Kolinlagring

Det sprids felaktigheter om vilken skog som är bäst för klimatet. Missuppfattningen är att en gammal skog är bättre än en ung skog som växer. I en gammal skog som är 200 år sker ingen nettoinlagring av kol. Det lilla som den växer är lika stor som nedbrytningen. Grenar och träd dör och bryts ned. De små träd som växer upp i luckorna har det tufft i konkurrensen och växer väldigt sakta.

Det är lätt att jämföra genom att gå ut i en skog när den är 40, 50 och 60 år gammal. Man ser med ögat hur skogen har växt och hur volymen har ökat. Det hat skett en stor inbindning av CO2.

Om man samtidigt går ut i en skog som är 200, 210 och 220 år gammal så syns ingen större skillnad på dessa 20 år.

Det är tråkigt att missuppfattningar sprids när skogsforskares resultat jämställs med uppfattningar från aktivister med en egen agenda.

8 kommentarer

 1. Christer

  Det här är ganska typiskt för många av klimativrarna. I sin iver och strävan efter att skapa debatt och göra, som de själva tycker, en viktig insats för miljön skapar de ibland egna sanningar och/eller tar genvägar kring kring verkligheten för att skapa effekt i sina tyckanden.
  Inte sällan lägger de också beslag på ”sanningen” genom att skuldbelägga den som argumenterar emot dem. Oavsett hur vetenskapligt man kan bevisa sin ståndpunkt, blir man ofta kallad ”klimatförnekare” eller något liknande.
  Jag stöder fullt ut ett bra och verklighetsförankrat miljöarbete. I dagens värld, med en enorm ”slit och släng”-mentalitet ser jag det som en av de viktigaste frågorna som finns för mänskligheten.
  Men det måste ske med vetenskap och förnuft

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Viktiga beslut måste baseras på forskning och kunskap ,inte på tyckande och känslor.

 2. brorson

  Flygfoton på dessa monstruösa vindkraftparker visar nedhuggen skog och inga tecken på återplantering. Dessutom vägreservat, som inte hade behövts för skogsbruket. Samma sak med åkermark. Den odlade arealen har krympt, dessutom med följd att det ekonomiska utbytet blir sämre. Hur stora arealer kolsänkor, som härigenom har gått förlorade, talas det aldrig om. Men nettovinsten (utsläpp minus återupptag av koldioxid) som anhängarna påstår. De talar helst inte alls om koldioxidens kretslopp, trots att ordet kretslopp har varit ett honnörsord för MP under decennier.

  Det är som om en viss mängd utsläpp ökar koldioxidhalten i atmosfåäen med samma mängd för evigt, Det är däremot väldigts dåligt med kretslopp hos nedfallet av platsfibrer och smörjolja från verken.Det är illa nog på land, men ännu värre till havs, vilket gör havsbaserad vindkraft till ett synnerligen allvarlig miljöhot, samt hot mot vattenlevande djur och längst upp i näringskedjan nänniskors livsmedelsförsrjning. Om det är något som hotar livet på jorden, så är det inte att planeten brinner upp, som de subventionshungriga direktörerna i såväl statliga som privata fossilfritt stålbolagen bedrar allmänheten med. Det skadar dessutom självaste kapitalismen, när direktörerna börjar jaga subvenioner i stället för försäljningsintäkter.

  Om mikro-fibrerna bryts ner under loppet av 500 år, är det bäst att de stannar i markerna under den tiden, innan de förs ut till vattendragen och vidare ut till haven. Detta gäller förstås även plastförpackningar m.m.. men de kan tillverkas med platsmaterial med kortare nedbrytningstid. I stället för platspåseskatt i konsumentledet bör vi beskatta tillverkningen utifrån nedbrytningstid. MP är faktiskt sämst på miljöpplitik, skeddet för miljö och natur.

  Den fortsatta utbyggnaden av vindkraft bör stoppas helt och det omedelbart och en avvecklingsplan för befintlig vindkraft bör tas fram. För miljöns, djurens och naturens – och människors hälsas skull. När man nu har hittat plastfibrer inte bara i mäninskors lungor utan även i människors hjärnor. Dessutom tillför den väderberoende vindkraften ingen nämnvärd effekt, utan skapar obalanser i elsystemet. Paradoxalt nog kräver mer vindkraft mer kärnkraft. I stället för tvärtom. mindre kärnkraft,

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Alla plaster som sprids är ett väldigt allvarligt hot mot mänskligheten. Tragiskt att se de enorma områdena med plast i havet. Nu finns ju andra material som kan ersätta plast och som bryts ned.

 3. kenth

  Det bästa är att få slut på alla krig som skitar ner.
  Samt att se över utsläppsrätter som köps när det
  blir dyrare åtgärda felen i en industri än köpa en
  utsläppsrätt.
  Sen borde det också bli så alla länder i hela världen enas
  om hur miljötänket skall vara.
  Felet är att oljan styr världsmarknaden…hur skulle det se ut
  om det bara fick tillverkas smörjmedel och inte drivmedel.
  Miljarders människor utan arbete och en kollapsad världsekonomi.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Svårt att få alla länder att enas om miljötänk. Kina fortsätter att bygga kolkraftverk för att producera billiga varom som transporteras runt jorden och som vi villigt köper.

 4. brorson

  Det behövs ett omedelbart stopp för fortsatt utbyggnad av vindkraften, som är ett allvarligt hot mot miljö, djur och natur, människors hälsa, sunda statsfinanser samt Sveriges nationella säkerhet (syftar på den höga andelen utländsk ägande). Alla dessa enorma subventioner till ”fossilfritt” har resulterat i en ny form av kapitalism, som kan kallas ”korruptalismen”. Det är när direktörerna i stora såväl statliga som privata företag jagar subventioner i stället för försäljningsintäkter. Paradoxen med vindkraften är att ju mer vindkraft, desto mer kärnkraft behövs – både för balansen i elsystemet och för finansieringen av vindkraften.

  Off topic: Regeringen gör helt rätt, som inte kräver omedelbart eld upphör i Gaza, Det skulle ju bara ge Hamas chans att reorganisera sig, vilket skulle leda till ett mer långvarigt krig med ökat lidande för civilbefolkningen. I stället bör Hamas uppmanas att överlämna sig som krigsfångar till Israel. Om det skulle ske, kan det vara läge att börja ställa krav på Israel. Visserligen osannolikt,. men inte helt uteslutet att det kan ske. Ju mer oreda i Hamas-leden, desto större chans att enskilda terrorister tar sitt förnuft till fånga, vägrar lyda order från sina befäl och överlämnar sig.

  Kravet på Israel – i det läget – kan vara att de terrorister, som frivilligt överlämnar sig , behandlas som krigsfångar enligt Geneve-konventionen, samt någon form av amnesti. Att däremot, som den svenska vänstern gör, kräva eld upphör, är bara att invagga Hamas och dess sympatisörer i den falska tron att de har något att vinna på fortsatt krig. Den palestinska civilbefolkningen har ö.h.t. inget att vinna på Hamas fortsatta närvaro.

  Det finns inga som helst likheter mellan Hamas och verkliga befrielseröresler – inte ens de som har stått under kommunistisk ledning. Detta måste den svenska vänstern upplysas om. Den måste återerövra verkligheten, sluta fantisera. Även den som vill ”bygga socialismen” måste inse att folkmord på judar inte är rätta sättet.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det finns redan planerade vindkraftsparker för 2024. En fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften kommer att leda till instabilitet i elförsörjningen och leda till krav på att offra de outbyggda älvarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.