Naturvärden förstörs

Av , , Bli först att kommentera 26

Jag läste häromdagen om att naturvärden går till spillo i de naturreservat som skapats. I nästan 1/3 av reservaten förstörs naturvärden på grund av att reservaten inte sköts.Detta visar ju bara på verkligheten. Man skapar inte reservat för att bevara naturvärden utan för att områden skall vara orörda. Det handlar om en jakt på areal och inte att man vill skydda arter och biotoper.

Skogsstrategi

Av , , 5 kommentarer 22

Nu har vi skogsstrategier som arbetats fram i våra regioner i samarbete mellan olika intressen i samhället. Ska detta arbete få köras över av byråkrater i Bryssel och Miljöpartister i regeringen? Aldrig i livet. Den skog som jag brukar och som brukats av min farfar och far skall jag fortsätta att bestämma över och bruka. Det kallas äganderätt!

Utan ansvar

Av , , 4 kommentarer 24

Miljöaktivisterna tar inte ansvar för Sveriges framtid.De vill bara förändra landet utan att tänka på konsekvenserna. Nooshi Dadgostar var glad över sin seger och sade att nu blir det inga hyreshöjningar. Men vad händer då om man som miljövänstern vill förbjuder alla kalavverkningar? Vi kan anta att utbudet av skogsråvara minskar med 50% därför att lönsamheten minskar. Då kommer virkespriserna skjuta i höjden och priset på sågade trävaror öka kraftigt. Samtidigt som man vill stoppa tillverkningen av cement på Gotland och förbjuda husbehovstäkter vid byggandet av skogsbilvägar. Ökande fordonsskatter och drivmedelspriser samtidigt som en kommande elbrist driver upp elpriserna.

Vad händer efter allt detta? Byggkostnaderna kommer att öka kraftigt och det betalas naturligtvis av hyresgästerna. Det drabbar ju inte EU parlamentariker, ministrar och riksdagsledamöter så mycket, men vanliga löntagare och småföretagare kommer att känna av det.

Det kan ju vara bra att analysera konsekvenser av sina förslag innan de genomförs. Den växande skogen är en oerhörd tillgång som måste vårdas och tas tillvara. Den växande skogen tar upp koldioxid och bidrar till ett bättre klimat.Den gamla skogen har ingen nettotillväxt utan där avges lika mycket koldioxid eller mer i nedbrytningen som binds i fotosyntesen. Men nu verkar det ju tyvärr som att många aktivister inte bryr sig om faktiska förhållanden och har väldigt lite kunskap om hur våra skogar fungerar.

EU och skogen

Av , , 1 kommentar 25

EU försöker att styra medlemsländernas skogsbruk och förhindra ett rationellt brukande. Enligt Sveriges fördrag med EU skulle vi sköta skogsfrågorna själva.11 länder har skrivit ett protestbrev till EU, Österrike, Tyskland och Frankrike har anslutit sig. Finland har anslutit sig som stor och viktig skogsnation. Sverige har ställt sig utanför trots att vi skulle kanske drabbas hårdast.Här sviker Socialdemokraterna landsbygd och skogsnäring för att tillmötesgå Mp. Centern verkar ha abdikerat och är tyst. När ska LO reagera på att svensk skogsindustri kan stå utan virke, industrier läggas ned och folk blir arbetslösa ?

Kakabahveregeringen

Av , , 1 kommentar 21

Nu har riksdagen godkänt Stefan Löfven som statsminister på nytt med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet , Vänsterpartiet och den politiska vilden Amineh Kakabahve. Det är helt unikt att en regering bildas med så stora inre motsättningar i regeringsunderlaget och efter förhandlingar med en enskild ledamot. Allt för makten.

Återbäring

Av , , 1 kommentar 26

Moderaternas förslag på återbäring från vattenkraft och vindkraft till berörda kommuner är intressant och välbehövligt. Staten tar årligen in 1,5 miljarder i fastighetsskatt från vattenkraften. Om en ökad del av dessa pengar och från den expanderande vindkraften kan gå tillbaka till hårt ekonomiskt trängda kommuner vore det värdefullt.