Mera el

Regeringen anser att svensk elproduktion måste fördubblas till 2045 för att klara ökande behov och grön omställning. Vi behöver bygga ut olika former av energiproduktion och elnäten för att få en stabil och säker elförsörjning.

Vi fortsatt utbyggnad av vindkraft måste berörda kommuner få del av vinsten. Det är positivt att energibolagen börjar att förstå detta.

7 kommentarer

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Inte på deras bekostnad nej. Jag själv är skeptisk till vindkraft men det är det enda möjliga elproduktionen på kort sikt nu när man stängde kärnkraft med politiska beslut.

 1. Jörgen K

  Man ska nog inte låta lura sig, småskaliga batteribanker har samma livslängdsproblem som elbilsbatterier, så någon ekonomi att lagra energi tillfälligt förblir Ebberöds Bank. Solceller och vindkraft producerar oerhört oplanerat och okontrollerat. Ekonomiskt så är det och förblir en förlustaffär, det är de statliga medlen som tillförs från olika nationer som håller bolagen flytande.
  Vätgas påstås fungera men så fort man räknar på förlusterna så förblir ekvationen olösbar. Det är inte experimentella lekar som krävs.

  Sedan 2011 har inget vindkraftsbolag uppvisat vinst, så ut ur vad ska kommunerna erhålla vad?

  El kan endast förbrukas i samma ögonblick det produceras, ännu finns ingen teknik som kan upphäva det faktumet.

  Planeringsbar elproduktion genom vattenkraft, kärnkraft och värmekraftverk är den enda lösningen som ger stabilitet till andra energikällor, utan dessa baskraftaggregat kan inget fungera.

  Vansinnet att tillåta att elbilsflottan alltid ska tillåtas ha företräde genom högkapacitetsladdare kräver att vi överproducerar el för att klara de stora strömtopparna, att ladda en elbil är inte som att slå på kaffebryggaren precis….

  Så, alla som påstår att vi ska ha en ”grön omställning”, vore det inte klokt att först läsa på lite om ellära, fysik och matematik…..

  I den ”gröna omställningen” lär nog utbyggnad av våra kvarvarande älvar snart vara ett faktum.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det vore oklokt att offra de sista outbyggda älvarna. Man kan effektivisera befintliga kraftverk, men inga nya storskaliga älvutbyggnader.
   Jag har länge varit oroad över att en fortsatt kraftig vindkraftutbyggnad kommer att kräva att älvarna offras.
   Den enda realistiska planerbara elproduktionen kommer från kärnkraft. Dags att sätta igång nu.

 2. kenth

  Pumpkraftverket som vattenfall spånar på då?
  Själv hoppas jag det bara är en dålig idé för det
  Om något inkräktar på naturen o dess omgivning i förstörelse.

  • brorson

   Pumpkraftverk är det mest effektiva sättet att spara el, ger mindre omvandlingsförluster än batterier. Och varför i de norrländska älvarna och inte i de halländska åarna, som har rejäla fallhöjder? Där behövs hur som helst större vattenmagasin för att råda bot på de alltför vanliga översvämningarna.

   Polen har redan bestämt leverantör och plats för sina första reaktorer, som man säger ska ersätta kolet, nämligen vid Östersjökusten, vilket ger kortare överföringsledningar till södra Sverige än från Norrland, och därmed mindre överföringsförluster.,

 3. brorson

  Förr sa man att över klimatet råder endast Gud. Stämmer det? Ja, om vi talar om det globala klimatet. Det finns klimatpåverkande krafter, som människor inte kan påverka. Den föränderliga solaktiviteten, Jordens föränderliga avstånd till solen. Energier från yttre rymden. Kontinentalplattornas rörelser på jorden. Stilla havets yta krymper, medan Indiska oceanens och Atlantens yta växer.

  Det kommer nya vetenskapliga rön hela tiden, vilket underminerar klimatalarmisternas tro att det mänskliga vetandet är fullbordat. Sjunker oceanbottnarna, de djupast delarna, där jordskorpan är som tunnast? Skolbarnets tro att magistern vet allting, genomsyrar politiken. De har inte tid att läsa på om elektricitetslära, fysik och matematik. Och ej heller har de tid att läsa på om de verkliga orsakerna till de klimatförsämringar (marginellt och lokalt) som har orsakats av människor. Och i de västerländska skolorna har alltmer lektionstid tagits från naturvetenskaperna till genusläror och värdegrunder.

  Mig veterligt är intresset för naturvetenskaper större i de muslimska länderna och tron på klimatkatastofen mindre. Men denna tro göds kanske av muslimska ledarem som ser det västerländska självskadebeteendet som en chans för deras egna länder att ta över? Och det är så, Ryssland kommer att vinna Ukraina-kriget. EU, USA och Nato biter sig själva i svansen. Klimathotet har blivit ett religionssurrogat framför allt i västerländska postkristna sekulariserade länder, som Sverige. Männniskor behöver en religion. Minskar tron på den gamla religionen, måste man uppfinna en ny.

  Koldioxiden är synden och elektriciteten är frälsningen. Greta är klimatgudens profet. Men egentligen är det nyhedendom. Det är den gamle asaguden Tor, som åker i sin vagn över himlavalvet och framkallar elektriska urladdningar med sin hammare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.