Sågverksnedläggningar

Den kraftiga ökningen av reservat i inlandet har bidragit till att sågverk lagts ned. Sågverk har lagts ned i Sikås,Dorotea,Vilhelmina,Lycksele,Hällnäs,Storuman,Sorsele och Arvidsjaur. Istället byggs sågverk vid kusten ut vilket medför ökade transporter av virke och ökade utsläpp.

Statliga Sveaskog minskar nu sina avverkningar i Norrbotten med 30%. Om man ser till några år tillbaka är minskningen ännu större. I Pajala oroar man sig för om sågverket ska överleva. Försvinner sågverket så försvinner många jobb. Åkare och entreprenörer förlorar jobb. Servicenäringar förlorar jobb. Bränslet till värmeverket, spån och flis, försvinner då från närområdet och måste transporteras längre sträckor. Det blir dyrare för Pajalaborna att värma sina hus.

Många tycker att vi ska minska brukandet av skogen kraftigt. Men konsekvenserna blir en allt snabbare avfolkning av inlandet.

12 kommentarer

 1. Kenth

  Den skog som fortfarande avverkas tas till massaindustrin samt mycket flisas
  till värmeverk o massafabrikers ångpåannor.
  Så vad blir över? Har det inte exporterats för mycket genom åren så
  nu kommer kontentan?

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det är ju sågtimmret som ger den största intäkten vid en normal föryngringsavverkning.Det som inte blir till plankor och bräder blir flis eller sågspån till massaindustrin eller till värmeverken. Vi har dubbelt så mycket skog i Sverige jämfört med 100 år sedan genom klok skötsel av våra skogar.Nu avsätts stora arealer som naturreservat,biotopskydd eller frivilliga avsättningar. De skogarna brukas inte. Andelen gammal skog ökar i Sverige.

 2. Kenth

  Kontra: Andelen vältor efter vägarna har ökat något drastiskt…
  Varför denna skövling av skog?
  Glad skall man vara iaf. jobbat åt sca men
  35år inom returpapper så skog har jag sparat på
  genom mitt arbete. Numer glad pensionär.
  men tycker synd om de som måste sälja sin skog
  för att överleva(finns de som bara tar ut sin skog för
  att få mer pengar leka med också)

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Avverkningsnivån har varit ganska oförändrad de senaste åren. Vi skövlar inte skog i Sverige, vi gallrar och föryngringsavverkar skog när det är lämpligt och planterar ny skog som växer snabbare än den gamla.

 3. Turismföretagaren

  Det är knappast att reservaten som gjort att sågverken lagts ner. Snarare är det företagens ständiga jakt på maximal vinst.

  Avverkningsnivån 2021 var rekordhög enligt Skogsstyrelsen. I Sverige återstår ca 10-15% naturskog dvs. skog som aldrig har varit kalavverkad eller är mindre påverkade av mänsklig aktivitet. Ungefär 40% av alla rödlistade arter är på olika sätt knutna till skogen och de minskar på grund av det moderna skogsbruket. En planterad virkesåker, för skog kan det inte kallas, kan aldrig ersätta en naturskog ur en ekologisk synpunkt. Vi skövlar absolut skog i Sverige, varje dag. Att permanent skydda gamla skogar är ett snabbare och billigare sätt att stabilisera jordens klimat än nya tekniska lösningar eller att plantera nya träd. Produktiv- icke skyddsvärd skog borde brukas skonsammare utan kalhyggesbruk och markägare få bättre betalt för sin skog.

  Många turister förfasar sig över hur det ser ut i Sverige och Norrland. Turismnäringen omsätter för övrigt en nästan lika stor del av BNP som skogsnäringen gör. När naturen är borta och ersatt med kalhyggen och plantager, vad kan vi locka med då?

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det är väl klart att tillgången till råvara påverkar ett sågverk. Bortfall av råvara påverkade helt klart besluten att lägga ner sågverk. Om du är turismföretagare bedriver väl även du ett företag som är beroende av att gå med vinst? Eller jobbar du helt ideellt?
   I våra fjällkommuner är fjällskogarna redan till stor del skyddade i reservat. Andelen skyddad natur ökar snabbt.
   Alternativet till föryngringsavverkning( utveckling av det som tidigare kallades kalhyggen) är i granskog blädning eller fjällskogsblädning. Då tvingas man att avverka i en kanske 3 gånger större areal för att få ut samma mängd virke, dock med högre kostnad och sämre netto. Blädning används idag i mindre omfattning eftersom det kräver en fullskiktad skog.
   Ett ökat upptag av CO2 kräver att skogarna föryngras. I en gammal skog sker ofta inget nettoupptag av CO2 eftersom tillväxt och nedbrytning är lika stora.
   För att komma ur fossilberoendet krävs att skogarna brukas.
   Alla kan inte leva på turism. Vi behöver ett varierat näringsliv där skogsbruk och skogsindustri är en viktig del.

