Inget flygstöd

Av , , Bli först att kommentera 11

När flygskatten infördes så utlovades stöd till berörda kommuner. Centern var då emot flygskatten. Inga pengar har hittils utbetalats. Nu tas pengarna för ersättning bort, 80 miljoner kronor och centern är för flygskatt och borttaget bidrag. Det här är jättedålig politik för oss som bor i Inlandet och är helt beroende av ett fungerande flyg.

Kommunerna behöver statens stöd

Av , , 1 kommentar 8

Regeringspartiernas budgetförslag innehåller inte tillräcklig uppräkning av stödet till kommunerna. Många kommuner har en oerhört svår situation och behöver skära hårt i sina verksamheter. Då är det en felaktig prioritering att satsa stora belopp på att folk ska vara lediga och öka stödet till FN. Äldreomsorg och skola behöver pengarna bättre!

Kunskap och förnuft måste styra

Av , , Bli först att kommentera 10

Man måste beundra unga människor som sätter sig in i aktuella problem och agerar för att skapa opinion, Greta är ett sådant exempel. Det finns en rad miljöproblem som vi måste ta tag i. Giftiga utsläpp, plaster i haven, minskande fiskbestånd med mera. Det är otvivelaktigt så att klimatet förändras och medeltemperaturer stiger på jorden. Många kopplar detta till ökande koldioxidhalter i luften. När man lyssnar på forskare så slås man av att man tror och har teorier, men ingen vet säkert. Det står dock klart att vi måste minska användandet av fossila bränslen och använda andra energikällor. Där har vi i Sverige kommit långt.

Vi måste undvika hysteri och undergångsteorier. Kunskap och förnuft måste styra vårt handlande.Greta har blivit en symbol för vänstern som kräver nolltillväxt, ett annat ekonomiskt system, avskaffande av marknadsekonomin och ett statsstyrt ekonomiskt system. Det vore det dummaste som kan hända. Exemplen ute i världen talar sitt tydliga språk. Det är marknadsekonomin som lyft många människor ur fattigdom världen över.

Vi måste prioritera rätt

Av , , Bli först att kommentera 13

Vi politiker måste sköta våra uppdrag på bästa sätt och se till att skattebetalarnas pengar verkligen prioriteras till det som är viktigast. Vård, skola och omsorg hör till kommunernas kärnuppgifter och måste prioriteras. De äldre som kämpat ett helt liv och betalat skatt förtjänar en bra ålderdom. Hög kvalitet på boenden med kvalificerad personal och bra mat är ett måste. Jag blir upprörd när man läser om en kommun som tänker sänka temperaturen med 3 grader i äldreboenden för att spara pengar. Man tänker dela ut filtar för att de boende inte ska frysa? Där tycker jag inte att man prioriterat rätt i den kommunala verksamheten . De äldre ska inte behöva frysa i våra äldreboenden.

Arbetslösheten stiger

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu ökar arbetslösheten i Sverige. Det måste vara ett av regeringens största misslyckanden att ha som målsättning att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 och få som resultat att vi nu har en av de högsta arbetslöshetssiffrorna. Nu är det 3 månader kvar till år 2020 och regeringen meddelar att man givit upp sin stolta målsättning. Den dåliga politiken som förts har lett till låg tillväxt trots högkonjunktur. Och nu kommer lågkonjunkturen…….

Vi har en jättesnäll regering

Av , , Bli först att kommentera 22

Tänk vilken satsning regeringen gör. 1 miljard till 5000 personer. Det blir 200 000 kronor till var och en som vill vara ledig från sitt jobb. Vi får alla förmånen att vara med och betala. Helt fantastiskt ! Din granne kan vara ledig ett helt år och du betalar utan att du behöver göra något. Det dras direkt på skattsedeln. Vilken snäll regering vi har !

Handlingsförlamad regering

Av , , 1 kommentar 19

Antalet skjutningar och sprängningar ökar i Sverige. Vi har en regering som verkar handlingsförlamad. Varför görs inget konkret ? Hittils bara prat. Regeringen måste styra landet och ta tag i verkliga problem. Annars bör den avgå!

Hur stärker man äganderätten ?

Av , , 1 kommentar 15

Regeringskoalitionen har meddelat att man vill stärka äganderätten, Det är ju jättebra! Nyligen läste jag att regeringen vill anslå 50 miljoner för att stärka äganderätten. Då började jag fundera hur man vill stärka äganderätten med 50 miljoner kronor ? Det måste vara svårt att på allvar stärka äganderätten med en förhållandevis liten summa pengar. Så idag får man läsa att regeringen minsann vill stärka äganderätten med 50 miljoner kronor! Man vill anslå 50 miljoner för att lösa in skogsägares skog ???

Vem försöker man lura ? Att lösa in skog från privata skogsägare är ju motsatsen till att stärka äganderätten. Man tar ju ifrån skogsägaren rätten till sin skog!