Nej till skattehöjning

Av , , 2 kommentarer 14

Vilhelmina har högst kostnader per invånare i hela Sverige. Vi har betydligt högre kostnader för grundskolan och gymnasiet än jämförbara kommuner, Vilhelmina har en av landets högsta skattesatser 34,75. Dorotea ligger högst i Sverige med en utdebitering på 35,15.

Moderaterna har i Sveriges riksdag agerat för mera pengar till Sveriges kommuner och regioner. Moderaternas samtal med Vänsterpartiet i riksdagen har resulterat i löften och beslut om 7,5 miljarder ytterligare till välfärden i år. Det märkliga är att Socialdemokraterna och Centerpartiet röstade nej till 2,5 miljarder till kommuner och regioner i förra veckan. Lyckligtvis fick de ge sig för en riksdagsmajoritet.

Moderaterna i Vilhelmina anser att vi måste ta tag i ekonomin och minska kostnaderna. Vi har drivit den linjen med skärpa sedan det nya fullmäktige tog plats i Oktober 2018. Vi säger nej till höjda skatter och tycker att det är helt fel väg att gå. Fyra partier har haft majoriteten i kommunstyrelse och nämnder i mer än ett år, Centern,Kristdemokraterna,Politiskt Alternativ och Feministiskt Initiativ, och har inte tagit tag i den ekonomiska situationen vilket nu resulterar i att kommunen tvingas till att låna till driften. I kommunstyrelsen den 11 Februari yrkade Kd,PA och FI på en skattehöjning på 50 öre. Vilhelmina skulle då få den högsta skattesatsen i hela Sverige med 35,25 kr. Sverigedemokraterna yrkade på samma skattehöjning i December.

En skattehöjning drabbar de med låga inkomster hårdast. Det gör att nödvändiga besparingar uteblir. Det försvårar för det företagande som är vår möjlighet till att utveckla kommunen och skapa nya jobb.

Det är samma politiker som styrt Vilhelmina som nu sitter kvar på sina positioner. Varför skulle löntagare avstå en ännu större del av sina surt förvärvade inkomster till politiker som kört kommunen i diket?

Bekämpa droger:

Av , , Bli först att kommentera 17

Efter att ha sett Kalla fakta i TV 4 blir man bedrövad att unga människor ska behöva dö av dödliga droger. Chockerande att det finns heroin i Vilhelmina.Gifterna som förstör så många människors liv måste bort! Socialchefen ger intryck av att inte riktigt veta vad som gäller. Tråkigt.

Arbetsutskott

Av , , Bli först att kommentera 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som budgetberedning. Man bereder budgetförslagen för nästkommande år. I det arbetet har man mera kontakter med tjänstemän och insyn i vad som pågår i kommunen jämfört med kommunstyrelsen som tar de större besluten. Kommunstyrelsen har ett huvudansvar för kommunens ekonomi.

Lojalitet

Av , , 7 kommentarer 17

I Vilhelmina kommun dras vi med alltför höga kostnader. Vi har den högsta kostnaden per invånare i hela Sverige. I vår kommun är kommunen den största arbetsgivaren och många politiker är kommunanställda. Finns det ett samband?

Kommunstyrelsens arbetsutskott är det organ som agerar som arbetsgivarpart när det gäller anställningar och löner mm. I arbetsutskottet sitter 5 personer varav 3 är anställda av kommunen. Det måste rimligen uppstå situationer då man tvingas välja att vara lojala mot sin arbetskamrater eller mot kommunen.

Spara på arvoden

Av , , 2 kommentarer 30

Moderaterna föreslår att kommunen sparar pengar genom att sänka arvodena med 10% och partistöden med 20%. Det är rimliga besparingar när vi tvingas till att spara hårt inom alla områden.

Handlingsförlamning

Av , , 3 kommentarer 17

Vid Volgsjö skola har man inte tillräckligt med utrymme i befintliga, användbara  lokaler utan måste hyra baracker.Lokalhyran är 1,2 miljoner kronor per år.

