Utveckla besöksnäringen

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har ju en fantastisk natur i Vilhelmina. Härliga vårvinterdagar som idag med sol och gnistrande snö är ju helt fantastiska.

Vi har alla möjligheter att locka flera besökare till kommunen. En stor variation av aktiviteter ger en väldig bredd. Slalom , längdåkning

fiske, jakt, snöskoter och naturturism  mm ger fantastiska möjligheter till fina upplevelser för besökare med olika intressen.

En förutsättning för besöksnäringen är goda kommunikationer, vägar, järnväg och flyg.

Koldioxidutsläpp

Av , , Bli först att kommentera 8

Koldioxidutsläppen per capita i Sverige är väldigt låga när man jämför med andra länder.

Mycket beror detta på att elen i Sverige produceras av vattenkraft och kärnkraft.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 % sedan 1990.

Viktigt att komma ihåg att mycket gjorts men mera återstår att göra.

Plantbeställning

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu har jag beställt skogsplantor för vårens planteringar. Viktigt att bruka skogen och att skapa fina växande skogar. Skogen är viktig för jobb och företagande samt råvara för plankor, papper och biobränslen.

Växande skogar binder koldioxid och minskar koldioxidens klimatpåverkan.