Kan vi dammsuga?

Undrar om det är OK att dammsuga nu? Stefan Löfven kan väl ha en presskonferens eller bara meddela genom statstelevisionen. Det börjar bli dammigt.

13 kommentarer

 1. Jörgen K

  Man kan vara lite ironisk så här på fredagskvällen, men……dammsug du, men låt bli bryggaren…

  I debatten pratar man mycket om Norrlands överskottsproduktion av el och stamnäten till södra delarna inte längre klarar av att hålla upp leveranserna, då är inte ens elförbrukningen av elbilsflottan inräknad.

  Tittar man enbart till vindkraften 2019 i regionfakta så producerades det 19.847GWh totalt, av dessa så stod Norrlandslänen (BD, AC, Z, Y, X) för 9.387GWh. Ser man då att de övriga 16 länen bidrog med ungefär lika mycket och kopplar detta till elkonsumtionen så ser man att vindkraftsutbyggnaden i praktiken saknas med avseende på produktionen per capita.

  Så konsekvensen är ett kraftigt utbyggt stamnät, detta ger självklart ett betydligt ökande antal utbyggda vindkraftsparker i norr och inget i Söder, men löser inte elbristen i söder som man kunde inbilla sig!

  De totala energiförlusterna i elnätet är avsevärda, nära 3 TWh (3000GWh) försvinner och mer blir det, till ingen nytta. Så ut ur de nära 20TWh som vindkraften producerade så blir det många snurror bara för att klara förlusterna…

  Sätt upp vindsnurrorna motsvarande det faktiska behoven i södra Sverige i den omfattningen som saknas per capita, innan man belamrar Norrlands inland med ytterligare skräp. Generellt är havsplacerade vindkraftverk i alla avseenden att föredra effektivitetsmässigt än landbaserade och det finns mycket hav runt södra Sverige!

  Stockholms län fick ihop 164 GWh, Södermanlands län orkade producera 14 GWh, Uppsala län 31 GWh, Västmanlands län 0 GWh….

  Så nog förstår man att det inte har med att lösa några problem att göra utan enbart att säkerställa väljarbasen inför nästa val…..

  Jag har inget emot vindkraftverken men de ska stå där förbrukningen finns, inte 100 mil därifrån !!!

  Det är bara att gilla läget för sö-länningen, det är vad vi här uppe får höra jämt och ständigt………..

  • Brorson

   ”Sätt upp vindsnurrorna motsvarande det faktiska behoven i södra Sverige…” Ett typiskt norrländsk argument. Åk runt på den skånska landsbygden. Det är bedrövligt att se hur åkrarna har förstörts av betongfundamenten och servicevägarna till alla vindmöllorna. Förlusterna av odlad jord uppvägs ju av markarrendena för vindmöllorna. Bönderna får betalt för att inte odla jorden. Och där horisonten inte störs av vindmöllorna, så störs den i stället av de nybyggda hyreskasernerna och köpladorna

   Bygga vindkraft i södra Sverige är ingen bra lösning. Bergen är inte tillräckligt höga och på slätterna är det redan fullt. Havsbaserad vindkraft är heller ingen lösning, eftersom det är dyrare att bygga ute i havet. Norrlänningar pekar söderut och sörlänningar pekar norrut, i tron att långt där borta kan man bygga.

   Det talas sällan om överföringsförlusterna, och 15 % är bara ett medeltal och inget mått på de verkliga överföringsförlusterna på dessa långa avstånd. Ungefär som mellan Nordafrika och Centraleuropa. Planerna att ersätta den tyska kärnkraften med solel från Sahara fick skrinläggas p.g.a. de höga kostnaderna och de stora överföringsförlusterna. Så nu är det Nordsjön som gäller, rysk naturgas eller kommande polsk kärnkraft, som ska ersätta det polska kolet.

