Handlingsförlamning

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid Volgsjö skola har man inte tillräckligt med utrymme i befintliga, användbara  lokaler utan måste hyra baracker.Lokalhyran är 1,2 miljoner kronor per år.

Jag har från början av mandatperioden kritiserat detta. Den tillsatta lokalberedningen har arbetat i snart 2 år och ännu inte kommit med något slutdokument. En handlingsförlamad politikerkår som inte kan fatta beslut och peka ut en långsiktig lösning på vilka lokaler som ska satsas på. Lokalbehovet på Volgsjö måste lösas och ändamålsenliga lokaler byggas.

Bli först att kommentera

Nytt nederlag

Av , , Bli först att kommentera 20

Regeringen stödda av Centern och Liberalerna kämpade tappert i riksdagen idag för att genomföra friåret och subventionerade anställningar som tidigare visat sig misslyckade. Allt för att slippa ge mera pengar till kommuner och regioner. Tragiskt! Men de fick ge sig för en riksdagsmajoritet när Moderaternas förslag om 2,5 miljarder till välfärden röstades igenom. I Vilhelmina kan vi rädda några lärartjänster för extrapengarna. Tack för det!

Bli först att kommentera

Ansvar

Av , , 6 kommentarer 19

Det är kul att få makt ansvar och höga arvoden.

Det är tungt när det gått åt skogen och man tvingas ta ansvar för det.

6 kommentarer

Vem har ansvaret ?

Av , , Bli först att kommentera 18

Vilhelminaborna undrar vem som har ansvaret för den ekonomiska kraschen i kommunen. Det är viktigt för många att kunna utkräva ansvar. Jag vill ge min bild av de senaste händelserna.

Jag har tidigare varit aktiv politiker och har haft ett uppehåll i 10 år till jag kom tillbaka i Oktober 2018. Jag hade inte följt Vilhelminapolitiken i detalj under dessa år och blev förskräckt när jag började förstå allvaret. En delårsrapport pekade på ett underskott för 2018 på 39 miljoner kronor. Socialdemokraterna som styrde tillsammans med Vänsterpartiet hade låtit allt rulla på och inte vidtagit åtgärder. Tyvärr gjordes inga större besparingar under 2018 varför resultaten blev som delårsrapporten pekat på.

Vi Moderater var tveksamma till att delta i den så kallade Koalitionen eftersom vi bjöds in med armbågen. Centern och Kristdemokraterna tog all ordförandeposter och de andra partierna som även som oss hade 1 mandat i fullmäktige fick ordinarie poster i alla nämnder och styrelser. Vi fick inga ordinarie ledamöter. Detta faktum gjorde att vi inte deltog aktivt och fullt ut i Koalitionens arbete.

Centern och Kristdemokraterna hade regelbundna ordförandeträffar och Koalitionen hade gemensamma träffar där vi inte deltog. Den främsta anledningen var att man inte tog tag i den ekonomiska situationen utan hela tiden sköt problemen framför sig. Den budget som den så kallade koalitionen lade fram våren 2019 hade inte alls de radikala besparingsförslag som krävdes. Inte heller  budgeten från S o V hade stora besparingar. Moderaterna lade ett eget budgetförslag med flera miljoner större besparingar, vilket inte fick gehör i fullmäktige. Nu beräknas underskottet 2019 att bli ca 23 miljoner kronor.

Nu har verkligheten kommit ikapp. På 10 månader försämrades betalningsförmågan med 54,5 miljoner och kommunen tvingas låna 60 miljoner till driften. Vilka som har det största ansvaret för kraschen är solklart. Centern och Kristdemokraterna hade huvudansvaret och agerade inte trots att ekonomin raserades. Även Feministiskt initiativ och Politiskt Alternativ har en skuld för det inträffade. Nu krävs mera radikala besparingar än vad som krävts om man agerat i tid. Vilhelminaborna drabbas.

Bli först att kommentera

Höga kostnader

Av , , 5 kommentarer 17

Vilhelmina kommun hade år 2018 , 6752 invånare. Vi hade och har fortfarande väldigt höga kostnader jämfört med andra liknande kommuner. Vilhelminas kostnad per invånare var år 2018, 81975 kr. Jämförbara kommuner hade då: Storuman, 69739 kr, Arvidsjaur 70401 kr och Strömsund, 70912 kr.

