Klaner

Av , , Bli först att kommentera 23

Nu har tydligen Löfven släppt in klanmedlemmar i regeringen! Inte konstigt att man inte kan bekämpa de brottsliga klanerna och gängen. När man bagatellisera brottsligheten i utsatta invandrartäta områden tyder det på att man saknar empati för de utsatta.

Bli först att kommentera

Minister Bolund

Av , , 2 kommentarer 24

I Sverige har vi en miljöminister, Per Bolund, som inte vet vad ordet expropriation betyder. Trots att hans regering är i färd med ett gigantiskt sådant förfarande när man tvingar skogsägare i fjällnära områden att överlåta sin skog mot ersättning. Om ingen ersättning utgår kallas det stöld. Det får vi hoppas att Bolund vet vad det betyder.

2 kommentarer

Fel miljöpolitik

Av , , Bli först att kommentera 21

Miljöpartiet har en miljöpolitik som leder åt fel håll. Genom att avsätta allt större arealer skog som reservat minskar man den svenska skogens upptag av koldioxid.Skogen som växer tar upp enorma mängder koldioxid. När man begränsar brukandet så minskar tillväxten och koldioxidupptaget. Samtidigt så kommer rapporter om att naturvärden förstörs i befintliga reservat. Mp är farlig för miljön!

Bli först att kommentera

Centerns val

Av , , 4 kommentarer 25

Det blir allt tydligare att Centerpartiet nu tillhör det röda blocket. När man nu deklarerar att man inte kommer att rösta på en M-budget oavsett innehåll betyder det ju att man valt sida. Innehållet i budgeten betyder inget. Centern röstar hellre på en budget som regeringen förhandlat fram med Vänsterpartiet. Centern stödjer hellre en regering som inte klarar av att skapa trygghet i landet. En regering som inte klarar av att hålla ner arbetslösheten. En regering som inte klarar av att säkra elförsörjningen långsiktigt. En regering som inte står upp för äganderätten och hotar ett aktivt skogsbruk i Sverige. Viktigt för alla att veta.

4 kommentarer

Terrorister flygs in

Av , , 1 kommentar 31

Undersökningar visar att Sveriges befolkning upplever en ökad otrygghet. Inbrott, rån och våldtäkter skrämmer folk. Om nya skjutningar rapporteras nästan varje morgon. Vad gör regeringen i detta läge? Jo man flyger hem IS terrorister från Syrien. Om ett år måste vi få en ny regering!

1 kommentar

Revision

Av , , Bli först att kommentera 24

Kommunens revisorer har en viktig uppgift att granska den politiska ledningen och hur ekonomin hanteras. En viktig demokratisk kontrollfunktion. I Vilhelmina tog den styrande majoriteten av S och C alla ordförande och vice ordförandeposter. Vi Moderater har protesterat flera gånger mot att man även innehar ordförandeposten i revisionen samt en majoritet av ledamöterna där. I den pågående förtroendemannaberedningen har vi lyft frågan. Kommunfullmäktige måste ta beslut om att en politisk majoritet inte kan inneha ordförandeposten och majoriteten av ledamöter i revisionen.

Bli först att kommentera

Flyget behövs

Av , , 7 kommentarer 17

Inrikesflyget har stor betydelse för landets utveckling. På längre avstånd där inte järnvägsförbindelser finns med rimliga restider måste tillgång till flyg säkras. Det är fel att lägga ner Bromma flygplats när inte alternativ säkrats. Det tar årtionden med alla tillståndsprocesser innan en ny bana finns på plats i Arlanda. Att Mp vill avveckla Bromma är ju ingen nyhet. Det visste ju alla som ville ha in dem i regeringen. Inklusive Centerpartiet.

7 kommentarer

Samarbeten

Av , , Bli först att kommentera 18

Inlandskommunerna måste våga pröva nya samarbetsmöjligheter. Världen förändras och nya krav ställs. Då måste politiker vara beredda på att pröva nya lösningar och utveckla samarbeten mellan kommunerna.

Bli först att kommentera

Gammal skog

Av , , Bli först att kommentera 10

När jag åkt genom de fjällnära skogarna i Vilhelmina, Storuman och Sorsele slås jag över hur mycket gammal skog det finns och hur få kalytor det är. Man imponeras även över hur fint de unga granplanteringarna växer. Tallplanteringarna ser lite mera varierande ut. Många tallar plågas av älgbetning.

Bli först att kommentera

Löfven avgår

Av , , 4 kommentarer 23

Stefan Löfven avgår som partiledare och statsminister i November. En ny partiledare måste utses. Om denne blir statsminister beror på Riksdagens ledamöter. Vad har då Löfven uträttat? Man tvistar om det är familjeveckan eller plastpåseskatten. Den största bedriften är nog att han lyckades att locka över Centerpartiet till vänstersidan för överskådlig framtid.

4 kommentarer