Folkhälsa

Av , , 1 kommentar 14

Igår hade Vilhelminas nya Folkhälsoråd möte. Rådet består av politiker, socialtjänst, skola, polis och sjukvård. Viktigt att alla arbetar för bättre folkhälsa. Särskilt oroande med unga som mår dåligt. Viktigt med rätt matvanor och mera rörelse/motion. Ett enkelt sätt är för närboende föräldrar att sluta skjutsa och hämta barnen till och från skolan.

Riktlinjer för Folkhälsorådet kommer att utarbetas och sedan antas av kommunfullmäktige.

Mera el

Av , , 7 kommentarer 10

Regeringen anser att svensk elproduktion måste fördubblas till 2045 för att klara ökande behov och grön omställning. Vi behöver bygga ut olika former av energiproduktion och elnäten för att få en stabil och säker elförsörjning.

Vi fortsatt utbyggnad av vindkraft måste berörda kommuner få del av vinsten. Det är positivt att energibolagen börjar att förstå detta.

Små kommuner

Av , , 18 kommentarer 8

Flera inlandskommuner tappar i invånarantal. Vi har några av landets minsta kommuner till antalet invånare i vårt län. Hur liten kan en kommun bli? Det  är svårt att minska en kommunal organisation i takt med den minskande befolkningen. Trots ökande samarbeten blir det allt svårare att finansiera den kommunala verksamheten. Hur kan vi öka finansieringen av kommuner i kris som trots allt bidrar till nationens intäkter genom sina naturtillgångar?

Vi måste väga diskutera hur vi hanterar en svår situation. Att kunna upprätthålla en bra kommunal service trots minskande befolkning. Vi samarbetar ändå i ganska liten utsträckning. Kan staten bidra till kommunsammanslagningar med syftet att bibehålla levande kommuner där medborgarna känner samhörighet och demokratisk delaktighet?

Svåra frågor som kräver mera debatt

Starkare tillsammans

Av , , 6 kommentarer 10

När vi nu blir medlemmar i NATO så blir vi tryggare. Vi är starkare tillsammans med andra.. Ensam är man bara ensam. Ryssarna blir förstås arga. De vet att NATO inte har några avsikter att anfalla Ryssland men nu för de svarare att dominera, ockupera och förtrycka sina grannstater.

Extra pengar

Av , , 2 kommentarer 9

Region Västerbotten får nu 166 miljoner extra av regeringen. Undrar hur det räcker i en region som länge varit misskött och visat på årliga underskott och en ökande skuldsättning. Nya kvastar sopar bättre!