Verkligheten

Av , , 11 kommentarer 20

Det är viktigt att säga sanningen om tillståndet i Sverige med den nu okontrollerbara gängbrottsligheten. Alltför länge har problemen bagatelliserats och förnekats av vissa som nu har ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Personer som pekat på problemen har bespottats och frysts ute. Nu ser vi resultaten. Värsta situationen i Europa som är svår att snabbt åtgärda.

Elhaveri

Av , , 14 kommentarer 21

I Tyskland har energipolitiken havererat. Tyskland har varit förebild för de rödgröna i Sverige. Inriktningen har varit att lägga ner kärnkraft och förlita sig på el från sol och vindkraft.

Nu verkar bekgrundsanalysen inte vara så genomtänkt. Det har visat sig bli effektbrist och skyhöga elpriser. I Tyskland har man byggt ut vindkraften och el från solen som ska täcka elbehovet. Man glömde bara bort att vindkraften bara producerar 17% av den maximala produktionen på grund av att det inte blåser hela tiden.

Nu river man vindkraftverk för att utöka befintliga kolgruvor. El från kolkraftverk blir helt nödvändiga och utsläppen ökar med det.

Elpriserna i Tyskland blir skyhöga vilket pressar industrin och får företag att vilja lämna landet.

Så går det när man bygger energipolitik på drömmar!

Inget beslut

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde fattades inget beslut om att anlägga parkeringar i Tingshusparken. Frågan kommer att utredas vidare och man kommer att titta på olika alternativ. Vi i Moderaterna ser det som en delseger att planerna stoppats och att frågan ska beredas på nytt. Det är viktigt att föräldrar kan hämta och lämna sina barn vid Volgsjö skola på ett säkert sätt.

Man måste se över vilka behov till parkeringsplatser som finns för kommunanställda och besökare i tätorten och hur det kan ordnas utan att förstöra bilden av tätorten och viktiga miljöer.

Tingshusparken

Av , , 4 kommentarer 14

Till gårdagens möte om Tingshusparken kom ett trettiotal personer för att höra om kommunens planer. Det rådde stor enighet om att Tingshuset, Volgsjö skola och parken framför är kommunens ansikte utåt, kulturhistoriskt värdefullt som bör bevaras.

Många alternativ framfördes på möjligheter att lämna och hämta barn som går i Volgsjö skola. Flera alternativ framfördes på möjligheter att parkera för kommunens anställda och för besökande. Man påtalade att det helt och hållet saknats en diskussion om dessa frågor och att kommunstyrelsen bör se över och utreda alternativen innan beslut tas.

Rädda Tingshusparken

Av , , Bli först att kommentera 16

Tingshuset i Vilhelmina och miljön omkring tillhör vårt kulturarv. Det måste vårdas väl.

Nu finns planer på att göra del av parken framför Tingshuset till parkering.

Det tycker jag och Moderaterna i Vilhelmina är en väldigt dålig idé.

Det finns bättre alternativ för att föräldrar ska kunna lämna sina barn vid Volgsjö skola på ett säkert sätt.