Säkerhetshot

Av , , 6 kommentarer 9

SÄPO publicerade i veckan sin årsrapport. Ryssland är den stat som utgör det största hotet. Andra hot kommer från Kina och Iran. Man kartlägger Sverige och genomför påverkanskampanjer för att vi ska tycka och agera på visst sätt.

Radikal islamism är ett annat hot mot vår säkerhet och flera terrordåd har avvärjts.

Det är oroväckande att hoten mot norra Sverige ökar. Främmande makter kartlägger bland annat hur vi organiserar vår reservkraftförsörjning.

Svenska folket behöver vara mera medveten om vilka hot som finns mot vårt land

Uppvaknande om ekonomin?

Av , , Bli först att kommentera 8

När ska en majoritet av Vilhelminas politiker vakna upp och förstå att vi måste få ordning på vår ekonomi?

I Juni 2022 antogs en budget för 2023 med ett beräknat underskott på ca 8 miljoner. Trots att vi var mitt i en exploderande inflation som såg ut att spräcka alla kostnadskalkyler. Vi moderater röstade nej och reserverade oss.

I Juni 2023 antog ett relativt enigt kommunfullmäktige en budget för 2024 med ett prognostiserat överskott på 6 miljoner kronor. Det tyckte vi var en bra ambition men insåg naturligtvis att det skulle bli svårt att klara.

När detaljbudgetar för 2024 skulle antas så började man grymta från verksamheterna att det inte skulle gå ihop vilket var fullt förståeligt med de stora kostnadsökningar vi haft.

Därför föreslog vi moderater i kommunfullmäktige i December 2023 att vi måste gå igenom budget 2024 på nytt och uppgradera den efter aktuella förutsättningar. Då röstades vi ned och stod helt ensamma.

Det var därför inte särskilt förvånande att man från den politiska ledningen fick kalla fötter och i Januari föreslog nya besparingar. Helt nödvändigt för att få ordning på ekonomin tyckte vi.

Nu kommer ett extra kommunstyrelsesammanträde på Måndag förhoppningsvis besluta om nya besparingar. Det är tufft och inte roligt. Men tyvärr helt nödvändigt. Vi kommer troligen inte nå hela vägen med ekonomin i år men förhoppningsvis med en budget för 2025 som ger kommunen ett ekonomiskt överskott, större handlingsfrihet och en stärkt framtidstro.

Lågt människovärde

Av , , Bli först att kommentera 24

I Ryssland har människor väldigt lågt värde. Över 400 000 ryska soldater har nu dött i Ukraina. Ryska folket verkar inte bry sig mycket.

Nu har Putin dödat ännu en av sina politiska motståndare, Aleksej Navalnyj. Det är ju val i Ryssland och inga kritiska röster får finnas.

Kommer någonsin Ryssland bli en stat där människovärdet respekteras?

Ny skogspolitik

Av , , 2 kommentarer 9

Regeringen tillsätter en ny skogspolitisk utredning. Det är väldigt bra. Man vill se till att främja ett långsiktigt , hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk. Målet är att öka den skogliga tillväxten för att få en ökad tillgång till skoglig biomassa.

Det är en svår balansgång att öka produktion samtidigt som miljömålen och krav från EU ska tillgodoses. Men det är helt nödvändigt. Nu råder stor osäkerhet om vad som gäller och många skogsägare kommer i kläm.

Skogssamarbete

Av , , 15 kommentarer 11

Under besöket av Frankrikes president Macron i Sverige skrevs en rad avtal om samarbeten under. Ett avtal om samarbete inom skog undertecknades. Sverige är världsledande inom skogsforskning, föryngring, skötsel och skogsindustri. Där har vi mycket att lära andra länder..

Hur vi brukar skogen är oerhört viktig för klimatomställningen och den gröna bioekonomin. Att bevara biologisk mångfald samtidigt som vi brukar skogen och nyttjar träråvaran för ökat byggande och utveckling av nya material som ersätter plast är områden där vi kan samarbeta. Viktigt att sprida kunskap om skogarnas viktiga roll för ökad kolinbindning där friska växande skogar är helt avgörande.