Infiltrerade

Det är förskräckligt att polisen blivit infiltrerade av gängkriminella. Men inte konstigt. Gängkriminaliteten växer sig in i samhället. In i myndigheter och politiska partier. I åratal har media och politiker gullat med kriminella. Det är först sedan vi fick en ny regering som vi på allvar ser motåtgärder.

Polisen säger att man varit naiva. Sådant får väl inte förekomma inom polismyndigheten. Det kallas väl snarare inkompetens. En av polisens viktigaste uppgifter är ju att hålla rent inom den egna organisationen.

14 kommentarer

 1. Jörgen K

  Är du förvånad, vi har advokater som torskat, nämndemän som torskat, domare som torskat, åklagare som torskat och nu kommer det fram vad de flesta vetet länge att vi har poliser som torskat kan knappast komma som en överraskning.

  Kvotering, sänkning av antagningskrav, ansökningar som prioriterar grupper för att inte bli påhoppade är bara ett axplock över vansinnet!

  Olof Palme som skolminister sa 1968 att den enda skolan som Svensk skola ska ta efter var Hillel-skolorna. Så blev det inte och därefter blev Svensk skola i fritt fall, det är sålunda ingen ny företeelse. Svensken är fördummad intill analfabetism.

 2. brorson

  Det är främst den grova antisemitismen som skiljer nazismen från överig fascism. Maskerad som traditionell vänster har vår tids nazister infiltrerat både politiska partier och myndigheter. Polisen är inget undantag.

 3. brorson

  – Nu jävlar får de ta i, hur fan får det pågå? Det är en sorg och vrede, säger en person till Expressen. Efter den senaste skjutningen. Sverige har upphört att fungera. Och nu kommer det att bli polisfritt i hela södra Sverige under flera veckor eller månader p.g.a. eurovisionen. Bara för de kriminella att ta för sig. Det är kanske en viss logik att polisen lägger de lindrigare brotten åt sidan för att koncentrera sig på de grövre. Men i praktiken väntar polisen med att gripa tills någon har blivit mördad. Polisen vet ju också att den,. som har gripits för ett ringare brott, snart är ute igen och begår nya brott. De borde i stället ha dömts till långvariga straff eller förvaring. Det är likadant i område efter område.

  Under början av covid-pantdemin motarbetade statsepidemiolog Anders Tegnell vedertagna metoder att hindra smittspridning under förevändning att uppnå ”flockimmunitet”. Resultatet blev 13.000 (av totalt 15.000) dödsfall som hade kunnat förhindras. Detta har Folkhälsomyndigheten bortförklarat med färre dödsfall sett över en långre tidsperiod. Naturligtvis, eftersom de flesta döda hade ganska kort tid kvar att leva. De dog inte en gång till.

  Inten har åtalats för dödsfallen. När lagen om tjänstefel infördes under 1940-talet, var brottsrekvisiten uppsåt, oaktsamhet och oskicklighet. Lagen avskaffades under 1970-talet, men de två förstnämnda rekvisiten har senare återinförts. Det är alltså fortfarande inte straffbart att vara oskicklig i sin tjänst. Och det utnyttjas.

  Tradikvetket missköter grovt underhållet av järnvägarna. Redan första vintern fick resenärer till övre Norrland sova två nätter i rad i sovvagnarna på Stockholms central, eftersom Trafikverket fullständigt i onödan hade stoppat all tågtrafik förbi Gävle. Jeneraldiriktören skröt med att man hade sparat pengar genom att snöröja landsvägarna före järnvägarna, trots att inte samma maskiner används.

  Arbetsförmedlingen förmedlar inga jobb (är alltså inte vad den heter), utan har inofficiellt gjort till sin huvuduppgift att dölja arbetslöshetens verkliga omfattning för att ge sken av framgångsrik arbetsmarknadspolitik av dåvarande S-regering, när detta oskick började.

  Nu rivs mindre vattenkraftverk, som hade kunnat användas som effektreserv under efterfågetopparna.

 4. Agneta

  Ffa är det kvinnor som hjälpt gängen att infiltrera polisen. Vissa kvinnor verkar ju attraheras av de kriminella männen.
  Säger nu inte att det gäller alla, eller ens många, men i de flesta fall där det avslöjats har det varit kvinnor som försett de kriminella med uppgifter som de behövt och velat ha.
  Även på fängelser där dessa gärningsmän sitter arbetar unga kvinnor. Det ska förstås vara jämställt (kvinnor/män) i arbetet som fångvaktare.
  När det gäller grovt kriminella män är det nog lämpligare med fysiskt starka män som väktare av detta klientel.

 5. kenth

  Låt nyanlända få prövotid bo i landet…
  Vid minsta brott mot vår lag ,utvisning.
  Redan kriminella bör omvärderas och utvisas.

  • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

   Det behövs hårdare krav på nyanlända för att få stanna i landet.

  • brorson

   Vi måste följa internationella regler, men det är inte lätt att känna till alla som finns Och dessutom utnyttja det tolkningsutrymme som finns, men det är ännu svårare att veta hur stort det är. Jag har emellertid stort förtroende för migrationsministern Maria Malmer-Stenergard, M, som förmodligen är den bästa hittills på den posten.

