Sagaleden

Av , , 1 kommentar 15

I helgen invigdes Sagaleden. Skandinaviens längsta skoterled som är ca 65 mil lång från Örnsköldsvik till Mosjön. Leden följer i stort Sagavägen och går genom 7 kommuner

1 kommentar

Kamp mot våldet

Av , , 8 kommentarer 23

Kampen mot våld och skjutningar börjar i hemmet med att sätta regler och uppfostra våra barn till goda samhällsmedborgare.

8 kommentarer

Drevet mot företagare

Av , , 3 kommentarer 24

Många företagare bedriver sitt företagande som enskild firma. Företagets registreringsnummer är då samma som personnumret. Elavtal och nätavgifter kopplas till ett personnummer. Särskilt lantbrukare kan ha väldigt hög elförbrukning och får då väldigt höga elräkningar. De får också tillbaka stora belopp när elstöd utbetalas. Detta irriterar naturligtvis många. Särskilt de som inte gillar företagande och lantbruksföretag.

3 kommentarer

Lodjursjakt

Av , , 3 kommentarer 13

Nu börjar jakten på lodjur. Syftet är att ha en rimlig nivå på antalet djur. Nu visas bilder på renar som dödats av lodjur inom Rans sameby. En tragedi för varje renägare. För att kunna bedriva en vettig renskötsel måste vi ha rimligt stora stammar av lodjur. Därför behövs jakten.

3 kommentarer

Kompetensbrist

Av , , 2 kommentarer 18

Det är svårt att rekrytera kompetent personal till många inlandskommuner. Sjukvård, vård och omsorg är några områden. När det gäller andra områden som tekniska frågor, byggande samt vatten och avfall krävs att kommunerna samarbetar mycket mera, Tyvärr finns motstånd från vissa som är rädda att någon chef eller tjänsteman hamnar i en annan kommun. Men vi är befolkningsmässigt små kommuner med begränsade resurser där samarbeten krävs om man inte slår samman kommuner.

2 kommentarer

Haveriet i sjukvården

Av , , 3 kommentarer 20

När nu Regionrådet Peter Olofsson öppnar för att skicka patienter till Lettland visar det på att den svenska sjukvården havererat. Så tragiskt.

3 kommentarer

Sveket mot sjukvården

Av , , 19 kommentarer 28

Att den styrande majoriteten i Region Västerbotten inte vill skjuta till mera pengar till Lycksele BB kommer väl inte som någon överraskning. Sjukvården i länet har misskötts under många år och problemen ökar i hela länet. Mest akut är situationen för BB i Lycksele som nu är stängd och troligen inte öppnas igen. Sjukvården i inlandet klarar inte vårdgarantin och man får höra att det inte finns läkare och tider i Lycksele. En ytterligare försämring av verksamheten i Lycksele hotar akutsjukvården och därmed liv och hälsa för boende i inlandet.

19 kommentarer

Hot mot politiker

Av , , 1 kommentar 18

Hot mot politiker är helt oacceptabelt. Politiska partier måste hålla rent inom partierna och hålla borta kriminella element. Förfärligt att läsa om att politiker i Regionfullmäktige i Stockholm inte törs uttala sig om händelserna i Botkyrka på grund av rädsla av repressalier från kriminella.

1 kommentar

Elstöd

Av , , 2 kommentarer 21

Snart börjar elstödet betalas ut i södra Sverige där de haft högre elpriser än vi. Elstöd för November och December betalas ut senare och kommer till hela landet. Det är väldigt stora summor som ska betalas tillbaka till hårt prövade elkonsumenter. Försäkringskassan ska sköta om att betala ut pengarna varnar nu för ökade försök till bedrägerier. Vissa politiker klagar över att de inte får reda på hur stora elräkningar folk har och hur stort elsödet blir. Nu har ju offentlighetsprincipen aldrig gällt enskilda personer utan ett sätt att kunna granska våra makthavare och myndigheter. Hur stor min elförbrukning är är mitt eget bekymmer och jag kämpar med att få den så låg som möjligt. Men jag tycker att det är min ensak och att andra inte har med den att göra.

2 kommentarer

Fakta om elpriser

Av , , 17 kommentarer 27

Energiforsks VD slår fast att stängningen av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 medförde ökade elpriser i södra Sverige, prisområde 4, med upp till 50%. Verkar som att han inte läst Dagens Nyheter och Västerbottens Kuriren som påstår att stängning av kärnkraftverk inte påverkar elpriset.

17 kommentarer