Höga elpriser

Fick elräkningen för Januari. 5 gånger högre än förra månaden. Tack regeringen för en usel energipolitik.

12 kommentarer

 1. Brorson

  Höga elpriser i Lappland, när vattenmagasinen borde vara fyllda efter den regniga hösten, p.g.a elbrist i Skåne? Skickas räkningen för den polska brunkolselen norrut?

  Jag har fortsatt att oeta efter lämpliga platser för nya känrkraftverk. Och gissa vad jag hittade?Jo. Ravlunda skjutfält vid den skånska ostkusten. Som ligger i en, jämfört med skånska förhållanden i övrigt, ytterst glesbefolkad trakt. Ett bar sommarstugeomården några kilomter bort. Det finns betydligt fler permanentboende i närheten av Ringhals. Avasåndet till de stora städerna Malmö och Köpenhamn är lika långt som mellan Forsmark och Uppsala respektive Stockholm. Betryggande avstånd för dem, som är rädda för kärnkraft, men betydligt mindre överföringsförluster jämfört med de norrländska kraftverken.

  Vindkraftexploatörerna har sökt tillstånd för en vindkraftpark i havet utanför Ravlunda, men MP i Skåne har sagt bestämt nej med hänvisning till den unika havsmiljön. Så varför inte bygga ett stort kärnkraftverk någon km inåt land. Då finns ju plats för en trädridå, som skymmer verket från havet. Kylvatten kan tas från den närbelägna Julån, varefter hetvattnet kan fraktas med tankbåtar till fjärrvärmenäten i Malmö och Köpenhamn.

  Toppen helt enkelt. Det finns absolut inget förvar för förstörelsen av norrländsk natur med vindkrft, när ny kärnkraft kan byggas nästgårds, men ändå på betryggande avst+nd från storstäderna.,

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Vi som har rörligt elpris får vårt pris bestämt av den Nordiska elbörsen Nordpool. Där har ju priserna rusat nu i kylan.

   • ivar

    Det är så marknadsekonomi fungerar med oligopol. Det har att göra med tillgång och efterfrågan. Alternativet är planekonomi där staten bestämmer priserna.

    • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

     Enligt uppgift så stängde Vattenfall Ringhals för att få upp elpriserna och tjäna mera pengar.Politik bakom.

     • ivar

      Det du beskriver är hur kapitalismen fungerar.
      Har du kollat vilka som äger Ringhals 3 och 4. Det är Uniper tillsammans med Vattenfall. Uniper har Fortum som huvudägare. Så det är inte bara svenska intressen som ligger bakom att tjäna så mycket pengar som möjligt.
      Tyskland ska ha avvecklat all sin kärnkraft till 2022. De har ersatt kärnkraft med förnyelsebar energi.

     • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

      Nu var det ju ett riksdagsbeslut som till sist stängde den senaste reaktorn i Ringhals. De rödgröna vann med minimal marginal. Ett nyligen funnet dokument visar att Ringhals hade kunnat drivas vidare med endast litet investeringsbehov.
      Tysklands energipolitik är ju inget föredöme. Man har ersatt kärnkraft med sol och vind samt behållit kolkraften. Det är ju tur att de behållit kolkraften då Sverige nu är beroende av den under kalla perioder när det inte blåser. Deras energipolitik har drivit upp elpriserna till nackdel för hushåll och industri.

     • Brorson

      Kapitalismen fungerar normalt inte lika illa, som den har gjort i Ringhals p. g. av. politiska manipulationer. Det har varit ett avancerat taskspeleri (en särdeles otäck form av stats
      tkapitalism) i syfte att föra marknadsliberaler bakom ljuset: ”Ni har fått som ni ville. Ni ser nu resultatet. Så ni ska bara tiga.”

      Finns det ö.h.t. något enda parti i Sveriges riksdag, som vill ha en helt oreglerad marknadsekonomi? . Vilka regleringar vi ska ha, får helt enkelt inte lägga i händerna på klåpare, som varken har läst Adam Smith eller Karl Marx. (Smith anses vara grundaren av den ”borgerliga” nationalekonomin och vem Marx var, vet ni redan: grundaren av den ”vetenskapliga” kritiken mot kapitalismen.

     • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

      Vi har ju haft en säker och stabil energiförsörjning med vattenkraft,kärnkraft,vindkraft och biobränslen vilket gett låga elpriser. Nu har vi en regering som medvetet monterar ned säkerheten i elförsörjningen. Folket får betala detta genom högre elpriser(el + skatt och moms) samt sämre förutsättningar för industrin vilket ger förre jobb. En nedåtgående spiral som gör att Sverige befinner sig i utförsbacke. Vår välfärd urholkas och andra länder som har bättre regeringar utvecklas bättre än oss.

