Vindkraft

Vindkraften var 2020 utbyggd till 20 Twh i Sverige. Det motsvarar 14 % av elförbrukningen. Idag den 29 Januari 2021 står vindkraft för 3% av elförbrukningen i Sverige. Vi klarar inte vår elförsörjning utan tvingas till att importera el. Planer finns att femdubbla vindkraften i Sverige. Om det då bara produceras 15% av elförbrukningen, var har man tänkt att resterande 85% ska produceras? Det känns som att svenska folket håller på att gå på en rejäl blåsning!

10 kommentarer

 1. Brorson

  Det är en jättebluff. Jag minns en hederlig vänsterpartist, som försvarade sitt höga riksdagsarvode, med att han måste ha ett sparkapital, ifall han skulle mista sin riksdagsplats. Han förklarade att ingen arbetsgivare skulle anställa honom p.g.a. den anti-kapitalistiska politik han fört. Man bör därför ställa frågan om Mp-politikerna är mutade. Med den regel, som man har inom Mp att den politiska karriären är slut efter tre mandatperioder, vill knappast någon av Mp-ministrarna stöta sig med tänkbara framtida arbetsgivare.

  Mutorna kommer i efterskott och torde därför inte omfattas av vanliga antikorruptionslagar. Titta bara på fina jobb tidigare Mp-politiker fått, uppenbarligen som tack för gjorda politiska tjänster. Dagens vindkraft är inga oskyldiga hembyggen på lagårdsbacken. Det är mäktiga kapitalintressen, som driver denna gigantiska men onyttiga natur- och miljöförstörelse, som aldrig granskas. Hur många dödsolyckor har hittills skett med vindkraften? Ingen som vet, eftersom de redovisas i statistiken som byggarbetsplatsolyckor. Det var nog en god tanke att inga Mp-politiker skulle bli proffspolitiker på livstid. Men vad blev de i stället?

  Vi kan inte heller blunda för att det radioaktiva avfallet, varav c:a hälften kommer från kärnkraften och resten från de ”miljövänliga” alternativen, redan finns. Det finns ingen annan väg ut ur dagens typ av kärnkraftsamhälle än vidareutveckling av kärnkraften med återanvändning av redan använt kärnbränsle. Regeringsenergipolitik är inte en gigantisk kapitalförstörelse – notan skickas till kommande generationer tiotusentals år framåt i tiden.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det känns inte tryggt med vindkraft när det bara produceras en bråkdel av den kapacitet som finns. På grund av att det inte blåser. Vindkraften kan väl fylla ett behov, men en massiv ytterligare utbyggnad riskerar att förstöra närmiljön för väldigt många. Det kommunala vetot måste finnas kvar. Medborgarna måste få ha inflytande över sin närmiljö.

 2. Åsa Össbo

  Energimyndigheten har just släppt en strategi tillsammans med Naturvårdsverket om ”hållbar vindkraft” där de faktiskt backar på sitt tidigare förslag om att kommunala vetot skulle tas bort, nu ska det hamna tidigare i processen istället. Och problemet med produktionen är väl att vindkraften inte alltid ”levererar” på timme och datum utan när det passar själva ”blåsningen” så att säga. Vattenkraften är fortfarande reglerkraft och baskraft (tillsammans med kärnkraften) tills dess energilagringsmöjligheter har utvecklats. Men utslagen på förra året 2020, bidrog vindkraften med hela 17 %, se bild i pressmeddelandet på https://www.energiforetagen.se/pressrum/pressmeddelanden/2020/rekordlaga-elpriser-sammanfattar-elaret-2020/
  Samtidigt är det troligen just den elen (vind-elen) som också lättast exporteras (2019: hela 25 TWh) eftersom den dyker upp när vi själva inte alltid behöver den. Kommuner och markägare öppnar miljöer/marker (och stänger för sig själva och andra rättighetshavare) för kraftbolag som tjänar kovan på elexport. Inte riktigt i min smak för våra trakter eller vindkraft på land där inverkan ofta blir mycket kännbar lokalt. Men andra länder blir givetvis glada när de får köpa vad de uppfattar som ”ren” el från Sverige. Och en del politiker/partier på riksnivå sträcker på ryggen när de kan vara nästan bäst i världsklassen gällande ”förnybar energi”, allt medan vattendragen inte tillåts miljöanpassas med mer än 1,5 TWh (av 71,9 TWh vattenkraft per år och el export på närmare 25 TWh av 165 TWh elproduktion totalt) miserabelt. 0,1 % produktionsbortfall i Ångermanälven.