Vi har en kommun med 2 fjälldalar och högre kostnader , men skulle vi minska kostnaden med 10000 kr per invånare så skulle det innebära en besparing på 67 miljoner kronor.

Vi har en situation där politiker varit fega och inte orkat att anpassa kostnaderna efter intäkterna. En tuff situation som kräver tuffa beslut.

5 kommentarer

Prislappsmodellen

Av , , 1 kommentar 9

Vilhelminas politiker kom förra året överens om att från budget 2021 tillämpa den så kallade prislappsmodellen, som bland annat använts i Malå. Eftersom kommunens kostnader på vissa områden avvikit kraftigt från kostnaderna i jämförbara kommuner så måste vi minska kostnaderna för att få en balans mellan intäkter och utgifter. Före årsskiftet höll SKR en information om hur det skulle fungera. Det var mera som ett hallelujamöte där samtliga lovprisade hur bra det skulle bli. Jag undrade då i mitt stilla sinne om alla förstått konsekvenserna. Men se, det hade tydligen inte alla. Nu när budgetramarna för 2021 presenterats så verkar det ha gått upp för vissa partier vad som väntar.

1 kommentar

Kommunstyrelse forts

Av , , Bli först att kommentera 9

I min kommun Vilhelmina har vi tyvärr en extremt dålig ekonomi där vi nu tvingas till att låna 60 miljoner till driften. (Omsättning 520 milj). Vår kommun har styrts av socialdemokraterna i många år utom alliansstyre 2006-2010. Sedan valet 2018 styrs kommunen av en koalition ledd av centern och kristdemokraterna. På grund av en bristfällig ledning och stora åsiktsskillnader hoppade Moderaterna av koalitionen. Den främsta anledningen var Moderaternas absoluta nej till skattehöjningar. Vilhelmina är en kommun med en av landets högsta kommunalskatter och skulle med en skattehöjning på 50 öre hamna i topp i Sverige.
Nu har koalitionen spruckit och centern och socialdemokraterna bildar en ny majoritet. Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde lade den nya majoriteten ett förslag till fullmäktige att de ska ha alla ordförande, vice ordförande och andre vice ordförandeposter, De bryter därmed en tradition i Vilhelmina där oppositionen haft vice ordförandeposten och därmed insyn i det politiska arbetet.
Majoriteten och KD har utöver detta föreslagit att frångå den gemensamt beslutade förtroendemannaberedningen och ta bort ersättning för ersättare i styrelse och nämnder. Detta försvårar för partier utan ordinarie ledamöter i styrelse och nämnder och ett hinder för det demokratiska arbetet,en ren krigsförklaring från majoriteten och försvårar samarbete i en svår ekonomisk situation. Vi Moderater tycker att en minskning av arvoden och partistöd är en bättre besparing,

Bli först att kommentera

Kommunstyrelse

Av , , 8 kommentarer 16

I dag har vi haft kommunstyrelsesammanträde i Vilhelmina. De partier som lett kommunen  de senaste åren och också orsakat den svåraste ekonomiska krisen vad jag vet, har nu tagit över ledningen av kommunen. I en ovanlig manöver föreslår de kommunfullmäktige att centern och socialdemokraterna besätter samtliga ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförandeposter i styrelser och nämnder. Oppositionen lämnas helt utanför. Man bryter härmed en praxis gällt i kommunen där även oppositionen haft vice ordförandeposter.Man föreslår fullmäktige ett hårt sparpaket med nedläggning av 2 byaskolor och hårda besparingar I Volgsjö, Hembergs och Malgomajskolan.

8 kommentarer

Barnrån

Av , , 2 kommentarer 19

På fyra år har antalet rån där barn rånar barn fördubblats. Vad orsakar en negativ utveckling där respekten för medmänniskor tunnas ut? Det gäller för samhället att återupprätta normer. Våra barn måste få en trygg uppväxt.

2 kommentarer

Låna till driften

Av , , 4 kommentarer 14

Att Vilhelmina kommun tvingas till att låna 60 miljoner för att klara driften är tydligen inte unikt i Sverige. Det finns flera kommuner i landet som leds av Centerpartiet som också tvingas till att låna till driften.

4 kommentarer