22 kronor litern

Av , , 11 kommentarer 35

Dieseln kostar snart 22 kronor litern. Men vänstern gnäller över att Moderaterna sänker skatten med 50 öre. Man driver folk och företag från landsbygden.

11 kommentarer

Svammel

Av , , Bli först att kommentera 22

Nu när vi har ett spänt säkerhetspolitiskt läge och skulle behöva en stärkt säkerhet har vi en försvarsminister som står och svamlar i TV om att en NATO option är ett experiment. Tragiskt! Synd att Moskva falangen inom Socialdemokratin fortfarande har sådant inflytande.

Bli först att kommentera

Vattenkraften

Av , , Bli först att kommentera 26

Utbyggnad av vattenkraft har lagt stora landområden under vatten och förstört många miljöer. Men det har också gett oss en värdefull,planerbar energikälla som bidragit till Sveriges välstånd. Vi behöver vattenkraften för elproduktion när det inte blåser och som en säker och billig energikälla.Det är svårt att få tillstånd till nya vattenregleringar, men gamla kraftverk kan effektiviseras för att producera mer el.

Nu ska alla kraftverk miljöprövas och det är komplicerade processer. En hel del kan göras för att underlätta fiskvandringar. Men vi har tyvärr inte räd att ta bort stora delar av vattenkraftsproduktionen. Man bör vara ytterst försiktig med att riva bort gamla kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det måste vara sans och balans när det gäller vattenkraften.

Bli först att kommentera

Försvara Gotland

Av , , 4 kommentarer 21

Det är bra att vi stärker vårt försvar av Gotland. Gotland är en strategisk plats i Östersjön och viktig för försvaret av de demokratiska staterna. Att Ryssland anser att svenska soldater på Gotland är ett hot mot Ryska soldater säger ju allt om de Ryska planerna.

4 kommentarer

LO fackens roll

Av , , 10 kommentarer 30

Jag har trott att de lokala fackklubbarnas roll var att demokratiskt välja sina företrädare för att de skulle kämpa för bättre arbetsvillkor. Men nej så är det tydligen inte. LO facken styrs av Socialdemokraterna och dess roll är tydligen att sprida partipropaganda och samla in medlemmarnas pengar för att skickas till den Socialdemokratiska valrörelsen.

10 kommentarer

Sverige i EU

Av , , Bli först att kommentera 15

Sverige behöver en ny regering som stärker vår position i EU och slåss för svenska intressen. Under Alliansregeringen rankades Sverige bland de 4 mest inflytelserika länderna av 28. De Socialdemokratiska regeringarna har inte haft samma höga ambition. Man har inte ens brytt sig om att skicka svenska ministrar till ministermöten. EU är världens största frihandelsområde och oerhört viktig för svensk export.

1 Januari blir Sverige ordförandeland i EU. Då är det viktigt att vi har en Moderatledd regering på plats. För Sveriges skull. Vi kan inte lämna över viktiga beslut som rör vårt land till aktivistiska EU byråkrater eller okunniga politiker. Om vi inte engagerar oss kommer de att köra över oss och styra landet i fel riktning. EU skall inte tillåtas att ta över bestämmandet över frågor som idag beslutas om i Sverige.

Bli först att kommentera

Minister utan ansvar

Av , , 7 kommentarer 35

Många runt om i Sverige sliter med byråkrater som kräver att man bygger om sina avloppsanläggningar. Man tvingas lägga ner stora summor pengar på sådant som i många fall har liten effekt på miljön. Men Miljöminister Strandhäll, hon som inte betalar sina räkningar, hon bryr sig inte heller om att ha ett godkänt avlopp. Ett sådant föredöme

7 kommentarer

Mp sjunker

Av , , 8 kommentarer 31

Miljöpartiet sjunker i opinionen och skulle inte komma in i Riksdagen vid ett val visar en opinionsundersökning. Det finns hopp för Sverige ändå!

8 kommentarer

Landsbygdsförbud

Av , , 4 kommentarer 29

Enligt Socialdemokratiska Aftonbladet är det ingen rättighet att bo på landsbygden. Att Regeringen försöker att driva folk från landsbygden genom chockhöjda priser på el och drivmedel samt nedrustning av vägnätet har vi förstått. Men ett direkt förbud var en överraskning.

4 kommentarer

Noll koll

Av , , 9 kommentarer 18

Vi har en regering med noll koll. De verkar vilja ha det så. När många påpekar att vi inte vet hur många som befinner sig i landet och att vi måste ha en folkräkning så säger regeringen Nej! Socialdemokraterna vill räkna katterna i Sverige istället. När staten betalar ut 20 miljarder ur vår gemensamma kassa på felaktiga grunder så måste man åtgärda det. Det finns många områden som behöver mera resurser. Vi behöver en ny regering med ett annat fokus.

9 kommentarer