Miljö och klimat – även på valdagen!

Andreas Carlgren har som centerpartistisk miljöminister lyckats göra resultat av miljö- och klimatfrågorna under den senaste mandatperioden. I valrörelsen 2006  framstod inte klimatfrågorna som så viktiga. Det dröjde bara några månader efter regeringsskiftet innan Andreas Carlgrenlagt upp riktlinjer för att göra Sveriges klimat- och miljöpolitik till ledande i Europa och världen. Låt mig plocka några punkter från den kraftigt upptaggad klimat- och miljöpolitiken:

– Miljöpengar. Alliansen har höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor trots ekonomisk kris. Ålidhemsprojektet är ett exempel på de stadsmiljprojekt som fått stöd från regeringen.

– Naturskog. Alliansregeringen har skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog.

– Klimatet. Alliansen har sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

– Trafikens utsläpp. Trenden har brutits, under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.

– Miljöbilar. I december 2005 fanns det 23000 miljöbilar. Nu, efter miljöbilspremie och goda villkor i förmånsbeskattningen rullar närmare 330000 miljöbilar på våra vägar.

– Förnybara bränslen. Med alliansens politik har försäljningen av etanol åttadubblats, biogasanvändningen tredubblats och det finns 50 procent fler tankställen för biogas.

– Spårbunden trafik. Alliansen storsatsar nu på järnvägen och finansierar investeringarna.

– Havsmiljön. När Alliansen tillträdde fanns inga spårbara budgetmedel för Östersjön. Nu satsas drygt en miljard på havsmiljön och kraven klaras på minskade utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön.

– Gifterna. Kvicksilver, fosfater i tvätt- och diskmedel har förbjudits och Sverige driver på i EU för regler mot sk blandeffekter av olika kemikalier.

– Strandskyddet. Den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

– Förnybar energi. Vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige.

– Kärnkraftens försäkringskostnader. Alliansen inför det som den förra regeringen aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

Jag hoppas att Andreas Carlgren fortsätter som klimat- och miljöminister!

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.