Skogsplantering

Av , , 12 kommentarer 14

Nu på våren ska många skogsägare plantera nya skogsplantor på sina föryngringsytor. Då skapas ny skog för framtiden. De nya träden ska växa i kanske 80-100 år. Skogsbruk är väldigt långsiktigt. Växande skog är viktig för koldioxid och klimat, för framtida försörjning av trä och pappersprodukter samt för att skapa livsmiljöer för djur och andra växter.

Kommunens gator

Av , , 2 kommentarer 13

Moderaterna i Vilhelmina har i budgetarbetet inför 2024 lagt förslag om att upprätta en femårsplan för upprustning av kommunens egna gator och vägar samt att avsätta 4 miljoner kronor årligen till detta.

Vägarbeten

Av , , 7 kommentarer 14

När man läser listan över vägarbeten kommande sommar så verkar det vara väldigt lite i inlandet. Trafikverket har ju länge nedprioriterat oss som bor en bit från kusten.

Har vi råd?

Av , , 3 kommentarer 11

Har vi råd med mera vindkraft i Sverige? Elen från vindkraftverk är inte så dyr. Men när man räknar på de kostnader som tillkommer i elsystemet så blir elen dyr eftersom det inte blåser jämt och då måste andra kraftslag komma in för att täcka upp.

Vissa tycker att vindkraftverk är vackra och andra tycker att de är fula. Det viktiga är dock att vi får en stabil elförsörjning som fungerar i alla väder. När det är soligt eller molnigt, blåser eller är vind stilla. Många har trott att man kan basera elförsörjningen på enbart sol och vind, men det är nog en utopi.

Danmark har satsat på elförsörjning från sol och vind. Men det räcker inte. Man har även stor elproduktion i kolkraftverk. Man har även ett betydligt högre elpris än i Sverige.

Det är utmärkt att vi har en regering som förstått att vi behöver mera kärnkraft i Sverige. Det behövs för en stabil elförsörjning till rimligt pris. Det går även att effektivisera befintlig vattenkraft. Men när en kraftigt utbyggd vindkraft kräver mera reglerkraft, är vi då beredda att offra de sista utbyggda älvarna?

Underskott

Av , , Bli först att kommentera 15

Det var fel av den politiska majoriteten att budgetera för ett underskott på 8 miljoner under innevarande år, 2023. Vi Moderater reserverade oss mot beslutet.

Nu ligger prognosen för 2023 på ett underskott på 8,5 miljoner och riskerar att öka ytterligare. Vilhelmina måste ta nya tag och räta upp ekonomin.