   En flykting, som kommit in i landet, har i princip (om prövningen enligt särskilda regler inte ska ske i annat land) rätta att få sin ansökan prövad, och kommer då, om asyl beviljas, att få en flyktingstatusförklaring, Det innebär att vederb. inte får utvisas, om inte förklaringen har upphävts. Och det får ske bara om orsaken till förklaringen har upphört, d.v.s om situationen i hemlandet har blivit väsentligt bättre. När man läser att en flykting har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år, innebär inte det att vederbörande ska ut efter tre år, utan att förklaringen ska omprövas efter tre år. Om situationen i hemlandet inte har förbättras, har vederbörande rätt till förlängning. Utvisning av en flykting med statusförklaring p.g.a. brott är vanskligt (kan finnas verkställighetshinder).

   Det är därför viktigt att skilja mellan tillfälliga uppehållstillstånd (som saknar definitivt slutdatum) och tidsbegränsade uppehållstillstånd (studier- och arbetstillstånd eller andra former av uppehållrätt) som har ett definitivt slutdatum. Det är helt förkastligt, som tidigare har skett, att ge flyktingar permanenta uppehållstillstånd, samtidigt som asyl (flyktingstatusförklaring) har beviljats. I stället borde reglerna klargöras för flyktingen, så att denne är beredd att åka hem om och när situationen i hemlandet har förbättras. Jag föreslår härmed att kollektiv omprövning (alla från samma land eller del land) sker var sjätte månad. Kollektiv utvisning är inte tillåten enligt beslut av Europadomstolen, varför den kollektiva omprövningen bör följas av individuell omprövning, om den kollektiva har givit positivt resultat.

   SD har inom Tidö-samarbetet drivit på för att de permanenta uppehållstillstånden ska avskaffas, vilket jag starkt har argumenterat mot, eftersom jag befarar att det skulle leda till fler ansökningar av svenskt medborgarskap och fler beviljade medborgarskap från personer, som egentligen inte har någon önskan att bli svenska medborgare, men vill stanna i Sverige så länge de själva vill. De permanenta medborgarskapen har stora fördelar för båda parter, föe utlänningen, som slipper oroa sig för utvisningen så länge han sköter sig, Och för svenska staten, som behåller möjligheten att utvisa utlänningar som inte uppfyller villkoren, Enligt nuvarande regler kan en person med permanent uppehållstillstånd utvisas om han har begått ett allvarligt brott eller har vistats utomlands under mer än sex månader.

   Jag anser att dessa villkor bör skärpas rejält och dessutom att kraven för att få ett permanent uppehållstillstånd måste skärpas rejält. Samt att svenskt medborgarskap ska beviljas bara för personer som har haft permanent uppehållstillstånd under en längre tid. Kraven för att få svenskt medborgarskap måste sättas ännu högre än kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Dessutom bör rätten att ha dubbla medborgarskap avskaffas. Vill man behålla sitt utländska medborgarskap, men ändå bo permanent i Sverige, är ju permanent uppehållstillstånd en utmärkt lösning.

   • Lars Eliasson (inläggsförfattare)

    Man borde se över reglerna så att det blir lättare att utvisa de som inte sköter sig. Det finns också flera exempel på personer som vistats länge i Sverige och som etablerat sig och jobbar eller driver företag men son ändå utvisas. Där borde en individuell prövning kunna leda till att personen får stanna.

 6. brorson

  Man ska inte tro på alla snyfthistorier, som serveras av aktivistiska journalister. Nog för att Migrationsverket har oacceptabelt långa handläggningstider och väntetider innan handläggningen av ett ärende påbörjas. Men hur kan man ha bott i Sverige i sju år, utan att ha kvalificerat sig för ett permanent uppehållstillstånd, om man inte själv har förhalat, anfört nya omständigheter, gått under jorden efter avslag, anfört nya omständigheter igen, o.s.v. ? Det handlar också om den nuvarande regeringens trovärdighet, när man hävdar arbetslinjen och lägger ansvaret på de arbetslösa att skaffa jobb med utförsäkring som påtryckningsmedel. Då har regeringen också ett ansvar för att svenska medborgare och invandrare, som har uppehållstillstånd inte trängs ut från arbetsmarknaden av personer som saknar uppehållstillstånd.

  Asylprocessen måste göras om i grunden, så att en asylsökande som fått avslag och inte överklagar, lämnar landet fjortonde dagen efter ankomstdagen. Inte efter fjorton månader eller mer, vilket ofta har varit fallet. Men för att klara detta, måste Migrationsverket har rätt att låna in personal från andra myndigheter vid anhopning av ansökningar. Men det krävs också att överklagandefristen efter avslag kortas från tre veckor till en betänketid på tre hela dagar. Om det har blivit avslag även på ett överklagande, ska den sökande lämna landet senast efter 35 dagar efter ankomstdagen.

