Mera statliga pengar till kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 6

Många kommuner har en svår ekonomisk situation idag. De kommuner som haft många flyktingar kan hamna i en situation där flyktingmängden minskar och kanske helt upphör och det medför att stora summor av statliga bidrag försvinner. Kostnader för flyktingar kommer då att i högre grad belasta kommunernas budgetar.

Då man i några år haft gott om pengar så har man åtagit sig verksamheter som man inte har råd med i längden. Det krävs då en översyn av kostnaderna och att man prioriterar kommunens kärnverksamheter.

Vi behöver också ett nytt utjämningssystem där staten tar ett större ansvar och skjuter till mera pengar av sina stora överskott. Att beskatta vissa regioner och kommuner för att stödja svaga kommuner är fel väg att gå. Det måste vara statens ansvar.

Bli först att kommentera

Brutal avrättning

Av , , Bli först att kommentera 11

Man har nog tappat kontrollen i det som kallats socialdemokraternas skyltfönster när en ung kvinna med ett barn i famnen mördas brutalt på öppen gata i Malmö

Bli först att kommentera

Helt oacceptabel våldsutveckling

Av , , Bli först att kommentera 8

Den senaste tidens sprängningar och skjutningar i Sverige måste bekämpas hårdare med ny lagstiftning , mera poliser , förstärkt tull och ett slut på talet om att vi är på rätt väg nu!

Bli först att kommentera

Gott om björnar

Av , , 1 kommentar 13

Nu är första delen av björnjakten avblåst. Vårt jaktlag hann vara ute igår men utan jaktlycka. Att jakten avblåses efter bara 2 dagar visar att vi har en stor björnstam. Är verkligen den beslutade avskjutningen rimlig ?

1 kommentar

Ordning och reda i skolan

Av , , Bli först att kommentera 16

Det är skrämmande att lärare som försöker upprätthålla ordning i skolan hotas av anmälningar och repressalier. Våra elever behöver lugn och ro för att tillgodogöra sig undervisning och lära för livet. Lärarnas ställning måste stärkas!

Bli först att kommentera

Tråkig svensk inställning

Av , , Bli först att kommentera 9

När Norges statsminister berättar att det är många som talar svenska när nazister marscherar i Norge så svarar minister  Ygeman med ett angrepp på Norges regering !

I Norge dog många i kampen mot nazismen under kriget. Svenskar stod vid sidan och tittade på. Nazister idag är inte många men måste tas på allvar. Där är samarbete över nationsgränser viktiga. För att åstadkomma detta behövs nog en ny regering,

Bli först att kommentera

Stärk försvaret !

Av , , Bli först att kommentera 13

Efter att försvarsberedningen analyserat det säkerhetspolitiska läget och gjort en väl avvägd bedömning av vilka förstärkningar som behövs av Sveriges försvar så enades man om vilka satsningar som behövdes. Det tråkiga är att socialdemokraterna sedan inte ville satsa de summor som man tidigare kommit överens om. Nu måste Centern bekänna färg. Är friår och ökad ledighet viktigare än försvaret av fred och frihet ?

Bli först att kommentera

Världsledande svenskt skogsbruk

Av , , Bli först att kommentera 10

Sverige har ett skogsbruk som anses världsledande. Här har vi lyckats fördubbla volymen skog på hundra år samtidigt som vi avsatt stor andel av skogsmarken för naturvård och biologisk mångfald. Avskogning är absolut inte ett problem i Sverige vilket det kan vara i andra länder. Inga arter försvinner i vårt land på grund av skogsbruket vilket vissa påstår.

Vi måste ta tillvara skogens möjligheter till att producera fiber för byggnationer, papper och annat. Viktigt att ersätta plast som skadar våra hav och som har lång nedbrytningstid.

Växande skogar binder koldioxid och skapar jobb , inkomster och välstånd i Sverige. Speciellt viktigt för en levande landsbygd!

Bli först att kommentera