Regionfullmäktige

Av , , 3 kommentarer 19

Har tjänstgjort i regionfullmäktige för första gången. Det var intressant.. En klar skillnad framgår mellan de borgerliga och socialistiska partierna när det gäller sjukvårdens styrning och ledning. De socialistiska vill ha centralstyrning och stort inflytande för politiker. Den borgerliga oppositionen vill ha chefer inom verksamheterna som har fullmakt att styra sina verksamheter. En förutsättning för att skapa goda arbetsförhållanden på en arbetsplats är att kunna påverka sin arbetsplats och ha chefer på nära håll som har befogenhet att sätta löner och påverka arbetsförhållandena.

Nu är det många anställda som känner att de inte kan påverka sin arbetssituation. Många tröttnar och säger upp sig. Det är svårt att rekrytera ny personal.

Region Västerbotten behöver en ny ledning!

Väg till Stekenjokk

Av , , 6 kommentarer 15

Stekenjokk har blivit ett allt mer populärt turistmål de senaste åren. Pandemin har gjort att fler turistat i Sverige och upptäckt de pärlor vi har i landet.

För att ta sig till Stekenjokk måste man åka bil. Då måste vägarna vara i bra skick. Vägen Vilhelmina-Stalon-Saxnäs-Klimpfjäll-Stekenjokk är bitvis i mycket dåligt skick och bör prioriteras i kommande vägupprustningar. För boende i området är vägens beskaffenhet inte godtagbar. Vill vi utveckla besöksnäringen måste vi ha bra vägar.

Satsa på vägarna

Av , , 2 kommentarer 17

Underhållet på våra vägar har varit eftersatt i många år. Nu måste mera pengar satsas för att vägarna inte ska förfalla ytterligare. Helt nödvändigt för boende och företagande i hela Sverige.

Högre elpriser

Av , , 7 kommentarer 21

Den tyska rödgröna regeringen fortsätter sin energipolitik med att stänga ner de sista kärnkraftsreaktorerna. Den tyska energipolitiken har varit en inspirationskälla för de svenska rödgröna partierna och leder till ökade utsläpp av koldioxid och högre elpriser. Elbrist och högre elpriser i Tyskland kommer även att påverka elpriserna i Sverige.

Språkkrav viktigt

Av , , 2 kommentarer 34

Regeringen vill utreda språkkrav i äldreomsorgen. Det är bra. Viktigt för äldre att kunna kommunicera och förstå personalen. Även viktigt med språket för personalen i förskolan. Förskolan är till för barnen, inte för att personalen ska lära sig svenska.

Kyrkstan i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 11

I går hade kommunstyrelsen i Vilhelmina sammanträde. Många viktiga frågor på dagordningen. Kommunen har försökt att lägga ut driften av Kyrkstan på extern utförare. Två anbudsomgångar har genomförts men tyvärr har inga anbud inkommit. Nu har vi beslutat att sköta driften i kommunal regi även i fortsättningen.

Kyrkstan är en av de finaste områden och byggnader vi har att förvalta och underhållet måste skötas så att byggnaderna inte förfaller. 2019 stoppades underhållet på grund av det katastrofala läget i ekonomin. Nu måste underhållet återupptas.

Mitt förslag att upprätta en handlingsplan för den fortsatta driften och underhållet bifölls av kommunstyrelsen. Till hösten återkommer ärendet för att fastställa handlingsplanen.

Skog i Finland

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu har folket i Finland röstat fram en ny lagstiftande församling.

Jag såg tidigare ett inslag i den svenska statstelevisionen om hur viktiga skogsfrågorna var i Finland. De var tydligen jätteviktiga då finska Miljöpartiet förlorade mer än en tredjedel av sina mandat och minskade från 20 till 13 mandat.

Undrar om inte Mp sympatisörerna på statstelevisionen missuppfattat situationen i Finland?

Sågverksnedläggningar

Av , , 12 kommentarer 16

Den kraftiga ökningen av reservat i inlandet har bidragit till att sågverk lagts ned. Sågverk har lagts ned i Sikås,Dorotea,Vilhelmina,Lycksele,Hällnäs,Storuman,Sorsele och Arvidsjaur. Istället byggs sågverk vid kusten ut vilket medför ökade transporter av virke och ökade utsläpp.

Statliga Sveaskog minskar nu sina avverkningar i Norrbotten med 30%. Om man ser till några år tillbaka är minskningen ännu större. I Pajala oroar man sig för om sågverket ska överleva. Försvinner sågverket så försvinner många jobb. Åkare och entreprenörer förlorar jobb. Servicenäringar förlorar jobb. Bränslet till värmeverket, spån och flis, försvinner då från närområdet och måste transporteras längre sträckor. Det blir dyrare för Pajalaborna att värma sina hus.

Många tycker att vi ska minska brukandet av skogen kraftigt. Men konsekvenserna blir en allt snabbare avfolkning av inlandet.