Flera sprängningar

Av , , Bli först att kommentera 14

Antalet sprängningar i Sverige ökar kraftigt. Från 162 stycken 2018. Hittills i år 236 till den 30 November. Vem sade för flera år sedan att gängkriminaliteten skulle krossas? Visst måste detta vara ett gigantiskt misslyckande?

Bli först att kommentera

Nu höjs bensinskatten

Av , , 2 kommentarer 14

Trots försök från vissa medier att påstå motsatsen så höjs bensinskatten med 16 öre den 1 Januari.

2 kommentarer

Utan bensin

Av , , 1 kommentar 24

Regeringen jobbar med ett förslag att förbjuda fossila drivmedel. Dåligt förslag. Ta fram alternativa drivmedel istället. Bygg flera laddstolpar för elbilar. Låt utvecklingen ta sin tid och angrip de stora utsläppskällorna istället. Det kommer inte att fungera att på kort tid helt sluta med försäljning av fossila drivmedel. Många har inte råd att köpa nya bilar. Kommer att leda till svåra förhållanden för de som sitter i sina stugor på landsbygden utan möjligheter att transportera sig till affären, sjukstugan eller annat.

1 kommentar

Ingen julefrid i Ryssland

Av , , Bli först att kommentera 9

När andra firar jul och julefrid råder så passar den Ryska regimen på att kasta kritiker i fängelse eller skickar dem till militärtjänstgöring vid Ishavet. Tragiskt!

Bli först att kommentera

God Jul !

Av , , Bli först att kommentera 10

En riktigt God Jul tillönskas alla!

Bli först att kommentera

Grattis till flyget Sälen!

Av , , Bli först att kommentera 7

Stort grattis till Sälen för den nya flygplatsen. Den kommer säkert att ge förutsättningar till företagande ,utveckling och jobb.

Bli först att kommentera

Är vindkraft vettigt

Av , , 2 kommentarer 11

Vi har i Sverige byggt ut vindkraften kraftigt de senaste åren med subventioner från elkunderna genom elcertifikaten. Nu visade gårdagens elproduktion att vindkraftverken bara producerade 8% av den nominella effekten. Är det då en energikälla att lita på? Vattenkraften stod för 50% av elproduktionen och kärnkraften för 40%. Fullt fungerande kärnkraftverk stängs ned 1 Januari. Ska vi då lita till el från smutsiga kolkraftverk när det blir kallt och elnäten inte räcker till?

2 kommentarer

Flygkompensation

Av , , 2 kommentarer 12

Bra att kompensation betalas ut för flygskatten till fattiga Norrlandskommuner. En flygskatt som aldrig borde ha införts. Flygplatser kämpar med minskat resande. Vi är många som inte har alternativ till flyget. Vi behöver flyget för att utveckla vår landsända. Men varför vill JÖK partierna ta bort denna viktiga kompensation?

2 kommentarer

Pikant serie i SVT

Av , , 2 kommentarer 11

Den gamle KGB agenten Jan Guillou ska leda en serie om spioneri i SVT. Klart som korvspad. Han har ju inside information.

2 kommentarer