  • Jörgen K

   Åsa, man kan inte bara svälja vad kraftbolagen som delvis lever på statliga investeringsbidrag påstår.
   Vindkraften som i sitt bästa år lyckas producera 17% av energi av den totalt möjliga är ett statistiskt snitt. Detta betyder att de knappt håller sig själva varm stora delar av året, vilket inte framgår på deras hemsida. En annan besk del är att kravet på spänning och frekvensstabilitet kräver stor vattenkraft och i södra Sverige efter vi fasade ut olja och kol en stabil kärnkraft. Det är på dessa som alternativ produktion kan fungera, enkel ellära med andra ord.

   En utbyggd vindkraft kan aldrig fungera på land lika effektivt som till havs för kunna skapa skälig effektivitet i produktionen. Enda anledningen varför det envisas att bygga på ”landet” är att det påverkar inte så många väljare.

   Ett kommunalt veto är en självklarhet likväl som att kommunen ska ha intäkt i form av anläggning och produktionsskatt, inte några skärvor utan rejäla belopp vilket snabbt skulle styra vindkraften till områden där energin förbrukas och inte bara där folk är tysta……….

   Belopp per snurra kunde lätt få vara en miljon, då skulle nog placeringarna få betydelse! Hur många finns inom Vilhelmina kommungräns?

 3. Jörgen K

  Svensk total vindkraft innehar monterad en generatoreffekt av 13.000 MWatt (13TWatt).
  Teoretiskt nyttjande skulle då bli 13TW*antal timmar på ett år =13*8760=113.88 GWh elenergi……..

  Praktiskt så producerades 2020 ungefär 20GWh, vilket ger en verklig verkningsgrad på bara 17% vilket är extremt dåligt.

  Då man pratar om energiförsörjning måste man hålla skillnad på vad man har för agenda och lägger in i diskussionen. Det kan bara vara det sämsta årets verkliga produktion som ska ingå i kalkylerna med en kvot beroende på verkligt årstidsbehov. Med andra ord så en varm sommardag i förhållande till en kall vinterdag eller en blåsig höst måste genererad vindkraft värderas baseras per timme i förhållande till behovet. Att bara häva ur sig att vindkraften genererar 20 GWh ett år är egentligen enbart enfaldigt.

  Lika gäller solceller och andra likvärdiga komplement….

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Regeringen har svårt att erkänna att stängningen av kärnkraftverk orsakar elbrist och import av smutsig kolkraft.

 4. olle örberg

  Den som är intresserad av de olika kraftslagens bidrag till effektbalansen rekommenderar jag Svenska kraftnäts hemsida. Där kan man under rubriken kontrollrummet följa energiproduktionen i realtid.
  Ett av problemen med vindkraften är dess beroende av vind. Därför behövs stora investeringar i reservkraft för att klara effektbalansen. Särskilt vintertid. Vindkraftsindustrin sbrättar gärna om hur billig vindel är att producera men gör det i kraft av att inte behöva ta ansvar för den reservkraft som behövs och som kommer att behövas i takt med att vindkraften byggs ut. Kanske är det på sin plats att införa en effektskatt på vindkraften för att finansiera kompletterande reservkraft.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Stor risk att man börjar att titta på ytterligare utbyggd vattenkraft för att klara effektbalansen.

 5. Brorson

  Det kommunala vetot räcker inte. Vi behöver ett nationellt förbud mot ytterligare vindkraftutbyggnad och en rivningsplan för redan byggda, till en början de mest olämpligt placerade. Ägarna har känt till det folkliga motståndet och har medvetet tagit de ekonomiska riskerna,

  Ägarna till kvarvarande vindkraftverk ska debiteras kostnaderna för reglerkraft, så att detill sammans med reglerkraften kan leverera minst 80 % av i vindkraften installerad effkekt under minst 300 av årets kallaste dagar.

  Vi måste också ha förbud mot nya överföringsledningar mellan norra och södra Sverige. Ägarna till norrländsk vindkraft måste tvingas finna avnämare inom Norrland.

  Fortfarande orörda älvar och älvsträckor måste ha ett förstärkt skydd mot nya vattenkraftanläggningar. Kvarvarande åkermark och renbetesmark måste skyddas mot både anläggning av nya och utökning av befintliga vattenkraftmagasin.

  Inte en krona av skattemedel ska gå till laddinfrastrukturen för elbilar. Den måste till hundra procent bekostas av leverantörerna av elen och debiteras kunderna på elräkningen. Subventionerades anläggningen av bensinpumpar med skattemedel?

  Vi vet inte vilka som har röstat på Mp, men det är dags att det börjar svida i plånboken hos dem som har gjort det – om de hade räknat med personliga ekonomiska fördelar.

  Mp har under de fyrtio år, som partiet ha funnits, förvandlats från miljöns försvarare till naturmiljöns förstörare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.