Hot mot Inlandet

Förslagen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att förbjuda kalavverkning är ett hot mot Inlandet. Här har vi låga netton och höga avverkningskostnader och transportkostnader. Nettona är låga. Alternativet i våra grandominerade skogar är blädning och fjällskogsblädning. Nu kräver det att skogarna är fullskiktade, det vill säga att det finns trä i olika åldrar, höjd och dimensioner. Det är väldigt få skogar som lämpar sig för blädning därför att de är glesa och inte fullskiktade.

Ekonomin för små privata skogsägare hotas likasom många jobb. Jobb i sågverk, massaindustri och pappersbruk hotas. Omställningen till en grön ekonomi där träfiber och biprodukter är en viktig del hotas.

Det allvarliga för vi som är oroliga för klimatet är att på 100 år sikt kommer skogen att bidra med avsevärt lägre upptag av koldioxid.

Var klok på söndag och gå och rösta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.