Barnperspektivet

Av , , 3 kommentarer 15

Barnperspektivet är viktigt. Våra barn ska få det lika bra eller bättre än vi själva. Då måste vi lämna över en ekonomi i ett bra skick. I Vilhelmina verkar det bara vara Moderaterna som bekymrar sig för ekonomin och vilken framtid vi skapar för våra barn. Socialdemokraterna och Centern har ingen plan för hur vi ska få en ekonomi i balans. Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ och Politiskt initiativ vill inte spara alls och Sverigedemokraterna vill höja skatten.  Hur ska det då bli någon ordning i Vilhelmina med Sveriges högsta kostnad per invånare galopperande underskott ?

Platta till kurvan

Av , , 2 kommentarer 15

Regeringen pratar om att Sveriges strategi mot coronaviruset är att platta till kurvan. Man säger att strategin lyckades. De flesta andra länders strategi är att minska antalet döda. Många verkar ha lyckats med det. Tyvärr så är skillnaderna i antalet döda väldigt stort mellan Sverige och våra grannländer. Sverige har nu över 5200 döda av corona, skyhögt fler än grannländerna. När nu många länder börjar öppna sina gränser men svenskar stängs ute är det ju naturligt. Men det känns som att något har gått väldigt snett. En av världens största tidningar kallar Sverige för pariastat. Det är på tiden med en ordentlig utvärdering hur pandemin hanterats i Sverige.

Elimport

Av , , 7 kommentarer 18

I dag klockan 16,00 importerar Sverige el. Trots att man startat det smutsiga oljekraftverket i Karlshamn. Regeringens energipolitik har havererat och Sverige riskerar att hamna i en svår elkris om det vill sig illa. Vindkraften räcker inte till för vår elförsörjning.

Märkligt kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 15

Det var ett märkligt kommunfullmäktigesammanträde i måndags. Vi fick en chockartad redogörelse för ekonomin där prognosen på ett underskott för 2020 förändrades från – 20 miljoner till – 35-40 miljoner, Det var ingen utom moderaterna som kommenterade den katastrofala prognosen. Kommunstyrelsens ordförande, Annika Andersson, som har huvudansvaret för att kommunen gick back 27 miljoner år 2019 och som har huvudansvaret för den dystra prognosen för 2020 kommenterade inte ens ekonomin. Det är så tråkigt att för en så stor del av de förtroendevalda handlar det mesta om sig själv och sin egen situation.

Ansvar eller bluff

Av , , Bli först att kommentera 13

Vilka politiker ska styra Vilhelmina? De som vill ta ansvar för ekonomin och se till att vi anpassar utgifterna efter inkomsterna. Eller de politiker som lägger en budget där det saknas 30 miljoner i intäkter. Det är tragiskt att flera partier inte vill ta ansvar utan försöker påskina att vi får mera pengar bara vi skriver ett brev till regeringen.

Kommunfullmäktige

Av , , 2 kommentarer 13

I morgon är det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Då ska budget för nästa år beslutas. Då ska årsredovisningen för förra året gås igenom. Underskottet 2019 blev 27 miljoner. Hur kunde det gå så snett. Orsaken finns skrivet rakt ut i kommunfullmäktiges handlingar. De som styrde kommunen Centern, Kristdemokraterna, Feministiskt alternativ och Politiskt Alternativ tyckte inte att man behövde spara pengar och få bort underskotten. Därför togs inga beslut om stora besparingar. Vilket politiskt haveri! Det är jobbigt att ta tuffa beslut. Nu har egenintresset ännu en gång fått gå före kommunens bästa.

Regeringshaveriet

Av , , Bli först att kommentera 16

Nu verkar regeringen ha havererat ordentligt. Man lägger ned förhandlingarna om försvaret och vägrar att fullfölja det som en enig försvarsberedning kom fram till. Man lyckas inte få fram beslut om migrationspolitiken.Det pyttelilla Miljöpartiet verkar få diktera regeringspolitiken till stor del förutom en svag statsminister.

Nu vill man inte att regeringen ska granskas av den kommande Coronakomissionen. Man vill därtill att resultatet ska presenteras efter valet 2022. Det innebär att det politiska ansvarsutkrävandet för det som skett under krisåret 2020 ska ske först vid valet 2026. Vilket totalt haveri! Att man inte bara avgår.

Skogen är viktig

Av , , 2 kommentarer 13

Den svenska exporten av pappersmassa, papper och sågade trävaror drog år 2019 in 150 miljarder till Sverige. Dessutom skapas jobb i skogsbygder, industri och transportnäring. Speciellt viktigt i inlandet där det inte finns så mycket industrijobb. Skogen är en viktig inkomstkälla för alla privata skogsägare där många lägger ned stort arbete på att sköta sin skog.