning. Donald Trump sade tidigare att man inte skulle testa för corona därför att då kunde man hitta smittade personer. En liknande strategi verkar ha tillämpats i Sverige. Nu verkar folk i Sverige börja vakna upp om hur bedrövligt denna krisen skötts av vår regering efter de höga dödstalen och att svenskar utestängs från resor till olika länder.

Dags för en ny statsminister! Ulf Kristersson har vuxit under krisen blir en bra statsminister.

Bli först att kommentera

Bra poliser

Av , , 2 kommentarer 7

Vi har i stort sett en väldigt bra poliskår i Sverige. Visst finns enstaka rötägg här också. I USA verkar man ha stora problem med rasismen inom poliskåren och rötägg som begår övergrepp. Återigen har en oskyldig mördats av en polisman. Det har orsakat de största demonstrationerna och oroligheterna på åratal. Självklart måste folk få demonstrera och visa sin ilska men man måste fördöma våld och skadegörelse. Jag tror att i stort har man en bra poliskår även i USA. Polisen har monopol på att utöva våld för att upprätthålla lag och ordning. Det är helt nödvändigt.

2 kommentarer

Nej till klädskatt

Av , , 4 kommentarer 13

Regeringen vill införa en skatt på kläder och skor. Trots att 80-90% inte innehåller farliga kemikalier så införs skatten som drabbar alla kläder och skor. Det beräknas att 100 företag och 700 arbetstillfällen kommer att slås ut i Sverige. Farliga kemikalier måste bekämpas på annat sätt genom internationella avtal. Vi behöver en ny regering som värnar svenska företag och jobb!

4 kommentarer

Stärk försvaret

Av , , Bli först att kommentera 12

Kinas president säger att landet ska förbereda sig på krig. I Sverige slåss regeringen för att slippa följa försvarsberedningens förslag till att stärka försvaret. Det är dags att samla landet och stärka beredskap och försvar !

Bli först att kommentera

Kommunala självstyret

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är viktigt att bevara det kommunala självstyret. Visst finns kommuner med en svag ledning som Vilhelmina som har svårt att klara av det, men de flesta kommuner klarar av att hantera sina kriser och få ordning på ekonomin.

Att kommunalskatten skulle avskaffas och staten tar över beskattningen är ingen bra lösning. Det ger inte automatiskt svaga kommuner en bättre ekonomi. Det skatteutjämningssystem som vi har idag kompenserar till viss del för olika förutsättningar, men långt ifrån helt ut. Riksrevisionen har bedömt att Vilhelmina skulle ha 30 miljoner extra för att kompensera för de sämre förutsättningar som vi har. Tyvärr så finns inga sådana förslag till förändringar på riksdagens bord. Om någon tror att Inlandskommuner skulle automatiskt få en bättre ekonomi om staten tog över även det som nu är kommunalskatt, så är det nog en villfarelse. Staten kommer nog att se till att kostnaderna för olika verksamheter utjämnas över riket och då måste vi med de högsta kostnaderna per invånare ändå göra vår läxa och minska kostnaderna.

Det behövs ett nytänk i många kommuner för att verkligen samarbeta på ett bättre sätt. På många håll måste nog kommuner gå samman för att minska kostnader. Skola, vård och omsorg måste prioriteras framför stora egna tjänstemannastaber.

Bli först att kommentera

Vi behöver inga luftslott

Av , , Bli först att kommentera 13

Det är märkligt att politiska partier i Vilhelmina som tidigare haft en realistisk syn på kommunens ekonomi nu serverar ekonomiska luftslott. Vi har absolut inte råd med såna dumheter om vi ska få ordning på ekonomin!

Bli först att kommentera

Får ”vi” vara naiva ?

Av , , Bli först att kommentera 19

”Vi såg det inte komma” är ju ett berömt uttryck från vår statsminister. Nu säger vår socialminister att ”vi har varit naiva” när det gäller coronabekämpningen. Att vara naiva är att vara blåögd, oerfaren eller att sakna erfarenhet och förståelse. Vill ”vi” ha sådana ministrar ?

Bli först att kommentera

Har vi lyckats ?

Av , , Bli först att kommentera 13

Vår statsminister tycker att Sverige har lyckats med den strategi mot Coronaviruset som regeringen har. Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser i detta skede. Men visst blir man orolig när Sverige har så höga dödstal jämfört med våra grannländer. Det viktigaste var att skydda de äldre. Men det misslyckades. Vi skulle uppnå flockimmunitet. Men det verkar gå trögt. Det finns experter som är kritiska mot regeringens strategi. Andra länder har en annan strategi och har lyckats att hålla nere dödstalen. Men i vårt land är det svårt att framföra kritiska synpunkter mot det som en majoritet tycker. Förslaget om att upprätta en kommission känns nödvändigt att genomföra i detta läge.

Bli först att kommentera