Sveket mot sjukvården

Av , , 19 kommentarer 28

Att den styrande majoriteten i Region Västerbotten inte vill skjuta till mera pengar till Lycksele BB kommer väl inte som någon överraskning. Sjukvården i länet har misskötts under många år och problemen ökar i hela länet. Mest akut är situationen för BB i Lycksele som nu är stängd och troligen inte öppnas igen. Sjukvården i inlandet klarar inte vårdgarantin och man får höra att det inte finns läkare och tider i Lycksele. En ytterligare försämring av verksamheten i Lycksele hotar akutsjukvården och därmed liv och hälsa för boende i inlandet.

Hot mot politiker

Av , , 1 kommentar 18

Hot mot politiker är helt oacceptabelt. Politiska partier måste hålla rent inom partierna och hålla borta kriminella element. Förfärligt att läsa om att politiker i Regionfullmäktige i Stockholm inte törs uttala sig om händelserna i Botkyrka på grund av rädsla av repressalier från kriminella.

Elstöd

Av , , 2 kommentarer 21

Snart börjar elstödet betalas ut i södra Sverige där de haft högre elpriser än vi. Elstöd för November och December betalas ut senare och kommer till hela landet. Det är väldigt stora summor som ska betalas tillbaka till hårt prövade elkonsumenter. Försäkringskassan ska sköta om att betala ut pengarna varnar nu för ökade försök till bedrägerier. Vissa politiker klagar över att de inte får reda på hur stora elräkningar folk har och hur stort elsödet blir. Nu har ju offentlighetsprincipen aldrig gällt enskilda personer utan ett sätt att kunna granska våra makthavare och myndigheter. Hur stor min elförbrukning är är mitt eget bekymmer och jag kämpar med att få den så låg som möjligt. Men jag tycker att det är min ensak och att andra inte har med den att göra.

Fakta om elpriser

Av , , 17 kommentarer 27

Energiforsks VD slår fast att stängningen av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 medförde ökade elpriser i södra Sverige, prisområde 4, med upp till 50%. Verkar som att han inte läst Dagens Nyheter och Västerbottens Kuriren som påstår att stängning av kärnkraftverk inte påverkar elpriset.

Minskad konsumtion

Av , , 4 kommentarer 14

På vänsterkanten har man länge propagerat för minskad privat konsumtion. Kanske svenska folket börjar förstå innebörden av det nu när konsumtionsutrymmet minskat kraftigt på grund av skyhöga prisökningar ? De rödgröna ägnade dessutom 8 år till att höja mängder av skatter,vilket ger mindre pengar i plånboken.

Minskad ekonomisk tillväxt innebär lägre skatteintäkter för det offentliga, lägre löner och pensioner. Detta leder till sämre offentlig service, sämre vägar och järnvägar mm.

Fritidsgårdar

Av , , 2 kommentarer 22

Skjutningar och sprängningar ökar och Sverige drabbas skyhögt mera än våra grannländer av denna brottslighet. Vi har hur länge som helst fått höra från vissa grupper att längre straff är helt fel. De har fört fram att det är en brist på fritidsgårdar och att flera fritidsgårdar ska hjälpa till att lösa problemen.

Det var då häpnadsväckande att höra den store brottsförnekaren Jerzy Sarnecki, BRÅ, säga att fritidsgårdar hjälper till att göda kriminaliteten. Hur ska de så kallade experterna ha det egentligen? Hur ställer sig vänsterpartierna till detta, de som propagerat för flera fritidsgårdar som en lösning på brottsvågen?

Skogsbränder

Av , , 2 kommentarer 14

Våra skogar har ofta formats av miljontals år av bränder. Förr brann skogarna i norra Sverige vart 30-100 år i genomsnitt. 1-2 % av Sveriges skogar brann varje år in man började bekämpa bränder. Nu brinner ca 0,16 promille. Bränderna startades av blixtnedslag och senare även av mänsklig aktivitet.

Bränder är naturens egna sätt att söta ekosystemet och många arter är beroende av bränder. Därför gör man naturvårdsbränningar både i och utanför reservat. Man brukar även utföra hyggesbränningar på en viss areal årligen.

På de brända områdena kan man studera den naturliga ordning som växter återkommer, växtsuccesionen. Först kommer olika örter. Bland träd kommer först al och björk. Sedan tall och sist gran som ofta kommer upp i skuggan av andra träd.