Nya uppenbarelser

Av , , 8 kommentarer 30

Ser att Socialdemokraterna ska uppdatera sin politik på riksplanet till verkligheten. Nu har man upptäckt att det finns invandrare som bott i Sverige i 20 år utan att lära sig svenska eller att arbeta. Socialdemokraterna har styrt landet i 75 av de senaste 100 åren. Men det är ju bra att anpassa sin politik till hur det ser ut i Sverige.

Gretas protester

Av , , 7 kommentarer 33

I Sverige har utsläpp av CO2 minskat under årtionden. Man kan oroa sig för att den största ökningen av utsläpp i världen sker i Kina när man kraftigt bygger ut elproduktionen i koleldade kraftverk. Men det är säkert inget att oroa sig för då Greta Thunberg aldrig har sittstrejkat som protest mot det som sker i Kina.

Kretslopp

Av , , 6 kommentarer 18

Verkar vara svårt för vissa att förstå det man lär sig i grundskolan om kolets kretslopp. Växter,buskar och träd växer upp och dör sedan i ett naturligt kretslopp. Kol ,olja och naturgas som tas upp ur jorden ingår inte i ett naturligt kretslopp utan tillför CO2 till atmosfären.

Sagaleden

Av , , 3 kommentarer 19

I helgen invigdes Sagaleden. Skandinaviens längsta skoterled som är ca 65 mil lång från Örnsköldsvik till Mosjön. Leden följer i stort Sagavägen och går genom 7 kommuner

Drevet mot företagare

Av , , 3 kommentarer 26

Många företagare bedriver sitt företagande som enskild firma. Företagets registreringsnummer är då samma som personnumret. Elavtal och nätavgifter kopplas till ett personnummer. Särskilt lantbrukare kan ha väldigt hög elförbrukning och får då väldigt höga elräkningar. De får också tillbaka stora belopp när elstöd utbetalas. Detta irriterar naturligtvis många. Särskilt de som inte gillar företagande och lantbruksföretag.

Lodjursjakt

Av , , 3 kommentarer 13

Nu börjar jakten på lodjur. Syftet är att ha en rimlig nivå på antalet djur. Nu visas bilder på renar som dödats av lodjur inom Rans sameby. En tragedi för varje renägare. För att kunna bedriva en vettig renskötsel måste vi ha rimligt stora stammar av lodjur. Därför behövs jakten.

Kompetensbrist

Av , , 2 kommentarer 18

Det är svårt att rekrytera kompetent personal till många inlandskommuner. Sjukvård, vård och omsorg är några områden. När det gäller andra områden som tekniska frågor, byggande samt vatten och avfall krävs att kommunerna samarbetar mycket mera, Tyvärr finns motstånd från vissa som är rädda att någon chef eller tjänsteman hamnar i en annan kommun. Men vi är befolkningsmässigt små kommuner med begränsade resurser där samarbeten krävs om man inte slår samman kommuner.