Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 11

Kommunfullmäktigemötet i måndags blev ännu ett långdraget möte på grund av många ajourneringar.

Den nuvarande politiska ledningen har nog lite att jobba på för att hålla ihop sin koalition.

Tyvärr så ödslas mycken tid till att diskutera småsaker som om att ordet kund ska stå med eller inte i en handling.

Väldigt lite tid ägnas åt att diskutera kommunens svåra ekonomiska problem och hur vi löser dem.

Kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 8

Lång dag i kommunstyrelsen i Vilhelmina. Många diskussioner om hur vi

ordnar upp kommunens ekonomi. Helt nödvändigt med en ekonomi i balans. Måste minska kostnader.

Lång diskussion om remissen om Strategi för skydd av skog i Västerbottens län. Jag är glad över att ha fått med en skrivning om att vi redan har restriktioner i en stor del av kommunens skogar och att skogen har stor betydelse för jobben .

Kampen för att skogarna ska brukas är oerhört viktig. Växande skogar ger förutsättningar för jobb och företagande samtidigt som skogen binder koldioxid.