Elhaveriet

Av , , 3 kommentarer 28

Sverige byggde upp en stabil fungerande elförsörjning under årtionden. Basen var vattenkraften och kärnkraften. Till det kom bioeldad kraftvärme och vindkraft.Sverige var helt självförsörjande på el. Varje timma, varje dag, året om. Fram till år 2016. Då hade något hänt. Regeringen hade satt sina planer på förtida avveckling av kärnkraften i utförande genom höjd skatt på kärnkraft. Trots att svenska Kraftnät varnat för effektbrist i södra Sverige. Sverige är indelat i 4 elprisområden och skillnaderna i pris var inte så stora. Men år 2020 hände något. 2 reaktorer i Ringhals hade lagts ner. Skillnaden i elpriser sköt i höjden. Det var alltså före Putins krig i Ukraina. Det var alltså helt självförvållat av våra rödgröna partier, trots att man avsvär sig all skuld.

Lyssnar man på de rödgröna så har de ingen lösning på problemet. Man vill bygga mer vindkraft i södra Sverige för att lösa effektbristen. Men mera vindkraft levererar fortfarande inte när det är vindstilla. Det behövs planerbar elproduktion. Det enda realistiska är ju kolkraft eller kärnkraft. Vi vill ju minska utsläppen av koldioxid så därför är kolkraft uteslutet.

En ny majoritet i Riksdagen och en ny Regering som tar tag i Sveriges elproblem är ju helt nödvändig för utveckling, jobb och välstånd i Sverige.

Skogsnäringen

Av , , 2 kommentarer 15

Skogsnäringen är den näring som bidrar med det största exportnettot. Det skapar jobb i Sverige och bidrar till vår välfärd. Det vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet minska kraftigt genom sin politik.

Vägar i Vilhelmina

Av , , 6 kommentarer 17

Vi behöver bättre vägar i Vilhelmina. Det är bra att upprustningen av vägen mellan Stalon och Dikanäs håller på att slutföras. Nu är det flera vägar som är dåliga och behöver rustas upp. Vägen mellan Storsele och Dikanäs är i bedrövligt skick och full med potthål. En upprustning är behövlig omedelbart. Väg 360 mellan Vilhelmina och Lycksele har delsträckor som också behöver rustas upp. Problemet är väl om viljan och pengarna finns?

Valmanifestet

Av , , 2 kommentarer 13

Uppsnappat från förberedelserna för Socialdemokraternas valmanifest:

– Vad tycker ni vi ska ha som huvudbudskap i valet 2022?

– Jag tycker vi ska ha ” Vi ska knäcka gängen”.

– Men det har vi ju haft i 8 år nu?

– Det verkar vara väldigt viktigt för Svenska folket. Förstår inte varför.

– Ja vi kör det igen.

Levande landsbygd

Av , , 11 kommentarer 24

Det måste ges förutsättningar för att hela Sverige ska leva och att vi ska ha en levande landsbygd. Företagande är grunden för utveckling och jobb. Då måste förutsättningarna bli bättre genom förenklingar av regelverk som ger långa handläggningstider hos myndigheter och bort med krångliga regler för företag och boende.

Kommunerna måste ha förutsättningar att upprätthålla en bra kommunal service genom förändrade kommunala statsbidrag och ökad återföring av intäkter från vattenkraften.

Den enorma satsningen på snabbtåg i södra delen av landet på uppemot 400 miljarder måste stoppas och en plan för att rusta upp det förfallna vägnätet upprättas. Staten måste hjälpa till att rusta upp Inlandsbanan för att kunna återinföra en fungerande tågtrafik. Stödet till de små flygplatserna måste utökas och stödet till elflyg och vätgasdrivet flyg öka.

Staten måste hjälpa till att förbättra sjukvården och korta vårdköerna så att vi får en likvärdig sjukvård i hela landet.

Rimliga elpriser

Av , , 4 kommentarer 32

Vi måste ha rimliga elpriser för företagen så att de kan överleva och växa. Miljöpartiet vill bojkotta företag som har det tungt och klagar på höga elpriser. Partier som vill bilda regering med Miljöpartiet kan ju inte kalla sig företagsvänliga.

Idrott viktigt

Av , , 2 kommentarer 16

Det är viktigt att satsa på våra ungdomar. En lugn och trygg uppväxt i en skola med bra lärandemiljö och bra lärare lägger grunden. Tillgången till fritidsaktiviteter med fritidsgårdar och kulturutbud är viktigt. Många håller på med idrott under uppväxtåren. Rörelse och idrott är viktigt för hälsa och välbefinnande. Idrottsrörelsen gör stora insatser för ungdomarna och samhällets stöd till idrotten och idrottsanläggningar bidrar till ett bra utbud av idrott för de som växer upp och skapar våra framtida samhällen.

Bruna partier

Av , , 12 kommentarer 54

De partier som medvetet lade ner fossilfri kärnkraft för att vi nu mitt i sommaren istället ska bränna olja i Karlshamnsverket kan ju inte rimligen kalla sig miljövänliga. Den smutsiga oljan gör väl dessa partier rätteligen till bruna?

Miljöpartiets krav 2014 var ju att kärnkraftverk stoppades. Då tillsatte Regeringen nya styrelseledamöter som bytte ut VD Magnus Hall i Vattenfall. Vattenfalls planer på 2 nya kärnkraftverk stoppades och nedläggning av kärnkrafts påbörjades genom nya skatter på kärnkraftsel.

Så nu när bristen på elproduktion sänder prischocker över hela Sverige ska svenska folket veta vilka som har ett stort ansvar för rekordpriserna på el.

Vindkraftspaus

Av , , 3 kommentarer 31

Miljöproblemen med vindkraft är alltför dåligt utredda. Olyckor med nedfallna vindkraftverk och skador på fågellivet är kända sedan tidigare. Nu kommer rapporter om att vindkraftverk sprider stora mängder plast i naturen. Rotorbladen måste bytas ut vart 10:e år. När man vägde bladen på ett vindkraftverk efter 10 år hade vikten minskat med 2 ton.. Det betyder att ett ökande antal kraftverk släpper ut enorma mängder plast i naturen. Det är dags att utreda miljökonsekvenserna i grunden. Plast i naturen är ju att av våra största miljöproblem. Plast bryts ned till mikroplaster som anrikas i näringskedjorna. Konsekvenserna är dåligt utredda. Vi behöver en vindkraftspaus.