Inlandet stryps

Efter regeringens planer på att satsa hundratals miljarder på snabbtåg i södra Sverige och attackerna mot inrikesflyget kommer nu nästa förslag. Man vill ta bort klassningen som riksintresse för riksvägarna 90 och 92. Vägarna har stor betydelse för transporter av virke och annat gods samt för persontransporter. En nedklassning kommer säkerligen följas av minskat vägunderhåll och sänkta hastigheter. Utarmningen av Inlandet fortsätter. Vi måste få en ny regering!

9 kommentarer

 1. Jörgen K

  Här behöver man inte gissa speciellt länge, oavsett huruvida man har trapp ända upp eller inte, innan man uppdagar vem som ligger bakom….och varför…

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Kommer från regeringen där Mp tillåts ha ett enormt inflytande. Syftet är ju att avfolka stora delar av Sverige.

 2. edor

  Vi beräknas väl bli integrerade i Sverige i övrigt. Jag menar som storstäderna ska leva, åka kollektivt med järnvägar som inte finns. Ett spår finns, Inlandsbanan men hur mycket täcker den? Men det förstår säkert inte politikerna nere i Stockholm. De tror exempelvis om Skellefteå utvecklas gäller det även oss. Det är nog det vi har se fram emot, fortsatt avveckling.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Ja tyvärr så går utvecklingen åt fel håll och vägarna blir allt sämre.

 3. Jörgen K

  150 miljarder Svenska skattebetalares svett gavs reflexmässigt EU-Coronafond extra i Onsdags, varför moderaterna la ner sina röster är i sanning en fråga som borde få ett adekvat svar.

  För en tiondel av de slantarna hade vi troligtvis fått en väl underhållen och återställd trafikerad järnväg från Gällivare ner till Kristinehamn vilket är en av de enskilt största och troligen mest effektiva satsningarna som kan göras för att kunna injicera framtidstro i en ofantlig mängd trötta kommuner i nära nog halva Sverige. Lägg gärna till tvärbanorna och ytterligare förlängningar till Atlantkusten, så öst-väst ges likvärdig riktning som norr-syd.

  Nu har man från (S) håll ”pratat med Jennie Nilsson (S) vår …landsbygdsminister…som högst troligtvis knappt vet sträckning på inlandsbanan och troligtvis inte heller känner till geografin norr om Stureplan. I skenet av det så lär resultatet bli som vid alla tidigare tillfällen man ”pratat” med huvudstan…

  Det definitiva dråpslaget var när Georg Andersson (S) skrev under avtalet att bygga Öresundsbron, i all hast kan man utan vidare konstatera, då rädslan för det stundande valet lätt kunde omkullkasta planerna. Finansieringen var inte klar vid detta tillfälle men den enskilt största posten kom från att man flyttade i praktiken alla resurser från inlandsbanan till brobygget. Från den dagen har inlandsbanan varit paria. Inlandsbanan hade även före 1991 blivit styvmoderligt behandlad så redan då var mycket eftersatt.

  Alla de försök att rusta upp och erhålla statlig trafikplikt på banan, oavsett sträckning, har avslagits över tid och det numera satta kravet på elektrifiering visar bara på ytterligare ett argument att visa på att den samhällsekonomiska kalkylen spricker.

  De 19 kommuner som idag äger nyttjanderätten står sig slätt, både argumentmässigt och ekonomiskt att dra lasset själv. De starka kommunerna med Umeå i spetsen driver på om Botniabanan med sådan energi att inget annat i norr ges utrymme för diskussion.

  Tittar man också på hur de gemensamma krafterna anstränger sig från Umeå att över inlandet lägga en blöt filt över alla incitament som skulle ge förutsättningar och framtidstro, förstår man att ännu större är krafterna att urbanisera i allt snabbare takt.

  Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk……. (Läs inlandet)

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det är viktigt med Sveriges medlemskap i EU. Medlemskap i världens största frihandelsområde är viktigt för ett litet exportberoende land som Sverige. Men EU ska inte lägga sig för mycket. När de lägger sig i hur vi sköter skogen måste vi säga stopp.
   jag har även frågetecken kring det stora räddningspaketet men det är tydligen det bästa vi kan få. Jag tycker att Löfven kunde skött förhandlingarna bättre. Sverige är så mesiga och har svårt att säga ifrån.
   Vi får hoppas att det kommer loss pengar till Inlandsbanan men fruktar att det inte blir något. Över 300 miljarder till snabbtågen i södra Sverige är ju viktigast.

   • Jörgen K

    Utöver vad som idag går till EU via den så kallade ”avgiften” så återfinns ett helt koppel av ytterligare ”avgifter”. Efter Brexit och under de förhandlingarna gick ”avgifterna” upp kraftigt för att kompensera för utträdet. Sveriges skattebetalare får igen en tredjedel av vad som betalas över tid vilket väcker frågan om ”Löfvenkunde skött förhandlingarna bättre”. Sett från skattebetalarnas synvinkel har inget skötts i den frågan överhuvudtaget, det liknar mest knutpissande om vi tittar på resultatet……Det står nog inte länge till innan något annat land börjar föra samma resonemang som GB om det fortsätter i denna riktning.

    Då det gäller äganderätten till fast och lös egendom så räds den röd-gröna falangen och dess desillusioner och Stureplansyn. Vi har trots allt ett nationellt självbestämmande, så nyttja riksdagsplatserna ….

 4. Ove

  Ni borde ju förstå att vi ska inte bo här uppe, gamle kungen gjorde ett misstag när han fick folk att flytta hit.
  Nu behövs våra marker för att mosskrypare ska roa sig att leta rödlistat, dit räknas inte vi. Resten av våra marker ska fyllas med vindkraftverk för att göra Greta lycklig.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Ja det finns alltför många som inte vill att det ska bo folk häruppe och de har ett ökande inflytande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.