Gretas protester

I Sverige har utsläpp av CO2 minskat under årtionden. Man kan oroa sig för att den största ökningen av utsläpp i världen sker i Kina när man kraftigt bygger ut elproduktionen i koleldade kraftverk. Men det är säkert inget att oroa sig för då Greta Thunberg aldrig har sittstrejkat som protest mot det som sker i Kina.

7 kommentarer

 1. tjalle

  Och varför släpper Kina ut ? Jo för att producera skitprodukter till våra lågprisvaruhus.Och för att tillgodose produkter till vår så kallade gröna omställning.Detta ska ske så fort att undertiden detta pågår kommer en oerhörd peak med utsläpp ske bar för omställningen är I panik nu.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Om man kollar var produkterna i de stora lågprisvaruhusen är producerade så finnar man att den största delen produceras i Kina. Kvaliteten är väl inte den bästa men det är ju billigt. Vi måste börja fundera över om det är vettigt att köpa varor producerade i Kina med tanke på miljö,säkerhet och framtida försörjning av varor.

 2. Kenth

  Reduktionsplikten är en annan bov som vi har släppt in i landet.
  Den har snarare ökat än minskat utsläppen av co2.
  Men den är helig och går inte ändra på då den drar in stora
  summor pengar till regeringen?

 3. Jörgen K

  Förstår inte vad Greta tillför egentligen. Hur kan man exploatera en unge som har nästan hela alfabetet som diagnos, föräldrar, media och aningslösa politiker borde skämmas rejält. Nu sitter hon mitt i Stockholm i en lägenhet som kostar 8-siffriga belopp och styrs likt en marionett dit media vill skapa rubriker. Kina kommer Greta aldrig att kritisera då hennes pappa är en inbiten Maoist.

  Så länge vi inte skapar självförsörjande kommer länder som Kina fullständigt ge fan i allt vad som har med miljötänk att göra.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Tycker lite synd om Greta som verkar ha indoktrinerats av sina föräldrar och nu utnyttjas för olika syften.

 4. brorson

  Kina meddelade för några år sedan att landet ska vara koldioxidneutralt 2060, vilket torde vara möjligt, och meddelade en tid därefter att landet ska sluta bygga nya kolkraftverk i Afrika, eftersom det ger Kina dåligt anseende, .men fortsätta bygga nya i Kina¨. Vilket tydligen inte ger Kina dåligt anseende utomlands. Vad man vet, lider man inte av. De närboende är överlyckliga, eftersom de nya ersätter de gamla. Såg en TV-intervju med en glad kines, som berättade om lyckan att kunna andas frisk luft och att kunna se (!) husen på andra sidan gatan.

  Greta gjorde samtidigt bort sig genom att påstå sig kunna de koldioxiden bolma ur skorstenar i Stockholm. Trots att koldioxiden i sig är en genomskinlig och osynlig gas. Om röken är svart, beror det på att koldioxiden år blandad med sotpartiklar, och är den vit att den är blandad med vattenånga. Detta förstår inte protestungar i Gretas ålder och yngre, när de hör på nyheterna om hälsovådliga luftföroreningar i indiska städer, vilka beror på orenade avgaser från framför allt bilar och mopeder med förbränningsmotorer. Är lösningen mer vindkraft i och fler gruvor i de svenska renbetesmarkerna?

  Jag tror att ett koldioxidneutralt Kina år 2060 är en realistisk målsättning, som kan uppnås utan att lägga tunga bördor på det kinesiska folket. Det finns rimligen en övre gräns för hur höga halter CO2, som nuvarande former av liv på jorden klarar av. Och även en undre gräns. Och däremellan en optimal nivå, som sannolikt ännu inte har uppnåtts. Nu skylls ju alla möjliga miljöproblem på koldioxiden, vilket medför att man inte gör något åt orsakerna till dessa problem, trots att de är väl kända sedan tiden före den nuvarande klimathysterin.

  Den tidigare MP-riksdagsmannen Carl Schlyter, berättade sanningsenligt i TV-aktuellt härom dagen, hur reduktionsplikten driver upp efterfrågan på (och därmed priserna) på biodrivmedel. Med följd att regnskogarna huggs ner och återupptaget av CO2 minskar i stället för att öka. Om en klimatkris är nära förestående – vilket kan betvivlas, men inte helt uteslutas – är klimathysterin klimatets värsta fiende.

  Med den osäkerhet som råder och med bristen på vetenskapligt stöd för olika hypoteser, vill jag varna för försiktighet med vad vi gör. Jag vill varna för förhastade panikåtgärder, som skapar fler problem än problemen som de eventuellt löser .Vi behöver ny kärnkraft, men inte hur många nya reaktorer som helst.. Det finns en gräns även för det som är bra,. När vi får för mycket av det goda, förvandlas även det till någonting dåligt. Sätt stopp för elektrifierings-vansinnet!

 5. brorson

  Med koldioxidneutralt menar jag att utsläppen är lika stora som de samlade återuppfagen, så att koldioxidhalten i atmosfären är konstant över tid Jag utgår från att Kina och Indien menar samma sak med att Kina ska vara koldioxidneutralt fr.o.m 2060 och Indien fr.o.m 2070. Samt att utsläppen kommer att fortsätta att öka fram till dess. Jag vet inte om de ländernas regeringar tror att jorden klarar denna ökning eller om de helt enkelt inser att det tar så lång tid .I ”väst” hittar man på nya begrepp och definitioner. Nu folkomröstar berlinarna om att göra staden ”klimatneutral”, Vilket torde innebära att lantbruk med djurhållning förbuds?

  Jag är dessutom säker på att partitopparna i Kinas Kommunistiska Parti hånskrattar åt européernas självskadebeteende, som mycket väl kan leda revolution och kommunistiska diktaturer i Europa och kanske även i USA. Kapitalismens undergång, med Greta på barrikaderna. Massarbetslöshet och hungerkravaller är en utmärkt grogrund för kommunistiska idéer. Jag tror dessutom att både Kina och Indien har bättre kvalitet på sin naturvetenskapliga forskning än de klåpare som SVT hyllas som sanningssägare av SVT, DN och Aftonbladet.

  Jag tror inte att de länderna avser att uppnå koldioxidneutralitet huvudsakligen genom utplangering av fler träd och anläggning av våtmarker, som absorberar CO2. Utan genom infångning av CO2 ur atmosfären och troligen också omvandling av densamma till nya motorbränslen samt nya råvaror till industrin, vilka kommer att ersätta den farliga plasten, samt även trä, betong och stål i många konstruktioner. Och det är utvecklingen av metoder för att göra detta i industriell skala med måttlig åtgång av energi och kapital för investeringar och drift av anläggningarna som tar tid.

  Men det är här som jag är besviken även på den nuvarande regeringen, som jag tycker knappt vågar säga A (infångning av CO2) och än mindre vågar säga B (omvandling av densamma till nya motorbränslen och råvaror). Men enbart A kostar en förfärlig massa pengar, men ger inga pengar tillbaka, vilket däremot B kommer att göra – som tekniken utvecklas och förfinas. Men sker det kommer vi att ha ett nytt kretslopp, som kräver ett minimum av nya bränslen från växande skog, kolgruvor och oljefält,

  Frågan är dock hur mycket energi A och B tillsammans kommer att kräva, och hur den ska produceras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.