   Miljöpartiets nya paradgren är gigantisk naturförstörelse i norr och söder, öster och väster till ytterst ringa nytta. Skulle det byggas en motorväg larmade Mp om en sällsyt hackspettsart, där vägen skulle fram, så den måste stoppas. Mp stödde lokala protestgrupper.

   Nu struntar samma parti i fågeldöd och naturförstörelse och kräver ny lagstiftning för att få tyst på lokala protester. Mp-retoriken är densamma, var sig protesterna kommer från den skånska eller den norrländska landsbygden: Det är bara bortskämda storstadsbor med stugor på landet, och inte den åretrunt-boende befolkningen som protesterar, för de får ju nya arbetstillfällen och markarrenden. Säger klimatminister Per Bolund, Mp.

   Förklaringen till att det byggs fler vindkraftverk i norr än i söder, är alltså att det är svårare att hitta lämpliga lokaler, där det blåser tillräckligt mycket i södra Sverige. Och att man struntar i överföringsförlusterna. De förlusterna betalas ju av de högre elpriserna i södra Sverige.

   Sörlänningar och norrlänningar måste sluta se varandra som fiender och i stället enas i kampen mot ett regeringsparti som har förvandlats från miljöns försvarare till miljöns förstörare.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Nu vill ju regeringen att vi elkonsumenter ska betala den extra dyra anslutningskostnaden för havsbaseras vindkraft. Jag tycker att vi redan dignar av höga elnätsavgifter, moms och skatter. Om nu vindkraften är så lönsam så borde ju kunna betala anslutningen själva.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Nu vill man ju femdubbla vindkraften. Jag kan acceptera en viss del vindkraft, men en så kraftig utbyggnad kommer ju att förändra landskapsbilden i stora delar ev landet.

 2. Brorson

  Du får ta strömmen till dammsugaren från bilbatteriet, som du laddade under blåsiga dagar i höstas. Du har naturligtvis inte kört med bilen sedan dess. Du vet ja att det blir vinter varje år, så du kan inte skylla ifrån dig. Du har väl en elbil? I så fall har du köpt en med en ofattbart stor skattesubvention, för att den ska användas just som ett reserv-el-lager.

  Du vet ju också att det är pandemi och att den statliga myndighet, som skulle skydda oss mot smitta, med regerigens goda minne har gjort ett storstaligt experiment med en flockimmunitet, som inte ville infinna sig. Allt för forskningen. Och att Sverige har haft öppna gränser för arbetskraftinvandrare. De, som jobbar med batterifabriken i Skellefteå har väl inte behövt sitta i karantän, när de besökt hemländerna? Det hade inte bara varit ekonomiskt ansvarslöst, utan dessutom ett hot mot klimatet att avbryta bygget för en sådan bagatell som lite dödlig smitta.

  Och det hade ju, som sagt var, varit möjligt att avstå från bilkörning under de gångna månaderna. Att i stället avstå från dammsugning är säkert ett ondskefullt påhitt av någon bilist-organisation.

  Jag vill också tipsa om att det finns bensindrivna reservelverk att köpa. Så slipper vi importera ”fulel” från Polen.

  Det är väl ändå bra att vi har ”public service”, som uppfostrar folket att ta ansvar för klimatet. Så bra att vi har oberoende och skattefinansierade TV-kanaler som inte styrs av politiker. För sådant förekommer ju bara i länder som Ryssland, Ungern och Polen. Inte i Sverige. Här styr marknadskrafterna.

 3. Jörgen K

  El från vindkraft beskattas i dag lika hårt som el från kolkraft.
  Skatten som läggs på din elräkning står för cirka 45% av den totala räkningen, här har vi återigen en Svensk uppfinning då vi lägger moms på skatterna…..

  Efter avregleringen har skatten ökat fyra gånger upp sedan 1996.
  Så frågan är varför man nu sista åren straffbeskattar el?

