Tillväxt i skogen

Av , , Bli först att kommentera 15

Det är viktigt att skogen brukas och att den har hög tillväxt. Det vanligaste sättet att sköta skog är att skörda skogen, markbereda och plantera men lämpliga trädslag. Ofta kommer en självföryngring i planteringen som gör att det blir bestånd med flera olika trädslag. Många tror andra sätt att bruka skog, så kallat kontinuitetsskogsbruk. Den vanligaste formen av kontinuitetsskogsbruk i granskog är blädning eller fjällskogsblädning. Blädning har praktiserats sedan länge tillbaka, men kan bara utföras i viss typ av skog. Man bör ha en relativt hög bördighet i marken och ha bestånd som är olikåldriga. Vi gjorde ganska många fjällskogsblädningar när jag jobbade för Norrskog i Vilhelmina. Ett ganska stort försök gjorde vi på Lövbergs allmänning vid Bielite i början av 1990-talet. Allmänningens ordförande Egon Jonsson var väldigt drivande för att bruka skogen och vi hade ett bra samarbete. Projektet började med att jag och Egon gick den 9 km långa tilltänkta vägen. Sedan kom skogsmaskinerna och började avverka väglinjen, tätt följda av en grävmaskin som grävde vägen. När vägen var färdigställs utsågs några lämpliga områden för blädning i samarbete med SLU i Umeå. Där gjordes flera ytor med olika styrka på gallringsuttaget samt en mindre yta som skördades(kalavverkades). Det har gjorts väldigt många exkursioner till området genom åren och en viktig slutsats är att det är ekonomiskt sämre att bläda jämfört med skörd. Det planterade hygget växer igen ganska snabbt medan det i den blädade skogen tar väldigt lång tid för ny skog att komma upp.

Gretas missuppfattning

Av , , 4 kommentarer 25

När Greta Thunberg jämför Sveriges skogsbruk med oljeindustrin måste hon ha fattat det hela helt fel. Oljetillgångarna har bildats under miljontals år medan skogen, Sveriges gröna guld, växer varje år. Tack vare vårt framstående skogsbruk har vi fördubblat våra skogstillgångar på 100 år samtidigt som skogsråvaran används till att bygga hus, till tidningar, förpackningar och till energiproduktion. Greta har nog en roll för opinionsbildning, men hon ska nog inte uttala sig i sakområden där hon saknar kunskap.

Melonpartiet

Av , , Bli först att kommentera 23

Miljöpartiet kan med rätta kallas melonpartiet. Gröna utanpå och röda inuti. Jag har tidigare tyckt att Bolund verkade iallafall en smula någorlunda vettig. Men när han intervjuades i TV angående ägande och stärkt privat äganderätt så sade han att ” vi ska äga tillsammans”. Det vill säga kollektivt ägande. Där försvann det lilla förtroendet för honom. Mp är knallröda inuti!

Destruktiva Mp

Av , , 2 kommentarer 32

Miljöpartiet vill ta stora arealer skog ur produktion och fördubbla arealen formellt skyddad skog. Det vore en katastrof för ett skogslän som Västerbotten. Hoppas att man presenterar en konsekvensbeskrivning på hur många jobb som försvinner, hur landsbygden tappar befolkning och hur mycket skatteintäkterna minskar.

Det är förunderligt hur Centern som förut slogs för landsbygd och skogsbruk nu övergivit sina forna väljare och blivit ett storstadsparti. Man slogs för en regering med Miljöpartiet och kommer att göra det inför valet 2022. En regering innehållande Mp utarmar landsbygden genom det minskade vägunderhållet, de höjda fordonsskatterna, höjda bränslepriser och försämrade flygförbindelser. Ett stort problem är radikaliseringen av statliga myndigheter när Mp får tillsätta styrelser och ledande tjänstemän. Vi ser det inom skogsfrågor, miljöfrågor och jaktfrågor bland annat.

Vi behöver en ny regering som vänder den negativa utvecklingen och för en politik som gynnar boende på landsbygden. Där är kommunikationer avgörande för möjligheterna till boende. Där ger skogen möjlighet till jobb och inkomster.