Inlandsbanan

Av , , 13 kommentarer 18

Representerade Vilhelmina kommun på Inlandsbanans bolagsstämma i Östersund. Efter en ganska tuff tid verkar framtiden betydligt ljusare för bolaget.

Ökade transporter av energived och massaved ökar transportvolymerna. Men framförallt det förändrade säkerhetspolitiska läget och satsningar på försvaret gör Inlandsbanan väldigt intressant och öppnar för upprustningar och förhoppningsvis återöppningar av tvärbanor.

Företagsklimat

Av , , 5 kommentarer 13

Ett bra företagsklimat är avgörande för att en kommun ska utvecklas. Kommuner som aktivt satsat på ett bättre företagsklimat har i många fall vänt en negativ utveckling till att vara positiv.

Attityder, handläggning av ärenden hos kommunen, taxor och skattesats är viktiga för ett bra företagsklimat.

Moderaterna i Vilhelmina anser att ett bättre företagsklimat är helt nödvändigt för att befintliga företag ska vilja satsa och expandera, nya företag ska flytta hit och etablera sig samt att människor ska få jobb och flytta hit.

Vi måste ha en effektiv kommunförvaltning som anpassas efter förändrade förutsättningar och befolkningsmängd. Därför måste vi ständigt se över kommunens verksamhet. Vi vill se över den centrala administrationen, värna kärnverksamheterna och säger nej till högre kommunal skatt. Hög kommunal skatt drabbar de med lägsta inkomster och är negativt för kommunens utveckling.

Vi tycker därför att det är oerhört tråkigt att partier nu i budget för 2025 föreslagit skattehöjningar på upp till 50 öre. Tillsammans med regionens förväntade skattehöjning riskerar vi då att hamna i absoluta toppen av skatteuttag bland Sveriges kommuner. Det kommer inte att vara positivt för kommunens utveckling och motverka vår ambition till att istället utveckla kommunen.

Underskott

Av , , Bli först att kommentera 24

Medan många kommuner vasar ett överskott i sina redovisningar för 2023 så har Vilhelmina ett fortsatt underskott. Det egna kapitalet minskar med 14,7 miljoner. Vi Moderater fortsätter att säga nej till budgeterade underskott och höjda skatter. En alltför stor kommunal utgiftsmassa måste anpassas till våra inkomster. Tyvärr så finns många populister i kommunfullmäktige som inte orkar ta nödvändiga beslut.

Infiltrerade

Av , , 14 kommentarer 34

Det är förskräckligt att polisen blivit infiltrerade av gängkriminella. Men inte konstigt. Gängkriminaliteten växer sig in i samhället. In i myndigheter och politiska partier. I åratal har media och politiker gullat med kriminella. Det är först sedan vi fick en ny regering som vi på allvar ser motåtgärder.

Polisen säger att man varit naiva. Sådant får väl inte förekomma inom polismyndigheten. Det kallas väl snarare inkompetens. En av polisens viktigaste uppgifter är ju att hålla rent inom den egna organisationen.