  Svensk el är 98 procent fossilfri, så man kan inte använda klimatet som förevändning för den höga skatten. Särskilt inte eftersom skatten är lika hög oavsett hur elen har producerats. El från vindkraft beskattas i dag lika hårt som el från kolkraft. Det är lika obegripligt som stötande. Det är som att regeringens ena hand inte vet vad den andra gör.

  Ifall ambitionen verkligen hade varit att gynna klimatsmarta alternativ skulle det varit bättre att sänka elskatten än att betala tillbaka delar av elräkningen genom olika former av subventioner.

  Syftet är naturligtvis att dra in så mycket pengar som möjligt !!

  Det finns bra och dåliga argument i den energipolitiska debatten. Men ingen har ännu lyckats motivera varför man ska acceptera att halva elräkningen går till skatt. Kanske borde kuvertet med elräkningen också stämplas med en varningstext, precis som ett cigarettpaket?

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Vattenfall har otroligt höga elnätsavgifter. Man ska ju leverera in pengar till staten förstås. Vi vanliga konsumenter får betala.

 4. Brorson

  Jag har åkt runt i södra Sverige, och inte minst Skåne, och sett vindmöllorna växa som svampar ur jorden. Vad jag mest har sett är att rotorbladen står helt stilla eller rör sig mycket sakta. Det är ont om lämpliga lokaler, med tillräcklig blåst, för vindkraft i södra Sverige. Det är bara att inse, att antingen drabbas södra Sverige av elbrist, eller Norrland av ännu värre naturförstörelse, om vi inte satsar på ny kärnkraft.

  Vem vill bo granne med ett kärnkraftverk? En miljon skåningar inom det nordvästskånska storstadsområdet, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, o.s.v. hade inget emot det, medan Barsebäcksverket var i drift. Man var inte ens tillräckligt rädd för att flytta över landskapsgränsen till södra Småland, där flera kommuner tvärtom har drabbats av en utflyttning nästan i nivå med avfolkningen av Norrlands inland.

  Det borde vara en självklarhet att den el, som konsumeras i södra Sverige ska produceras i södra Sverige. Vilka är det då som har drivit fram nedläggningen av kärnkraften (sex av hittills sex avvecklade reaktorer låg i den sydligaste tiondelen av Sveriges yta. Det var inga starka krav från landsdelens befolkning att så skulle ske. Alltså Inte ens från kärnkraftverkens närmaste grannar.

  S-politikerna Enn Kokk (1937 – 2019) och Birgitta Dahl (1937 – ) som var / är bosatt(a) i Uppsala, som ligger bara sju mil från kärnkraftverket Forsmark hade (åtminstone så länge Enn levde) en sommarstuga i Norduppland, nästan inom synhåll från kärnkraftverket. De var inte rädda, men såg en möjlighet till röstfiske. Enn skrev det nya socialdemokratiska partiprogrammet och Birgitta var energiminister under 1990-talet.

  Jag har själv träffat Birgitta. Då var hon nästan fanatisk kärnkraftanhängare, men vände kappan efter vinden efter Olof Palmes bortgång. Han var ju också kärnkraftanhängare. Liksom Stefan Löfvén ända tills han fick chansen att bli partiordförande.

  Svikna av sina politiker hoppas sydsvenskarna på räddningen från norr.
  i

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Nu har vi ju ett antal kärnkraftverk som fungerar och som behövs för att producera el när det inte blåser.
   Risken är ju att regeringen sölar på med beslut om slutförvaret så att man tvingas till att stänga ner resterande kärnkraftverk.
   Utvecklingen går ju framåt och nu vill man bygga forskningsreaktorer i Sverige. Det är ju positivt.

