Ödesfrågan för Inlandet

Av , , 4 kommentarer 16

Bättre kommunikationer är nog ödesfrågan för Inlandet. Efter år av eftersatt vägunderhåll blir vägstandarden sämre och sämre. Trafikverkets förslag att börja klassa ner statusen på Riksvägar spär på en negativ trend. Mera pengar måste till för att underhålla och rusta upp vägnätet.

En satsning på Inlandsbanan vore ett lyft för Inlandet. Med förhållandevis små pengar skulle banan kunna rustas upp för tyngre tonnage och högre hastigheter, för både gods och persontransporter.

Riksdagen måste säga ifrån på skarpen om inlandsflyget. Miljöpartiets attacker måste stoppas. Det är nödvändigt med flyg för att på rimliga restider komma till Stockholm och tvärt om.

Finkan för oliktänkande

Av , , 4 kommentarer 15
Vad käckt med vänsterpartisten i Stockholm som vill fängsla politiska motståndare. Gammal kommunistisk tradition. Viktigt att vårda sitt arv.
De är nog sura för att Karolinska klassats som ett av världens bästa sjukhus. Går ju emot allt som kommunismen står för.

Inlandet stryps

Av , , 9 kommentarer 22

Efter regeringens planer på att satsa hundratals miljarder på snabbtåg i södra Sverige och attackerna mot inrikesflyget kommer nu nästa förslag. Man vill ta bort klassningen som riksintresse för riksvägarna 90 och 92. Vägarna har stor betydelse för transporter av virke och annat gods samt för persontransporter. En nedklassning kommer säkerligen följas av minskat vägunderhåll och sänkta hastigheter. Utarmningen av Inlandet fortsätter. Vi måste få en ny regering!

Pressa diktaturer

Av , , Bli först att kommentera 7

1939 slöts samarbetsavtal mellan diktaturerna i Nazityskland och Sovjetunionen. En pakt där de delade upp Europa och där Tyskland fick köpa råvaror för att bygga upp sin krigsmakt. Västmakternas reaktion var svag. Kriget kom snart.

Nu till slut sätter de demokratiska staterna press på diktaturerna i Ryssland och Kina. Man inför sanktioner för alla överträdelser av konventioner, kränkningar av mänskliga rättigheter och mord. Helt rätt av EU, USA, Canada och andra att säga ifrån. Det krävs globalt samarbete för att upprätthålla frihet och demokrati.

Svårt val?

Av , , Bli först att kommentera 11

Liberalerna verkar splittrade i två läger när det gäller framtida samarbeten. Sverigedemokraternas huvudfråga är att minska invandringen. Vänsterpartiet vill skapa ett socialistiskt samhälle. I deras partiprogram står det:

”De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former”.

Verkar vara ett jättesvårt val för Liberalerna. De är nog alltför splittrade för att ingå i någon regering överhuvudtaget och attraherar så få väljare att de åker ur riksdagen.

Skogens dag

Av , , Bli först att kommentera 13

FN har utropat den 21 Mars till internationella skogsdagen. Vi kan tänka på alla 330.000 skogsägare i Sverige. Många lägger ned otrolig tid och möda för att sköta om sina skogar, skapa sågtimmer och massaved samt bevara naturvärden.

Skogen på bilden har jag skött i mer än 50 år. I tioårsåldern började jag röja med röjkniv. Sedan röjde jag med röjsåg. Sedan har jag huggit björk och vindfällen. Skogen har gallrats med maskin 2 gånger. Den är nu 65 år gammal. Vilhelmina, Södra Lappland.

Avskaffat stöd

Av , , 4 kommentarer 15

Nu vill Miljöpartiet avskaffa stödet till regionala flygplatser. Det var ju väntat. Efter neddragning av vägunderhåll, och planer på snabbtåg mellan storstäder kommer nu kravet detta krav. De regionala flygplatserna överlever inte utan statligt stöd.Landsbygden ska utarmas med MP politik.

Nu vill man dessutom straffbeskatta hög elförbrukning. Vad ska då snabbtågen drivas med? Ångmaskin?

Ungdomsarbetslöshet

Av , , 2 kommentarer 6

Det är så tråkigt med den höga arbetslösheten bland unga, 18-24 år. I Sverige är 11,8 % arbetslösa. I Västerbotten ligger tyvärr Vilhelmina i topp med 16,4% av ungdomarna arbetslösa. Ett klart misslyckande.