Martin Luther King dagen

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag , tredje måndagen i Januari firas Martin Luther King dagen världen över till minne av denne kämpe för de svartas rättigheter i USA. Han ledde den Amerikanska medborgarrättsrörelsen med fredliga metoder inspirerad av Mahatma Ghandhi. Han mördades den 4 April 1968. Jag minns denna dag då han mördades. Jag minns den uppståndelsen och tragiken. Jag var 11 år gammal då. Mycket har hänt sedan dess och mycket återstår att förändra.

Riksdagen bestämmer

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är smärtsamt för en minoritetskoalition att erkänna att det trots allt är riksdagens majoritet som bestämmer. När Moderaterna och Vänsterpartiet förhandlar om mera pengar till kommuner och Regioner skyndar sig regeringen C och L att presentera vårbudgeten som gäller från 1 juli , flera månader före vad som är brukligt.

Vilhelmina kommun har stora underskott att ta igen och jag känner stor frustration att man inte sköt till mera pengar i gällande budget, Budgeten har bara gällt i 20 dagar och nu plötsligt vill regeringspartierna skjuta till mera pengar på grund av pressen från oppositionen. Behövligt men ganska komiskt!.

Jag redogjorde i fullmäktige den 16 december för att Moderaterna ville skjuta till mera pengar i årets budget och uttryckte min stora besvikelse över att man inte hörsammat varningssignalerna utifrån landet.

Nu hoppas jag att oppositionen kommer överens om att förstärka innevarande budget med mera pengar och att Riksdagen sedan skjuter till mera pengar i vårbudgeten.Vår kommun och andra har ändå en tuff uppgift att se över utgifter och skära ned på kostnader vilket kommer att leda till omfattande uppsägningar av personal.

Det är ju riksdagen som bestämmer!

 

Skogsutredningen

Av , , Bli först att kommentera 14

Den pågående skogsutredningen ska presentera sina förslag den 1 Juli 2020. Vi får hoppas att den kommer med väl underbyggda förslag på hur skogsnäringen ska utvecklas framåt med hänsyn både till naturvård och skogsproduktion. Staten måste se till att markägare kompenseras för intrång av staten och att man inte behöver driva långa rättsprocesser för att få bruka sin skog. Det krävs tydliga regler och respekt för den privata äganderätten.

Mera skogsproduktion

Av , , Bli först att kommentera 15

I Sverige behöver vi öka skogsproduktionen. Växande skog binder koldioxid och motverkar en ökande koldioxidhalt i atmosfären. Fiberråvaran behövs till alltfler användningsområden. Förutom till plank,bräder och papper även i ökande grad till bränslen när de fossila bränslena fasas ut. Det forskas om nya spännande användningsområden för trädfibern.

Sammantaget behövs alltså mera fiber vilket gör att vi måste hejda de massiva avsättningarna för naturvårdsändamål och istället använda skogen för skogsproduktion.

Pengar behövs nu

Av , , Bli först att kommentera 15

I Finasutskottet har en majoritet beslutat att gå vidare med planerna på mera pengar till kommunerna. Moderaternas förslag stöds av Kd Sd och V. Regeringspartierna säger att de också vill skjuta till pengar , men inte nu. Men det är ju nu pengarna behövs. Innan uppsägningarna tar fart.

Misslyckad politik

Av , , Bli först att kommentera 20

Vi är nu i början av ett nytt budgetår där regeringen , centern och liberalerna valt att inte skjuta till ytterligare pengar till krisande kommuner och regioner. Man väljer istället att satsa stora pengar på mera ledighet genom friår och familjeveckor. Inga klara besked i dagens riksdagsdebatt heller. Allt verkar vara taktik för att skjuta upp mera pengar till välfärden till närmare nästa val. Misslyckandet är totalt när vi istället för Europas lägsta arbetslöshet får Europas lägsta tillväxt. Och fler och fler blir arbetslösa…..

Mera pengar till kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 21

Moderaterna vill genom en tilläggsbudget ordna fram mera pengar till kommunerna. Högst behövligt eftersom många kommuner går på knäna och måste avskeda personal. Vänsterpartiet (som inte skulle ha något inflytande) verkar också tycka att det är angeläget. Men regeringen verkar vara passiv. Friår och ökat utlandsbistånd verkar vara viktigare?

Koalitionen som blev DSK

Av , , Bli först att kommentera 19

I Vilhelmina bildades en koalition bestånde av 5 partier efter valet. Koalitionen hade 14 mandat av 27 i fullmäktige och därmed majoritet. En brokig skara med Centern,Kristdemokraterna, Moderaterna, Feministiskt Initiativ och Politiskt Alternativ. Vid fullmäktige i December meddelade vi Moderater att vi lämnar koalitionen och går i opposition. Koalitionen blev då Den Spruckna Koalitionen, DSK. Vi kommer att försöka samarbeta i sakfrågor för Vilhelminas bästa.

I DSK finns väldiga spänningar och olika uppfattningar i många frågor så det återstår att se vad som händer nu. Centern har ju saknat både ambition och förmåga att hålla ihop samarbetet och har nu deklarerat att man vill samarbeta med Socialdemokraterna. Spännande år framför oss!