Budget 2021 i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 15

Synpunkter på budgetförslag 2021

 

Moderaterna i Vilhelmina har en positiv syn på kommunens framtid. Vi tror på att ökat företagande och flera jobb kan skapa tillväxt i kommunen om rätt förutsättningar ges.

Det är viktigt att lära av de misstag som gjorts när det gäller ekonomin. Vi måste få en ekonomi i balans, där resultaten blir överskott istället för stora underskott.

Vi befarar att resultaten för innevarande år, 2020 kommer att bli stora underskott när som beslutade besparingar inte hunnit verka. Därför verkar budgetförslaget för 2021 vara alltför optimistiskt. Är det en valbudget för 2022?

Moderaterna vill satsa på kommunens kärnverksamheter. Därför vill vi projektera en utbyggnad av Volgsjö skola snarast. Vi vill anslå 3 miljoner kronor i budget 2021. Att fortsätta att hyra baracker för 1,2 miljoner kronor årligen är ekonomiskt vansinne.

Vi saknar en ordentlig analys av varför man vill överföra sophämtningen i kommunal regi. Vi säger därför nej till en investering på 4,5 miljoner i en sopbil. I Vilhelmina kommun har vi en väldigt stor kommunal verksamhet med många anställda. Kommunen är den största fastighetsägaren och ytterligare förvärv har nyligen gjorts. De små privata företagen trycks undan av en stor och stark kommun. Varför ska sophämtningen kommunaliseras? Den har utförts av privata företagare så länge man minns.

Vi anser att politikerna bör visa vägen och ta ansvar i en svår kris med att sänka sina arvoden med 20%

Bidragen till politiska partier bör även sänkas med 20% eftersom Vilhelmina har väldigt generösa partistöd och vi måste få ned utgifterna.

 

Vilhelmina 2020-04-27

 

Lars Eliasson

Ordförande och gruppledare

Moderaterna i Vilhelmina

Demokratin hotas

Av , , Bli först att kommentera 13

Intressant läsning från Säkerhetspolisens rapport 2020-03-26:

”Främmande makts angrepp och aktiviteter för att försvaga Sverige pågår ständigt. Angreppen riktar sig också mot fler områden, såväl grundläggande individuella rättigheter, det ekonomiska välståndet, det politiska oberoendet och den territoriella suveräniteten.

– Främmande makts avsikt att påverka Sverige och svenska intressen har under senare år stärkts och deras förmåga har ökat. Samtidigt har globalisering och digitalisering gjort oss mer sårbara. Utvecklingen av säkerhetsskyddet har inte gått i samma takt och det har skapat ett gap mellan hot och skydd som får konsekvenser för Sveriges säkerhet, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Ett 15-tal stater har underrättelseofficerare stationerade i Sverige. Det största hotet kommer från Ryssland och Kina.

Rysslands underrättelseverksamhet mot Sverige handlar om spionage mot säkerhetskänslig verksam-het men också om att bedriva påverkansoperationer, använda ekonomiska maktmedel och öka polariseringen i samhället.

Kina bedriver avancerat cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling.

Det finns dessutom exempel på hur både Ryssland och Kina angriper individer i Sverige och underminerar grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.”

 

Det är viktigt att vi stärker vårt totalförsvar för att kunna försvara vårt land, vårt oberoende , välstånd och demokrati!

Mera åtgärder krävs

Av , , Bli först att kommentera 8

Antalet konkurser ökar kraftigt. Antalet permitterade, varslade om uppsägning  och arbetslösa ökar snabbt. I flera grannländer har man infört direktstöd till företag för att undvika en onödigt djup kris. De partier som styr landet, socialdemokrater,miljöpartister, liberaler och centerpartister verkar ha svårt att fatta nödvändiga beslut nu när Sverige behöver snabba beslut om åtgärder.

Inkompetenta ministrar

Av , , 4 kommentarer 24

Sveriges finansmarknadsminister heter Per Bolund. Han är utbildad biolog. Han har nog aldrig haft ett riktigt jobb. Han har inga ekonomiska utbildningar. Han är finansmarknadsminister i Sverige. Han har fått sitt jobb på grund av att socialdemokraterna vill behålla makten och är beroende av Miljöpartiet. I Miljöpartiet finns tyvärr inga ekonomer.Nu tycker Per Bolund att det krävs nya regler för att företag ska ha större buffertar i kristider. Per Bolund har inga erfarenheter av företagande.  Många företagare slåss för att bygga upp sina företag. Ofta tvingas man att leva snålt och inte ta ut någon lön. Det finns inga möjligheter till att bygga buffertar. Man vill bara klara sitt företag och kunna driva vidare sin företagardröm. Det är oerhört smärtsamt att tvingas till att säga upp anställda och att se sin dröm gå i kras. Det har Per Bolund ingen som helst insikt i!

Sänk skatten

Av , , Bli först att kommentera 18

I dagsläget verkar vissa länder klarat coronakrisen bättre än Sverige. Sydkorea har få dödsfall per invånare. Tyskland har också bättre siffror just nu.

Nu argumenteras det för högre skatter i Sverige för att klara kommande kriser. Då ska vi komma ihåg att skattetrycket i Sverige är ca 43 %. I Sydkorea 28 % och i Tyskland 38 %. Då tycker jag att vi börjar med att sänka skatterycket med 5 % till Tysklands nivå och ser till att använda skattepengarna på rätt sätt. Satsa på det som är viktigt och bort med allt flum.

Var kommer pengarna ifrån?

Av , , Bli först att kommentera 14

Vänsterdebattörer verkar inte ha förstått varifrån skattepengarna kommer som föder den offentliga sektorn. De kommer naturligtvis från de skatteintäkter som privata företag genererar. Utan dessa skulle vi inte ha den välfärd som vi har idag. Därför måste staten rädda privata företag i kristider. Annars kommer vi att får svåra tider i Sverige.

Det rullar på i skogen

Av , , Bli först att kommentera 17

Trots krisen så rullar arbetet på i skogen. Avverkningsgrupper och åkerier jobbar på med avverkningar och transporter. Produktionen i sågverk och massa/pappersindustrin rullar på. En viss avmattning börjar synas nu. Vi får hoppas på att krisen klingar av så att vi undviker en djup nedgång.Skogsnäringen är oerhört viktig för Västerbotten och Sverige.

Norge klarar sig bättre

Av , , Bli först att kommentera 13

Såg en intervju med Norges statsminister Erna Solberg där hon berättade om hur landet agerat i coronakrisen. Norge har agerat på ett mera resolut sätt och har därför betydligt färre döda per invånare. I Sverige har vi en statsminister som styrt landet i 6 år och som inte vill ta ansvar för landets dåliga beredskap.