Jag har från början av mandatperioden kritiserat detta. Den tillsatta lokalberedningen har arbetat i snart 2 år och ännu inte kommit med något slutdokument. En handlingsförlamad politikerkår som inte kan fatta beslut och peka ut en långsiktig lösning på vilka lokaler som ska satsas på. Lokalbehovet på Volgsjö måste lösas och ändamålsenliga lokaler byggas.

Nytt nederlag

Av , , Bli först att kommentera 22

Regeringen stödda av Centern och Liberalerna kämpade tappert i riksdagen idag för att genomföra friåret och subventionerade anställningar som tidigare visat sig misslyckade. Allt för att slippa ge mera pengar till kommuner och regioner. Tragiskt! Men de fick ge sig för en riksdagsmajoritet när Moderaternas förslag om 2,5 miljarder till välfärden röstades igenom. I Vilhelmina kan vi rädda några lärartjänster för extrapengarna. Tack för det!

Vem har ansvaret ?

Av , , Bli först att kommentera 18

Vilhelminaborna undrar vem som har ansvaret för den ekonomiska kraschen i kommunen. Det är viktigt för många att kunna utkräva ansvar. Jag vill ge min bild av de senaste händelserna.

Jag har tidigare varit aktiv politiker och har haft ett uppehåll i 10 år till jag kom tillbaka i Oktober 2018. Jag hade inte följt Vilhelminapolitiken i detalj under dessa år och blev förskräckt när jag började förstå allvaret. En delårsrapport pekade på ett underskott för 2018 på 39 miljoner kronor. Socialdemokraterna som styrde tillsammans med Vänsterpartiet hade låtit allt rulla på och inte vidtagit åtgärder. Tyvärr gjordes inga större besparingar under 2018 varför resultaten blev som delårsrapporten pekat på.

Vi Moderater var tveksamma till att delta i den så kallade Koalitionen eftersom vi bjöds in med armbågen. Centern och Kristdemokraterna tog all ordförandeposter och de andra partierna som även som oss hade 1 mandat i fullmäktige fick ordinarie poster i alla nämnder och styrelser. Vi fick inga ordinarie ledamöter. Detta faktum gjorde att vi inte deltog aktivt och fullt ut i Koalitionens arbete.

Centern och Kristdemokraterna hade regelbundna ordförandeträffar och Koalitionen hade gemensamma träffar där vi inte deltog. Den främsta anledningen var att man inte tog tag i den ekonomiska situationen utan hela tiden sköt problemen framför sig. Den budget som den så kallade koalitionen lade fram våren 2019 hade inte alls de radikala besparingsförslag som krävdes. Inte heller  budgeten från S o V hade stora besparingar. Moderaterna lade ett eget budgetförslag med flera miljoner större besparingar, vilket inte fick gehör i fullmäktige. Nu beräknas underskottet 2019 att bli ca 23 miljoner kronor.

Nu har verkligheten kommit ikapp. På 10 månader försämrades betalningsförmågan med 54,5 miljoner och kommunen tvingas låna 60 miljoner till driften. Vilka som har det största ansvaret för kraschen är solklart. Centern och Kristdemokraterna hade huvudansvaret och agerade inte trots att ekonomin raserades. Även Feministiskt initiativ och Politiskt Alternativ har en skuld för det inträffade. Nu krävs mera radikala besparingar än vad som krävts om man agerat i tid. Vilhelminaborna drabbas.

Höga kostnader

Av , , 5 kommentarer 19

Vilhelmina kommun hade år 2018 , 6752 invånare. Vi hade och har fortfarande väldigt höga kostnader jämfört med andra liknande kommuner. Vilhelminas kostnad per invånare var år 2018, 81975 kr. Jämförbara kommuner hade då: Storuman, 69739 kr, Arvidsjaur 70401 kr och Strömsund, 70912 kr.

Vi har en kommun med 2 fjälldalar och högre kostnader , men skulle vi minska kostnaden med 10000 kr per invånare så skulle det innebära en besparing på 67 miljoner kronor.

Vi har en situation där politiker varit fega och inte orkat att anpassa kostnaderna efter intäkterna. En tuff situation som kräver tuffa beslut.