Vem har ansvaret egentligen?

Magnus Johansson bemöter min insändare i en replik som inte kan stå oemotsagd. Magnus Johansson var ju kommunalråd fram till valet 2018, och har ett stort ansvar för att kommunens ekonomi kraschade. Man såg vart det lutade med underskotten , men gjorde inte mycket för att hindra det. Det var ju valår! Det viktigaste för S är ju att vinna val.

Moderaterna gick med i koalitionen efter valet därför vi ansåg att det måste till nya krafter i kommunen. Vi insåg att vi måste snabbt ordna upp ekonomin. Tyvärr så ville de segerrusiga centerpartisterna styra kommunen efter eget tycke. Vi ville åtminstone ha en ordinarie plats i kommunstyrelsen, men se det gick inte. Centern skulle ju ha 3 ordinarie platser. Centern bildade således en koalition där fyra partier hade ordinarie platser i kommunstyrelse och nämnder, och moderaterna fick inga. Centern och Kd delade på samtliga ordförandeposter. Man ville inte att M skulle ha inflytande. Har man inget inflytande så har man heller inget ansvar. Den nya kommunledningen med C och hade täta träffar, men hade inga bra förslag för att minska de höga kostnaderna. Det tog bara några månader till Moderaterna tröttnade och lade en egen budget våren 2019. Där fick vi kritik av S för att vi drog ner på budgetramarna i KS och Utbildningsnämnden. Helt nödvändiga besparingar för att börja minska kostnaderna.

För att minska Moderaternas och andra partiers inflytande så beslutade den nu styrande majoriteten att vi ersättare inte skulle arvoderas. Det är väldigt svårt att avstå en lön för att delta i ett ej arvoderat sammanträde. Men det är klart att det är lättare för en majoritet ju färre som har insyn. Istället föreslog vi att vi drar ner på allas arvoden och även minskar partistöden. Men se det gick ju inte!

Man förbättrar inte företagsklimatet om man överför en allt större del i en kommun i kommunal regi. Speciellt i en kommun som redan har högst antal anställda per invånare i hela Sverige! Det är företag och företagande som kan rädda kommunen och skapa utveckling och nya jobb.

Vi Moderater ser fram emot konstruktiva diskussioner med andra partier för att räta upp vår ekonomi. I en liten kommun måste man samarbeta för kommunens bästa.

Lars Eliasson

Ordförande för Moderaterna i Vilhelmina och gruppledare

2 kommentarer

 1. edor

  Ser vi till hela processen hur f d kommunalrådet Magnus Johansson besatte ”tronen” blev han ju invald på initiativ av dåvarande ordf. i SAP. Han måste naturligtvis själv haft förstånd att tacka nej om han inte var intresserad.
  Går vi djupare bakåt i tiden började det redan då med svajande ekonomi innan Magnus tillträdde och förstärktes sedan, vilket du säger. Avsikten var att vinna valet 2018 och sedan försöka hindra insyn och inte få ut åt allmänheten hur illa det var redan då.
  Övrigt så är jag inte riktigt säker på vad som är bäst, att lägga ut jobben på anbud eller sköta dessa själv (kommunen). Det är i vilket fall kommunen som ska stå för kostnaderna (våra gemensamma skattepengar). Jag tänker nu främst avfallet. Vi behöver företag, javisst men alla kan inte ha kommunen som uppdragsgivare. Fristående företag är att föredra.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Ja det är ju viktigt att våra skattepengar används effektivt. Ibland är det billigast att ha det i kommunens regi och ibland på entreprenad. Det är ju bra att vi samarbetar med andra kommuner för bra och kostnadseffektiva lösningar. Men det fanns ju inga kalkyler på vad en fortsatt entreprenad i Vilhelmina skulle kosta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.