Stärk äganderätten

Det är viktigt att stärka äganderätten. Den har urholkats på senare tid och måste stärkas. Respekten för enskilt ägande är av enorm betydelse för utveckling och välstånd. Den utredning som pågår i frågan verkar bli helt urvattnad. Är något annat att vänta med S och MP i regeringen?

4 kommentarer

 1. Jörgen K

  Problematiken generellt är att ju längre från stadskärnan man kommer desto mindre tilldelas värdet av ensklit ägande.

  I dag kan man läsa om naturvårdsverket som önskar snabbehandla möjligheterna att blockera 130.000 hektar bara i länets fjällnära skogsregioner. Lägg därtill vid nästa gräns står vindkraften och blockerar ytterligare ansenliga arealer med allt vad som därtill är negativt.

  1/4 av Norrbottens län är idag skyddade områden, Västerbottens län är 1/6 satt under direktiv, Jämtlands län är cirka 1/10 blockerat.

  Är inte vi människor med, vi som försöker överleva i glesbygd och i fjällandskapet?
  Min fråga är huruvida dessa arealer överhuvudtaget hade varit blockerade om stödverksamheten renskötsel utfördes primärt i Skåne?

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det är absolut nödvändigt att bevara känsliga naturtyper med känsliga arter. Men det verkar som att man hela tiden flyttar fram sina positioner och vad som är viktigt att bevara. Det läggs ut miljarder från statskassan för att bevara vissa skogar och med senaste domstolsutslagen så kommer pengarullningen att öka. Skogsnäringen är viktig för landsbygdsbefolkningen. Den ger inkomstmöjligheter och en förutsättning till att bo kvar. Den förnyelsebara träfibern är helt nödvändig för att minska koldioxidutsläppen, ökat byggande i trä,smarta förpackningar och biobränsletillverkning. Brukande av skogen kommer alltid att möta motstånd från grupper som motsätter sig det. Det viktiga är att ersättning utgår till markägaren om skogen inte får brukas.
   Idag har vi restriktioner på väldigt stora arealer och våra åtaganden för bevarande verkar vara uppnådda. Då är det viktigt att skogen brukas på ett klokt sätt för en ökad produktion av sågtimmer, massaved och bränsleved.

   • Jörgen K

    Bevara känsliga naturtyper? Teoretiskt är varje kvadratmeter skyddsvärd, i praktiken är det bara Jämtland-, Väster- och Norrbottens län som står för den absolut dominerande arealen som är satt under förmyndarskap. De nära 3000 övriga skyddade områden i resten av Sverige är små oansenliga områden från knappt en hektar till några tiotal.

    Skulle nödvändigheten att skydda känsliga naturtyper hade resten av Sverige haft motsvarande areal belastningar, men inte ens i närheten och troligtvis sitter orsaken inte alls i frågan om skyddsvärda lokaler utan lättheten att skapa erforderliga arealer för att uppfylla något flummigt arealsatt mål från någon rödvinsstinn makaber karaktär….lättast görs det där kritikerna står med mössan i hand.

    130.000 hektar fjällnära skog och inte en kvadratmeter av ek eller bokskog i södra Sverige……Agendan är inte alls frågan om skyddsvärden över huvud taget.

    • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

     Jag håller med om att bevarandediskussionen gått till överdrift. Det är redan enorma arealer som skyddats eller fått nyckelbiotopstatus.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.