   • Turismföretagaren

    Klar att jag som företagare inte vill gå med förlust. Jag gör dock inga mångmiljonvinster och är mån om att min verksamhet ska gynna orten där jag bor, men tex SCA sågen i Vilhelmina gick med vinst men lades ner ändå.

    Ja, växande skog binder koldioxid. Men det tar flera decennium innan en trädplantage tar upp mer koldioxid än den som släpps ut vid avverkningen. Gammal skog slutar dessutom inte växa, där ett träd dött tar ett nytt vid. En skog är ett ständigt pågående ekosystem som inte stannar av. En mängd olika forskare, däribland FN:s klimatpanel, har kommit fram till samma slutsats : gammal skog är viktig att bevara ur klimatsynpunkt och för den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen skriver själva att ”för lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter.” För övrigt skriver även Skogsstyrelsen att under 2000-talet har den årliga skyddade arealen skog succesivt minskat och 2021 blev det rekordlågt.

    60% av all skog i Sverige har varit kalavverkad och avverkningsnivåerna ökar. Jag är och många med mig förstår att vi behöver råvaror från skogen men skövlingen som pågår är inte ok. Det är dags att skogsnäringen och inskränkta inlandsbor börjar förstå det. För turismen, och de allra flesta som har någon som helst känsla för naturen, vill inte leva i ett söndrat landskap av kalhyggen (kalla det föryngringsytor om du vill) och gran/tall planteringar. Vi behöver ett varierat skogsbruk och vi ska vara rädda om våra sista naturskogar.

    • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

     Sågen i Vilhelmina lades ner till viss del på att stora reservat bildades och därmed minskade råvarutillgången.
     Enligt den senaste forskningen så tar det ca 10 år innan vi får ett positivt CO2 upptag.
     I en gammal skog sker inget nettoupptag av CO2 då tillväxt är lika stor som nedbrytningen av dött material.
     Avverkningarna i Sverige varierar med konjunkturen och är lägre än tillväxten varför volymen ständigt ökar.
     Ingen skog skövlas i Sverige. Vi planterar 2 träd för varje avverkat. Skogsbruket bedrivs inte på 10 års sikt utan på längre sikt.
     Det tar kanske 100 år innan de träd som jag planterar kan ersättas av nya.
     I inlandet behövs alla jobb vi kan få. Besöksnäring och skogsbruk kan bedrivas samtidigt utan större problem.

     • Turismföretagaren

      Sågen lades ner pga satsningar på ett större sågverk och effektiviseringar. Åter igen: Brukad skog/planteringar kan aldrig ersätta naturskog ur biologisk synpunkt och det är skillnad på koldioxid upptag och kolinlagring. Det är INTE klimatsmart att avverka gammal skog och andelen gammal skog ökar INTE. En av skogsstyrelsens främsta naturvårdsbiologer uttryckte nyligen i DN att svenskt skogsbruk kan vara den största miljöförstöringen någonsin. Mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av Sveriges sista oskyddade naturskogar avverkats och om 50 år kommer de att vara borta om avverkningstakten fortsätter på samma nivå. Vi förlorar oersättliga naturvärden och ersätter dem med monokulturer och planteringar. För mig som lever av naturturism är kalhyggesbruket och skövlingen en katastrof.

     • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

      Håller inte med dig. Det är klimatsmart att bruka skogen och ersätta gammal skog som inte växer med växande skogar där vi kan använda sågade trävaror till byggnader, papper till förpackningar och biprodukter eldas i våra värmeverk. Jag har hållit på med att bruka skog sedan jag var i 10 årsåldern och är nu 66 år gammal. Jag är stolt över de växande skogar som jag åstadkommit med min skötsel och kämpar för privata skogsägares rätt till att bruka sin skog. De naturvärden som jag har i skogen håller jag tyst om för att de inte ska konfiskeras av staten.
      Lycka till med ditt företagande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.