  Längre tid än så här behöver det inte ta med bibehållen rättssäkerhet. Det vet jag efter egen erfarenhet som nämndeman i en förvaltningsdomstol. Det var visserligen ingen migrationsdomstol, men samma domstolstyp som dömer i asylärenden. Om det drar ut på tiden, ökar möjligheterna att anföra nya omständigheter, i det oändliga. Och är dessutom en uppskattad inkomstkälla för flyktingadvokater. Advokater, som själva förhalar och skyller på tidsbrist, bör avvisas. De ska inte ta på sig fler ärenden än de hinner med.

 7. brorson

  Tycker att regeringen ställer för hårda krav på arbetslösa att snabbt få nytt jobb, men kan dock acceptera regeringens linje om 1) vi får arbetsförmedlingar som är vad de heter, och 2) lagen ändras så att svenska medborgare plus personer med permanenta uppehållstillstånd har förtur före alla andra (även personer som vistas i Sverige). Samt att utlänningar som lagligen vistas i Sverige med studie- eller arbetstillstånd och kan visa hedrande vandel under vistelsetiden, ska ha förtur framför personer som rekryteras direkt från utlandet.

  Det är olika överklagandefrister efter myndighetsbeslut, vanligen tre veckor men i vissa fall åtta dagar, varför jag tycker tre hela dagar efter avslag från Migrationsverket på asylansökan är rimligt, med tanke på att vederbörande inte har annat att göra än att fundera på saken. Han ska naturligtvis omedelbart efter beslutet ha tillgång till rådgivning. Med de korta tider, som jag föreslår, minskar risken att väcka misstankar hos hemlandets myndigheter, vad den enskilde har gjort i Sverige och han kan exempelvis säga ”Varit i Sverige och hälsat på släktingar”. Om det framkommer att han sökt asyl finns risk för misstankar om otillåten politisk verksamhet i hemlandet.

  Hörde intervju med advokaten Nima Rostami, som själv torde vara invandrare, att reglerna för utvisning efter brott måste ändras. Han menade dels att även svenska medborgare (syftar troligen på personer med dubbla medborgarskap), som skadar ”Sveriges intresse” måste kunna utvisas, samt att åklagare alltför ofta underlåter att yrka på utvisning även av personer som döms till långa fängelsestraff. Han klagade också på att verkställighetshinder ofta leder till uppehållstillstånd och menade att det i stället borde vara anstånd, d.v.s. att utvisningen tillfälligt skjuts upp. Den osäkerhet för den enskilde, som detta innebär, torde öka hans vilja att lämna landet frivilligt, utan att någon viss tid har löpt ut.

  Håller med Rostami om detta, men tycker att reglerna kan skärpas ännu mer än han föreslår:
  1) Domstolen ska självmant, utan begäran från åklagaren, besluta om utvisning efter alla brott med återreseförbud under minst tio år. Men rätt för åklagare att begära längre tid och för försvaret att yrka på kortare tid eller ingen utvisning alls a) om det finns ”beaktansvärda skäl” om endast böter finns med i straffskalan. och b) om det finns ”särskilda skäl” om längre fängelsestraff än två år inte finns med i straffskalan, samt c) om det finns ”synnerliga skäl”, om längre fängelsestraff än två år finns med i straffskalan.
  2) Anstånd med utvisning ska beslutas av Migrationsverket och kunna överklagas av åklagare. Anståndet ska inte automatiskt medföra rätt att vistas på fri fot i Sverige, utan vederbörande ska om, inte annat beslutas, kvarstanna i fängelse eller annat förvar. Om det anses tillräckligt för att avhålla vederbörande från nya brott, kan daglig anmälningsplikt hos polisen, övervakning eller elektronisk fotboja övervägas som alternativ.

  De dubbla medborgarskapen måste avskaffas. Permanent uppehållstillstånd är ett bra alternativ för den som uppfyller kraven för svenskt medborgarskap, men inte vill avstå från sitt utländska medborgarskap. Innan man kan få svenskt medborgarskap ska man ha befriats från sitt utländska medborgarskap. Undantag ska dock kunna göra för personer, som kommer från länder som inte tillåter avsägelse av medborgarskap. Detta innebär givetvis att svenskar, som förvärvar utländskt medborgarskap, ska fråntas sitt svenska medborgarskap, men kunna återfå detta om han flyttar tillbaka till Sverige.

  En utlänning, som har förvärvat svenskt medborgarskap i uppenbart syfte att begå allvarligt brott eller allvarligt skada ”Sveriges intresse” som säkerhetsrisk, ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap, även om han därigenom blir statslös. Men detta ska förstås ske ytterst restriktivt. Utlänningar ska inte under skydd av

  • brorson

   Utlänningar ska inte under skydd av ett förvärvat svenskt medborgarskap kunna dra in Sverige i konflikter mellan andra länder. Eller förfölja flyktingar eller deras efterkommande. Judar ska inte behöva fly från Sverige p.g.a. våldsbenägna pro-palestinska aktivister.

 8. brorson

  Jag förstår inte Moderaternas tvekan till privat drift av fängelser och anser att även välrenommerade utländska entreprenörer ska kunna anlitas för att driva fängelser i Sverige. Samt att personer, som ska utvisas efter avtjänat fängelsestraff som regel ska avtjäna straffet i det land, som de ska utvisas till.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.