Eget hem

Av , , 2 kommentarer 24

Förr i tiden slogs socialdemokrater för att arbetare och vanliga medelinkomsttagare skulle kunna ha eget hem. Nu gör man allt man kan för att beskatta bort möjligheterna genom höjda elkostnader, högre elnätsavgifter och nu även fastighetsskatt. Samtidigt läggs förslag på återinförd arvs och gåvoskatt. Staten ska ta en större del av arbetarnas pengar. Men det är ju klart att den höga arbetslösheten kostar pengar och alla utlandsfödda utan jobb som ska försörjas. Det kostar många miljarder.

2 kommentarer

Tragisk misskötsel

Av , , 2 kommentarer 20

Sverige sticker ut i Europa när det gäller hanteringen av Covid 19 , smittspridning och dödsfall. Beräkningar i Tyskland visar att dödsfallen hade kunnat minskas kraftigt om vi som grannländerna stängt ner för ett drygt år sedan. Den ekonomiska utvecklingen skiljer sig inte nämnvärt mot de länder som stängt ner. Jag noterar att den regeringstrogna tidningen VK inte har någon kritik mot regeringens hantering. Kampen för en ny socialdemokratisk regering går vidare.

2 kommentarer

Dålig på matte

Av , , Bli först att kommentera 20

Vår finansminister verkar vara usel på matte. Hon är väl en produkt av det svenska utbildningssystemet. Man beräknade att plastpåseskatten skulle inbringa 2 miljarder till statskassan, men resultatet blev en tiondel av den summan. Det måste väl kallas fiasko. Effekten i naturen i Sverige är det väl ingen som märker. Inte blir det mindre plast i floderna i Asien heller.Det är ju där problemen finns. Det behövs helt andra åtgärder för att lösa det problemet.

Bli först att kommentera

Sköt om skogen

Av , , Bli först att kommentera 19

Viktigt att sköta om sin skog. Plantera, röja, gallra och skörda. Områden med höga naturvärden markeras ut och sparas. Det ökade trycket på skogsbruket gör att man inte sparar sin skog för länge till hög ålder. Då kommer någon att motsätta sig avverkning och man förlora bestämmandet om sin skog. De biotoper med höga naturvärden som sparats är det bäst att hålla för sig själv. Annars kan myndigheterna lägga beslag på dem.

Bli först att kommentera

Transparens

Av , , Bli först att kommentera 23

Vi politiker som är förtroendevalda har en skyldighet att vara transparenta och informera om vad vi håller på med. Så också Maria Kristoffersson i VIBO. Nu säger Förvaltningsrätten att hon inte var jävig när ärendet om rivning av hus på Trissen behandlades i Fullmäktige. Maria hävdar att hon vetat det hela tiden.

Då uppstår frågan om hennes agerande i ärendet. Orsaken till att jag ville pröva saken juridiskt. När frågan om rivning av huset på Trissen behandlades i Fullmäktige i December förklarade Kristoffersson att hon var jävig och inte deltog i beslutet. När frågan behandlades i Fullmäktige i Mars deltog Kristoffersson i behandlingen och förklarade sig inte jävig. I den livliga debatten deltog emellertid inte VIBO:s ordförande, utan sade inte ett ord. Ett väldigt märkligt beteende. Varför? En politiker i en styrelse i kommunalt bolag sitter inte där för sin egen skull utan har en skyldighet att informera om styrelsens arbete och bakgrunden till olika beslut. Det är fullmäktige som valt styrelser i de kommunala bolagen och har rätt att få veta vad som händer där.

Bli först att kommentera

Hur stoppa fusk ?

Av , , 1 kommentar 16

Om regeringen själv fuskar på prov, hur ska man då förmå elever att inte fuska? En regering måste föregå med gott exempel.

1 kommentar