  • Brorson

   Jag menar förstås sydvästskänska storstadsområdet. Barsebäck ligger ju mellan Malmö och Landskrona., inom triangeln Malmö – Lund – Landskrona.. Nya förorter byggdes bara någon mil från Barsebäk.ck medan verket var i drift. Inte ens miljöpartisterna själva, som bor därnere, trodde på sina egna skcäckvisiioner. För helt klart är ju att utrymningsvägarna inte räckte för snabbevakuering av en miljon,Inte ens Centerpartiet i Skåne verkar ha trott på att det skånska jordbruket, som är en stor del av Sveriges livsmedelsförsörjning, skulle kunnat slås ut av en kärnkraftolycka. Barsebäcksverket torde ha varit världens säkraste.´Inte ens i Fukushima har någon dött av radioaktivitet, men de ekonomiska förlusterna blev ju ejorma. .´

 5. Jörgen K

  Den här ”Brorson” verkar minsann …påläst….jag har sett hans argument på ”nätet” bland konspirationsteoretikerna vilket säger det mesta hur det resoneras.

  Havsbaserade vindkraftverk är förträffliga ur de flesta avseenden, det finns inga som helst hinder att bygga till havs, tvärtom så är hela vindkraftsindustrin i realiteten konstruerad att stå till havs. Sverige sticker ut genom att nära nog bara bygga verk på land och i Norr. Socialdemokraterna och miljöpartiet driver frågan hårt om nätutbyggnad vilket skulle ge ”fritt fram” att bygga mer i norr.

  Havsbaserade vindkraftverk med närhet till förbrukarna från Gävle runt Skåne och upp till Strömstad skulle utan vidare utjämna den ofantliga snedbelastning som Sverige politiskt skapar.

  ”Ett typiskt norrländsk argument” Ja du, Brorson.. Naiva argument som saknar grund är lätt att häva ur sig men när det ankommer på verklighet teknik och fysik så hamnar ”tyckare” på läktaren.

  • Brorson

   Jörgen K tror kanske att söder om Gävle kan man stänga av och vrida på vindkraften, så att den genererar precis lika mycket el som förbrukas i samma ögonblick. Men det skulle inte vara möjligt långs den långa Norrlandskusten? Om man ska utjämna något, som du tror att man kan göra med vindkraft, så är väl chansen till det största med långa avstånd mellan vindkraftverken.

   Om du har tur, så blåser det kanske i Ystad, när det är vindstilla i Haparanda, och vice versa. Ena dagen svara vindkraftverket i Haparanda för Sveriges hela elbehov, och nästa dag, när lågtrycket har flyttat på sig, svarar vindkraftparken i Ystad för Sveriges hela elbehov?

   Bara för att jag råkade ironisera över norrländska argumentationsteknik, att utmåla sydsvenskarna som sina fiender, vilket är ren främlingsfientlighet, har Jörgen K valt att missförstå mig. Jag har inga invändningar alls mot principen att den el, som konsumeras i södra Sverige i största möjliga mån ska produceras i södra Sverige, d. v. s i nya kärnkraftverk.

   1.För att slippa långa tillståndsprövningar, bör nya reaktorer omedelbart påbörjas inom befintliga (redan godkända) kärnkraftområden i Ringhals och Oskarshamn.

   2. Samitdigt påbörjas planeringen för den typ av nya reaktorer, som är under utveckling, på nya platser i södra Sverige, nämligen västra Mälardalen (inom trianveln Eskilstuna – Västerås – Örebro) och norra Skåne (vid gränsen mot Blekinge)
   .

   • Jörgen K

    Det finns flera fördelar med att placera vindkraftverken till havs. Det blåser mer till havs och finns stora områden man kan bygga på utan att det stör omgivningen. Man brukar räkna med att produktionen ökar med ungefär 25 % om man bygger vindkraftverken några kilometer ute till havs istället för vid kusten. Ute till havs finns ingen terräng som stör vindens rörelse och därför behöver inte vindkraftstornen byggas lika höga som på land, vilket är en ekonomisk fördel. Vindarna till havs har fritt spelrum eftersom de inte påverkas av några hinder. Eftersom råhetsklassen till havs är väldigt låg skapas inte lika mycket turbulens hos vindarna vilket ökar vindkraftverkens livslängd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.