Utan bensin

Av , , 1 kommentar 24

Regeringen jobbar med ett förslag att förbjuda fossila drivmedel. Dåligt förslag. Ta fram alternativa drivmedel istället. Bygg flera laddstolpar för elbilar. Låt utvecklingen ta sin tid och angrip de stora utsläppskällorna istället. Det kommer inte att fungera att på kort tid helt sluta med försäljning av fossila drivmedel. Många har inte råd att köpa nya bilar. Kommer att leda till svåra förhållanden för de som sitter i sina stugor på landsbygden utan möjligheter att transportera sig till affären, sjukstugan eller annat.

Är vindkraft vettigt

Av , , 2 kommentarer 11

Vi har i Sverige byggt ut vindkraften kraftigt de senaste åren med subventioner från elkunderna genom elcertifikaten. Nu visade gårdagens elproduktion att vindkraftverken bara producerade 8% av den nominella effekten. Är det då en energikälla att lita på? Vattenkraften stod för 50% av elproduktionen och kärnkraften för 40%. Fullt fungerande kärnkraftverk stängs ned 1 Januari. Ska vi då lita till el från smutsiga kolkraftverk när det blir kallt och elnäten inte räcker till?

Flygkompensation

Av , , 2 kommentarer 12

Bra att kompensation betalas ut för flygskatten till fattiga Norrlandskommuner. En flygskatt som aldrig borde ha införts. Flygplatser kämpar med minskat resande. Vi är många som inte har alternativ till flyget. Vi behöver flyget för att utveckla vår landsända. Men varför vill JÖK partierna ta bort denna viktiga kompensation?