     • Brorson

      Råkade lyssna på ett avsnitt ur gårdagens 30 minuter med nya V-ledaren Nooshi Dadgostar. Hennes kritik mot hur den svenska kapitalismen fungerar idag och vilka konsekvenser det medför var i mitt tycke korrekt och skiljde sig inte något väsentligt avseende från det som Lars Eliasson har beskrivit, att Sverige befinner sig i utförsbacken och att välfärden urholkas. hon har uppenbarligen läst sin Marx, och det har jag också fastän jag inte tillhör vänstern idag. Men den ambition till vetenskaplig kritik av kapitalismen, som Marx hade, står marxismen inte i diamentralt motsatstill den ”borgerliga” nationalekonomin. Vilket den däremot gör för dagens svenska Åsa-Nissemarxister, som bara vill riva ner och förstöra natur. Jag hoppas på en tillnyktring inom V även i energifrågan. SMP-regeringen får kanske bereda sig på en någorlunda samstämmig kritik mot den förda energi- och näringslivspolitiken från både höger och vänster? Man får väl hoppas att V nu har kommit över Tjernobyl-traumat, som visade att ”socialistisk” kärnkraft inte är bättre, utan snarare sämre än ”kapitalistisk” kärnkraft.

 2. Brorson

  Ravlunda skjutfält vid den skånska ostkusten är en idealisk plats för ett nytt kärnkraftverk med många reaktorer, främst därför att staten redan äger marken, varför det inte blir långdragna konflikter med markägare. En by som fanns inom området före tillkomsten av skjutfältet har flyttats ut ur området.. Och p.g.a. redan rådande restriktioner mot ny bebyggelse i närheten. Med den minskning av den militära verksamheten, som skett efter det kalla kriget, finns tillräckligt med övertalig mark för ett kärnkraftverk. Samtidigt som den militära verksamheten kan fortgå som hittills.

 3. Jörgen K

  Tål att upprepas !!!

  El från vindkraft beskattas i dag lika hårt som el från kolkraft.
  Skatten som läggs på din elräkning står för cirka 45% av den totala räkningen, här har vi återigen en Svensk uppfinning då vi lägger moms på skatterna…..

  Efter avregleringen har skatten ökat fyra gånger upp sedan 1996.
  Så frågan är varför man nu sista åren straffbeskattar el?

  Svensk el är 98 procent fossilfri, så man kan inte använda klimatet som förevändning för den höga skatten. Särskilt inte eftersom skatten är lika hög oavsett hur elen har producerats. El från vindkraft beskattas i dag lika hårt som el från kolkraft. Det är lika obegripligt som stötande. Det är som att regeringens ena hand inte vet vad den andra gör.

  Ifall ambitionen verkligen hade varit att gynna klimatsmarta alternativ skulle det varit bättre att sänka elskatten än att betala tillbaka delar av elräkningen genom olika former av subventioner.

  Det finns bra och dåliga argument i den energipolitiska debatten. Men ingen har ännu lyckats motivera varför man ska acceptera att halva elräkningen går till skatt. Kanske borde kuvertet med elräkningen också stämplas med en varningstext, precis som ett cigarettpaket?

  Skulle miljöaspekten vara i fokus skulle statliga satsningar på jord/bergvärme vara betydande, personligen värmer jag 2 fastigheter med el, en med jordvärme och en med el, jordvärmen drar endast en tredjedel trots större fastighet. Här beskattas jag däremot högre genom fastighetstaxeringen.

  Utgår man att 2/3 sparas energimässigt hamnar staten på fattighuset……

  • Brorson

   Är överens med Jörgen K om nyttan med betydande statliga satsningar på jord-/bergvärme i Norrland och särskilt inlandet. Sedan min f.d. fru köpt ett hus, byggt 1983, i en liten by i norra Skåne, hjälpte jag henne att göra en kalkyl för att komplettera befintlig vattenburen elvärme med ett luft-vattensystem. Tyvärr visade det sig att den ekonomiska vinsten skulle bli ganska liten under hennes förmodade återstående livslängd som ensamlevande äldre kvinna. Men att det hade varit en lysande affär för en barnfamilj, som förbrukar mycket badvatten.

   Det är mycket ovanligt att det blirminus 25 grader i norra Skåne, men det förekommer någon vec ka ungefär vart tionde år. En bra luft-värme pump fungerar bra, håller inomhusvärmen, ner till minus 20. Kompletterat med en ackumalatortank, som har lagrat värme för en veckas förbrukning, räcker det alltså med en luft-värmepump i den landsdelen. Och en sådan kostar ju komplett mindre än hälften jämfört med en bergvärmepump, som behövs i Norrlands inland.

   Jag tycker verkligen att staten ska bidra till skillnaden i kostnad för en bergvärmepump i Norrlands inland jämfört med en luft-värmepump i Skåne. Eller varför inte hela kostnaden för en bergvärmepump i Norrlands inland? Staten borde göra det attraktivt att flytta dit, nu när många har vant sig vid att arbeta hemifrån. Jag skulle inte tveka om jag hade varit yngre och haft ett sådant jobb. Där pappas barndomshem låg, eller kanske fortfarande ligger men med vatten högt över skorstenen, har fortfarande sin lockelse. Jag tycker verkligen att Norrlands inland redan har bidragit tillräckligt till Sveriges elförsörjning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.